Mff J Mretben

Új lakos vagyok

Kedves új Lakótársunk!

Szeretettel köszöntjük új lakóhelyén, Szadán! Azért, hogy megkönnyítsük új életterébe való berendezkedését, összegyűjtöttünk Önnek néhány hasznos információt.

Kommunális adó

Abban az esetben, ha Ön ingatlant vásárolt, eladott vagy adataiban változás áll be, úgy azt 15 napon be kell jelentenie. Ez a bejelentési kötelezettség minden magánszemélyre vonatkozik, aki január 1-jén az ingatlan vagy ennek hiányában a tulajdonosa és haszonélvezője.
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adatbejelentés beküldésének módja:

1) Postai úton a kitöltött és aláírt nyomtatvány megküldésével

2) Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon, az Ügyindítás menüpont alatt, az Adózás ágazatot kell kiválasztani, majd a kiválasztott ügytípust követően elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével.

Lakcímbejelentés

A lakcím bejelentésre szolgáló formanyomtatvány a hivatalban átvehető. A kitöltött űrlap mellé csatolni kell a tulajdoni lapot, mellyel igazolja, hogy a saját tulajdonába jelentkezik be.

Széljegyre nem lehet bejelentkezni csak a végleges földhivatali bejegyzett tulajdon igazolásával.

A régi lakcímkártyáját bevonjuk, így amíg az új kártya meg nem érkezik, a lakcímbejelentő lap részét képező igazoló szelvénnyel tudja igazolni új, bejelentett lakcímét.

Kérelmét a hivatalban csak átvesszük, a lakcímigazolványt nem mi állítjuk ki. Továbbítjuk a veresegyházi kormányablaknak, aki megközelítőleg 3 hét múlva megküldi Önnek az Ön által megjelölt címre (lakcím, tartózkodási hely). Sürgős esetben a lakcímkártyát azonnal kiállítják a kormányablakban.

Kiskorú gyermek lakcímbejelentéséhez mindkét szülőnek alá kell írnia a bejelentő lapot mint törvényes képviselőnek.

Az ideiglenes (tartózkodási hely) lakcímbejelentkezés is így működik azzal a különbséggel, hogy oda, ahova az ügyfél bejelentkezik, a lakcímbejelentő lapon, a tulajdonosnak mint szállásadónak is alá kell írnia.

Amennyiben több tulajdonosa van az ingatlannak, úgy a hozzájáruló nyilatkozatot is be kell csatolni (hivatalban kapható), amivel hozzájárul a többi tulajdonos nevében az új lakos bejelentkezéséhez.

Hulladék elszállítás

Szadán a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. az illetékes közszolgáltató ami a hulladékgazdálkodást illeti, így új lakosként velük kell szerződnie.

Mit érdemes tudni a hulladék elszállításról?

A kommunális hulladék tárolására megfelelő hulladéktároló edényt kell beszereznie, míg a szelektívnek a szolgáltató adja a zsákot minden elszállítás alkalmával.
A zöldhulladékot csak biológiailag lebomló zsákokban szabad kihelyezni, melyek megvásárolhatók a Szada Nova NKft. irodájában vagy a Dózsa György úti Stihl-Viking Szakkereskedésben (180 Ft/db, ami a szállítási költséget is tartalmazza). Ugyanitt lehet kommunális többlethulladék zsákot is vásárolni, melynek ára 450 Ft/db.

Két helyen lehet háztartási üveget leadni: az iskola udvarán található konténerekbe, vagy a Dózsa György úti hulladékgyűjtő szigeten.
Nyitvatartási idő: hétköznaponként 7.00-14.00

Védőnői szolgálat

Kérjük a kisgyermekes szülőket, hogy jelentkezzenek be területileg illetékes védőnőjüknél illetve gyermekorvosunkhoz is.

Végezetül pedig szeretettel hívjuk és várjuk Önöket önkormányzati rendezvényeinkre, ünnepeinkre, örömmel vesszük csatlakozási szándékukat közösségeinkhez, katolikus, református vagy baptista gyülekezetünkhöz.

Kívánjuk, hogy Szada az a hely legyen az Önök számára is, ahol élni jó!


Utoljára frissítve: 2020 április 30. 23:53