Mff J Mretben

Egyházi élet

Keresztelő Szent János plébániatemplom

20200331 183225

Facebook-oldal: Római Katolikus Egyházközség Szada
Cím: 2111 Szada, Dózsa György út 92.

Plébániai kormányzó: Kovács András
Káplánok: Kovács Lajos és Torma Joel
Akolitus: Borbáth Gábor
Sekrestyés: dr. Bernhardt Zsuzsanna
Kántorok: Jobbágy-Langer Dóra és Szentgáli-Tóth Áron

Irodai ügyelet: hétfő: 17.00 - 18.00, nyáron csak telefonon előre egyeztetett időpontban

Miserend:
vasárnap: 9.00
A szerdai görög katolikus mise egyeztetés alatt.
kedd: 18.30
Szentségimádás: kedd 18.00-18.30.

Közösségi alkalmak (szeptembertől indulnak)
Felnőtt bibliaóra: Kedd 19.00 - kor a közösségi házban.
Fiatal házasok köre A hónap harmadik keddjén este 20.30-tól a közösségi házban.
Baba-mama klub: egyeztetés alatt
Ifjúsági hittan hétfőn 19.00-20.00 a közösségi házban
Adószám: 19828189-1-13
Bankszámlaszám: 10700196 – 42321103 – 51100005
Számlavezető intézet: CIB Bank

A plébánia története
A név alapja az ősi "Zada" személynév. Az alapjául szolgáló személynév a régi magyar Zada, a szád, száda, azaz nyílás, bejárat, kezdet fejleménye. Éppen ezért a helynévnek természetföldrajzi indítéka is lehet, Szada a Sződ-Rákos patak völgyének kezdetén, bejáratában fekszik.Középkori falu Pest megyében. Első említése 1341-ben "Zada" néven történt, de ősi neve "Iklod" volt. Horváth Lajos szerint 1325-ben említik először. A XIV. század első felében a Szadai, majd a Poháros család tulajdona volt. 1349-ben I. Lajos király Poharus (dictus) Péternek adományozza felerészben. 1381-ben Zsidai István faluja, melyet a Veresegyházi nemesek elfoglaltak. 1426-ban Miklós váci püspök nővére, Alchebi Katalin fiát, Alcheb-i István fiait zálogjogon beiktatja. 1430-ban Zsigmond király Miklós váci püspöknek zálogosítja el. 1430-ban Miklós váci püspök és Alcséb-i István fia László elismerik, hogy Mahalfalvai Ryhel Péter ama 1500 forintból, amely összegért náluk zálogban van Veresegyház és Szada, 550 Ft-ot kifizetett. A XV. század elején a királyé, 1452-ben a Szepes megyei Reicheleké, 1465-ben pedig a Rozgonyiaké. II. Ulászló király a Rozgonyiak részét Farkas váradi püspöknek adta, akitől a birtok a váradi káptalanra szállott. A Rozgonyi leányok részét pedig Bakócz Tamás esztergomi érsek vásárolta meg, s valószínűleg az ő halála után ment át a váci püspök tulajdonába. Szentgyörgyi Ferenc váci püspök 166l-ben, Leslie Vilmos gróf püspök pedig 1717-ben birtokháborítási pert indított a gödöllői birtokosok ellen szadai jószágai miatt. A váci püspök és a váradi káptalan birtokait parcellázta, és így megszünt birtokos lenni. A hódoltság alatt nem pusztult el, csak 1686-ban volt "deserta". A XVIII. században gyorsan emelkedik a lakosság száma. Ma is fennálló község Pest megyében.

Chobot templomáról annyit mond, hogy a török alatt kálvinistává lett lakosainak már 1605-ben lelkészségük volt, elfoglalták a templomot is, Althann M. Frigyes azonban 1718-ban visszavette. De a török előtti templomok között nem említi, holott ősi tornyos temploma 1492-ben Rozgonyi István végrendeletében szerepel.

