Polgrmesteri Hivatal

Pályázat a Szada Nova NKft. ügyvezető munkakörének betöltésére

Szada Nagyközség Önkormányzat (2111 Szada, Dózsa György út 88.), mint a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) alapítója és 100%-os tulajdonosa pályázatot hirdet a Kft. (székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.)

ügyvezető

munkakörének betöltésére.

Feladatköre: a Kft. ügyvezető munkakörének ellátása, a feladatok és hatáskörök konkrétabban a munkaszerződésben kerülnek megfogalmazásra.

Munkabér: Az ügyvezető igazgató munkabérét a Képviselő-testület állapítja meg.

Munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

· a társaságra vonatkozó jogszabályok, az SZMSZ, a belső szabályzatok és a működésre vonatkozó rendeletek betartása mellett a Kft. gazdaságos és hatékony működtetése;
· településüzemeltetéshez kapcsolódó menedzsment feladatok elvégzése;
· a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt;
· sportlétesítmények hatékony és gazdaságos üzemeltetése;
· a köztemető üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályok betartása, temető működtetése (temetkezés kivételével);
· a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

A vezetői megbízás időtartama: legkésőbb 2022. július 1. napjától legfeljebb 5 év időtartamra.

Pályázati feltételek:

· felsőfokú iskolai végzettség,
· mezőgazdasági és környezetvédelmi technikusi szakképesítés,
· gazdasági társaságnál szerzett gyakorlati tapasztalat,
· büntetlen előélet,
· cselekvőképesség,
· felhasználói szintű számítógépes ismeret,
· a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a munkaviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· önkormányzati vagyonhasznosítási, településüzemeltetési területen szerzett szakmai tapasztalat,
· építő- és anyagmozgató gépkezelői szakképesítés,
· helyismeret,
· társaság vezetésére vonatkozó koncepcionális elképzelések megfogalmazása

Elvárt kompetenciák:

· felelősségteljes, önálló munkavégzés,
· kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
· megbízhatóság, szakmai elhivatottság

A pályázat benyújtási határideje: 2022. június 22. 10.00 órai tényleges beérkezéssel.

A pályázat elbírálásának módja: a határidőre beérkező, érvényes pályázatokat a Képviselő-testület 2022. június 23.-i rendes zárt ülése bírálja el.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 88.), vagy e-mail útján a polgarmester@szada.hu e-mail címre – oly módon, hogy a pályázat 10.00 óráig tényleges beérkezzen.

A küldeményen kérjük feltüntetni a következőt: „ügyvezető pályázat”.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

· Szada Nagyközség honlapja,
· Szada Nagyközség Facebook-oldala

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Lajos polgármester ad, a +3630-296-0481es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályáztatás folyamatát eredménytelennek nyilváníthassa.

Szada, 2022. június 10.

Pintér Lajos s.k.
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 június 10. 10:08

2022 Szent Istvan Napi Mulatsag Plakat A3