Polgrmesteri Hivatal

Rendeletek

njt

A Szada Nagyközség Önkormányzat által hozott jogszabályok könnyen kereshetők és megtalálhatók az Nemzeti Jogszabálytár (NJT) weboldalon.


Leggyakrabban keresett rendeletek

Hatályos és egységes rendeletek

7/2004.(IV.5.) Építészeti és természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól

9/2009.(VI.10.) Szada Helyi Építési Szabályzatáról, szabályozási terv, 1_melléklet, 2_melléklet, 3_melléklet, 4_melléklet

10/2011.(IX.2.) A „Takaros porta” és „Legszebb utca” cím alapításáról

12/2011.(X.7.) A Székely Bertalan Általános Iskola és a Székely Bertalan Napközi-otthonos Óvoda udvarának parkolási rendjéről

4/2012.(III.1.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

9/2012.(X.11.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva-tartásának rendjéről

4/2014.(IX.9.) A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról

7/2015.(XI.26.) A helyi adókról

2/2016.(I.29.) A temetőkről és a temetkezésről

4/2017.(III.24.) A díszpolgári cím, valamint „Szadáért” kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről

7/2017.(V.23.) A kiadások készpénzben történő kifizetésének eseteiről

11/2017.(VI.30.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

12/2017.(VI.30.) A talajterhelési díjról

13/2017.(VII.19.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

16/2017.(XI.24.) A közterület-használat rendjének szabályozásáról

18/2017.(XII.20.) A településkép védelméről

3/2018.(II.16.) Az elektronikus ügyintézéséről

4/2018.(II.16.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

8/2018.(XI.30.) Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról

2/2020.(III.1.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

13/2020.(VII.24.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

15/2020.(IX.4.) A közterület-felügyeletről

16/2020.(IX.4.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól

17/2020.(IX.4.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

18/2020.(IX.4.) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

21/2020.(IX.25.) A közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek átruházásáról

22/2020.(X.30.) A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

23/2020.(X.30.) A helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

24/2020.(X.30.) Az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről

28/2020.(XI.26.) A Szadai Piac működési rendjéről

2/2021.(I.28.) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

3/2021.(I.28.) Változtatási tilalom elrendeléséről (egyes külterületek)

6/2021.(II.11.) Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, melléklet

10/2021.(IV.30.) Szada Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

13/2021.(V.28.) A 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

19/2021.(VII.30.) Az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíjról

28/2021.(X.1.) A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről

29/2021.(X.1.) A Szada településnév felvételéről, használatáról és hasznosításáról

30/2021.(X.1.) Szada Nagyközség jelképeiről és azok használatáról

35/2021. (XII.10.) Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti s Működési Szabályzatáról


Utoljára frissítve: 2022 június 27. 12:04

2022 07 Szadai Piac Szuletesnap Web