Img 0135
Img 0135

Álláspályázat - Műszaki irodavezető

A Szadai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 88.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

- településrendezési-, településfejlesztési-, műemlékvédelmi feladatok, - műszaki-, beruházási-, fenntartási-, kezelési- és üzemeltetési feladatok,
- közterületek használatának engedélyeztetése és fenntartásban részvétel,
- szakhatósági vélemények és hozzájárulások készítése,
- működési telephely és telepengedélyek kiadása és ezekhez kapcsolódó hozzájárulások rendezése,
- térképi állomány nyilvántartások folyamatos egyeztetése,
- behajtási engedélyek rendezése,
- vízügyi szakhatósági kérdésekben véleményezés, kút létesítési eljárás,
- helyi környezet és természetvédelmi feladatkör ellátása,
- hatósági igazolások kiadása,
- katasztrófavédelmi-, ár- és belvízvédelmi feladatok, - beszámolók, előterjesztési javaslatok készítése,
- lakossági panaszok, bejelentések, fogadása, rendezése, továbbítása,
- vis maior helyzetek megoldása,
- nyilvántartások, statisztikák készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Műszaki és mérnöki tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés, műszaki irányú végzettség,
• B kategóriás jogosítvány
• Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és nyilatkozattétel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat,
• ASP szakrendszer ismerete,
• Közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

• Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),
• Önállóság, precizitás, csapatmunka,
• Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
• Kiváló írásbeli-, szóbeli kifejező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
• Motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről szóló átvételi igazolás,
• Iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/634/2020., valamint a munkakör megnevezését: műszaki irodavezető.

vagy

• Elektronikus úton Wilk Andrea részére a wilk.andrea@szada.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szada Nagyközség Önkormányzat honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szada.hu honlapon szerezhet.


Utoljára frissítve: 2020 május 21. 14:05

Orvosi Szabadsag