Polgrmesteri Hivatal

Közérdekű adatok

Az oldal adatait folyamatosan töltjük és frissítjük, a tartalmi követelményeket a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szabályozza.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok
1.1.2. A Szervezeti struktúra
1.1.3. A szerv vezetői

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Szada község Polgármesteri Hivatal (2111 Szada, Dózsa Gy. u. 88.)
Székely Bertalan Óvoda - Bölcsőde  (2111 Szada, Dózsa György. u. 63.)
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ (2111 Szada, Dózsa György. u. 76.)
Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár (2111 Szada, Dózsa György. u. 63.)
Szadai Gyermekélelmezési Szociális Étkeztetési Konyha (2111 Szada, Dózsa György. u. 63.)

1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


Pest Megyei Kormányhivatal Törzshivatala
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf.270.
Telefon: 06-1/485-6900
Fax: 06-1/485-6903
E-mail: pest@pest.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

1.7 Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3 Közszolgáltatások
2.4 A szerv nyilvántartásai
2.5 Nyilvános kiadványok
2.6 Döntéshozatal, ülések

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8 Pályázatok
2.9 Hirdetmények
2.10 Közérdekű adatok igénylése
2.11 Közzétételi listák
2.12 Összevont jelentés az 1370/2007/EK rendelet 7. Cikk (1) bek. szerinti közzétételi kötelezettség teljesítéséhez
2.13 Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
2.14 Közérdekű adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatások
2.15 Közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok és nyilvántartások leíró adatai
2.16 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.2
Költségvetések:
- 2020
- 2021
- 2022
Beszámolók
- Zárszámadás 2020
- Zárszámadás 2021
3.3 A foglalkoztatottak
3.4 Támogatások
3.5 Szerződések
- Érvényben lévő önkormányzati szerződések
- Érvényben lévő hivatali szerződések
3.6 Koncessziók
3.7 Egyéb kifizetések
3.8 Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.9 Közbeszerzés

4. Kereskedelmi tevékenység, működési engedély

5. Egyedi közzétételi lista


Utoljára frissítve: 2022 november 17. 14:42