2020 Jnius 6  Szombat 4
2020 Jnius 6  Szombat 4
2020 Jnius 6  Szombat 4

Pénzügyi vezető

Szadai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi vezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 88.

Ellátandó feladatok:

• A Hivatal működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységek irányítása, szervezése, és ellenőrzése.
• Éves költségvetés kidolgozása, elkészítése, képviselő-testület elé terjesztése. Előirányzat módosítások előkészítése, állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása. Pénzügyi beszámolók elkészítése zárszámadási rendelet előkészítése.
• Polgármesteri Hivatal és az Intézmények mérlegbeszámolójának elkészítése.
• Számviteli szabályzatok elkészítése, aktualizálása.
• Pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
• Állami hozzájárulásokkal, támogatásokkal kapcsolatos feladatok, állami normatíva támogatás havonkénti könyvelése. MÁK részére történő adatszolgáltatás (negyedéves PMINFO, mérlegjelentés elkészítése), vagyongazdálkodással és egyéb gazdálkodással kapcsolatok ellátása.
• ÁFA és járulékbevallás, statisztikák és jelentések elkészítése, felterjesztése.
• Készletgazdálkodással, leltározással kapcsolatos feladatok.
• OEP finanszírozás nyilvántartása, könyvelése, OEP szerződés elkészítése, adatszolgáltatás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: I.19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi rendeletben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés,
• Gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség
• Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés
• Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• ASP pénzügyi gazdálkodási szakrendszer ismerete
• Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Önkormányzati területen szerzett pénzügyi tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• Önállóság, precizitás, csapatmunka,
• Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
• Kiváló írásbeli-, szóbeli kifejező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
• Motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről szóló átvételi igazolás
• Iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1004/2020., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezető.

vagy

• Elektronikus úton Wilk Andrea részére a wilk.andrea@szada.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Szada Nagyközség Önkormányzat honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szada.hu honlapon szerezhet.


Utoljára frissítve: 2020 július 20. 23:50

Nyitva Tartas