Mff J Mretben

Hagyatéki ügyek

Hagyaték

A hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyeket az Igazgatási Osztály intézi. Itt veszik nyilvántartásba a haláleseteket, amennyiben a Szada közigazgatási területén belül történtek.

A hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyek részletes leírása

A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezését követően, illetve annak az ügyfélnek a kérelmére, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik. Az eljárás lefolytatása annak a közjegyzőnek az illetékessége alá tartozik, akinek működési területén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye volt, vagy ennek hiányában ott, ahol a halál bekövetkezett. A hagyatékról belföldi ingatlan esetében mindig, ingóságok esetében pedig esetenként leltár készül.

Az elhunyt hagyatékáról leltárt kell készíteni. A leltározást a jegyző által megbízott ügyintéző végzi.

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás célja, hogy rendezze a Szadán állandó lakcímmel rendelkező elhunytak vagyoni helyzetét.

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján az eljárás a halottvizsgálati bizonyítvány beérkezésével hivatalból indul, de kérelemre az öröklésben érdekeltek is megindíthatják, amennyiben rendelkeznek azokkal az adatokkal, amelyek a hagyatéki leltár elkészítéséhez szükségesek.

Abban az esetben, amikor hivatalból indul az eljárás, az ügyintéző írásban keresi meg a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozót, és tájékoztatja, hogy milyen iratokat és adatokat kell beszerezniük, mielőtt személyesen felkeresik a hivatalt, ahol büntetőjogi felelőssége tudatában, aláírásával igazolja az adatok valódiságát.

Kötelezően feltüntetendő ingatlan vagyon esetében az adóosztály bevonásával az ingatlan értékbecslése is megtörténik.

A hagyatéki ügyintéző a helyszíni – és széf-leltár lebonyolítását is végzik, és szükség esetén biztosítási intézkedéseket tesz.

A hagyatéki eljárás a közjegyzőnél fejeződik be, ahol tárgyalás keretében átadják a vagyont az örökösöknek. A tárgyalás időpontjáról a közjegyző értesíti az érdekelteket.

Amennyiben az elhunyt után nem maradt sem ingó sem ingatlan vagyon, a hozzátartozó büntetőjogi felelőssége tudatában nemleges nyilatkozatot tehet. A nemleges nyilatkozattal lezárt eljárást bármikor újra lehet indítani, ha bármelyik érintettnek tudomására jut, hogy az elhunyt rendelkezett valamilyen leltározás alá eső vagyonnal.

Póthagyatéki eljárást abban az esetben lehet kezdeményezni, amennyiben az érdekelteknek az alaphagyatéki eljárást követően jut tudomásukra a vagyontárgy megléte.

HAGYATÉKI LELTÁR NYOMTATVÁNY


Utoljára frissítve: 2023 október 12. 11:30