2020 Jnius 6  Szombat 4
2020 Jnius 6  Szombat 4
2020 Jnius 6  Szombat 4

Pénzügyi ügyintéző

Szadai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 88.

Ellátandó feladatok:

Közreműködés az Önkormányzat pénzügyi és számviteli feladataiban.
Főkönyvi könyvelés, kontírozás, nyilvántartások vezetése.
Költségvetési előirányzatok kezelése, módosítások elkészítése.
Mérlegjelentések, éves beszámolók, pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatás, tárgyi eszköz nyilvántartás, statisztikai jelentések, utalások.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: II.19. pénzügyi-, számviteli feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) helyi rendeletben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, (Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• ASP pénzügyi gazdálkodási szakrendszer ismerete
• Önkormányzati pénzügyi területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat
• Közigazgatási alapvizsga
• Pályázati munkában szerzett tapasztalat
• Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon

Elvárt kompetenciák:

• Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),
• Önállóság, precizitás, csapatmunka,
• Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
• Kiváló írásbeli-, szóbeli kifejező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
• Motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről szóló átvételi igazolás
• Iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/873/2020, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

• Elektronikus úton Wilk Andrea részére a wilk.andrea@szada.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Wilk Andrea, Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 88. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Szada Nagyközség Önkormányzat honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szada.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Utoljára frissítve: 2020 július 02. 11:45

Nyitva Tartas