A kálvinisták karbantartották, és bár a XVII. század közepén náddal fedett, de "renovált". Dwornikovich is 1700-ban Jelentésében, mint "bene tecta" (jól fedett) szól róla. A templom - bár 1734-ban csak kb. 12 katolikus pár lakik a faluban, "nimis angusta" (nagyon szűk). Az 1774. évi összeírásban szilárd anyagból van, régi: "memoriam humanam longe praecedit" (az emberi emlékezetet messze meghaladja). Splényi püspök és a nagyváradi káptalan 1793-ban vagy 1794-ben alapjaiban új templomot építtetett, a reformátusok pedig a régi templom helyébe Schulek János tervei szerint 1928-ban új templomot építettek.

A XVIII. század végén épített katolikus templom oltárképe régi, a XVII. századból származó alkotás. Új oltárképét, amely a templom védőszentjét, Keresztelő Szent Jánost ábrázolja, Than Mór festette 1865-ben. 1888-ban a templomot támfalakkal vették körül. Renoválták 1841-ben, 1880-ban, 1952-ben és 1981-ben. Ma ez a barokk templom műemlék.
1923-ban kihelyezett káplánságot hoztak itt létre. Eredetileg a község Veresegyház filiája volt, melytől véglegesen 1955-ben vált el.
Első önálló lelkipásztora 1925-ben Radóczy Károly, papi működését Amerikában kezdte, az Egyesült Államokban. A plébánia épületét ő építtette, melyet 1981-től 1983-ig renováltak. Historia Domusa 1955-ben kezdődik. Az egyházközség elemi iskolát is fenntartott.

Halász Endre "Bandi bácsi" 1983-tól haláláig látta el a lelkipásztori teendőket.1985-től önkéntes munkatársaival indította útjára a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálatot.

1992-től 2014-ig Szecsődi Péter atya volt a szadai plébános, teljes odaadásával adott új lendületet közösségünk mennyiségi és minőségi gyarapodásának. Munkáját a káplánok segítették: Kecskés Attila, Tanczik Balázs, Balog Tamás, Farkas László, Kozsuch Zsolt, Gyurkovics István, Csák András, Izrael Pál, Skravanek Gábor, Kovács György, Lovassy Attila és Balázs András, Polcz Zoltán.
Jelenleg Hugyecz János plébános és Kozsuch Zsolt helyettes plébános lelkipásztori szolgálata élteti közösségeinket.
2002-től Borbáth Gábor akolitikus segíti a közösség fejlődését.
Péter atya és Gábor rendületlen kitartásával és közösségünk munkájával épült fel közösségi házunk. Dr. Beer Miklós megyés püspök 2009. szeptember 26-án avatta fel a templom udvarán, ünnepélyes körülmények között.
Templomunk 2011 óta folyamatosan megújul, az EMMI, a Váci Egyházmegye és az Önkormányzat támogatásával.

Szadai Református Gyülekezet

reformatus

Lelkipásztor:

Sándor Levente
Tel: +36-30/830-5071
E-mail: sandorlevente@yahoo.com

Gondnok:

Berze János
Tel: 003628405930
E-mail: berzejanos@citromail.hu

Weboldal: http://www.szadaireformatus.hu/index.php
Facebook oldal: Szadai Református Gyülekezet
Cím: Szada, Dózsa György út 79.

Állandó alkalmak:

Vasárnap
10:30 - 11:30 Istentisztelet
10:30 - 11:30 Kis Istentisztelet

Szerda
16:15 - 17:00 KT felkészítő
18:00 - 19:00 Bibiliaóra

Vasárnap
16:00 - Ifjúsági bibliaóra Minden második vasárnap

Élő Remény Baptista Gyülekezet

Dsc 1832

Lelkipásztor: Bacsó Benjámin
Gyülekezetvezető:
Veress Csaba

Weboldal: https://eloremeny.hu/
Facebook oldal: Élő Remény Baptista Gyülekezet
Cím: Szada, Dózsa György út 58.

Állandó vasárnapi alkalmak:

09.00 Délelőtti Istentisztelet (imaáhitattal)
15.30 Délutáni Bibliaóra


Utoljára frissítve: 2021 szeptember 01. 14:19