Nnap Kicsi

Pályázat jegyző munkakör betöltésére

A Szadai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 
2111 Szada, Dózsa György út 88.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Jegyzői feladatkör, Polgármesteri Hivatal vezetése

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

 • legalább 2 év közigazgatásban – ideális esetben jegyzői munkakörben – szerzett tapasztalat,

 • legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

 • Közigazgatási szakvizsga,

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői gyakorlat,

 • Helyismeret,

 • Önkormányzatnál szerzett tapasztalat,

 • Önkormányzati ASP keretrendszer és szakrendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

 • Stratégiai szemléletmód,

 • Stresszhelyzet kezelése,

 • Kiváló szintű vezetési-szervezési készség,

 • Döntésképesség,

 • Kiváló írásbeli-, szóbeli kifejező készség,

 • Motiválás képessége,

 • Önállóság, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

 • Iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolata,

 • Motivációs levél,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy amennyiben az a pályázati határidő lejártáig nem érkezik meg, akkor annak igénylését igazoló dokumentum,

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

 • Nyilatkozat vagyon-nyilatkozattételi eljárás lefolytatásáról,

 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a Kttv. együttalkalmazási tilalomra, összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. március 19. 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/468/2021. valamint a munkakör megnevezését: „Jegyző”.

 • elektronikus úton wilk.andrea@szada.hu e-mail címre. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A benyújtott pályázat és a meghallgatás eredménye alapján a polgármester dönt a kiválasztásról. Az eredménytelenül pályázók részére pályázat visszaküldésre kerül. A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelenek.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel.


Utoljára frissítve: 2021 február 16. 10:07

Nagykzsgi Megemlkezs