Mff J Mretben

Közérdekű adatok

Az oldal adatait folyamatosan töltjük és frissítjük, a tartalmi követelményeket a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szabályozza.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok
1.1.2. Szervezeti struktúra
1.1.3. A szerv vezetői

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Szada község Polgármesteri Hivatal (2111 Szada, Dózsa Gy. u. 88.)
Székely Bertalan Óvoda - Bölcsőde  (2111 Szada, Dózsa György. u. 63.)
S
zadai Szociális Alapszolgáltatási Központ (2111 Szada, Dózsa György. u. 76.)
Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár (2111 Szada, Dózsa György. u. 63.)
Szadai Gyermekélelmezési Szociális Étkeztetési Konyha (2111 Szada, Dózsa György. u. 63.)

1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
1.5. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Pest Megyei Kormányhivatal Törzshivatala
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf.270.
Telefon: 06-1/485-6900
Fax: 06-1/485-6903
E-mail: pest@pest.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

1.7. Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3. Közszolgáltatások
2.4. Államigazgatási, önkormányzati és hatósági ügyleírások
2.4.1. Adóügyek
2.4.2. Egyéb hatósági ügyek
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás
Állattartással kapcsolatos ügyek
Közútkezelői hozzájárulás
Kutak engedélyezése
2.4.3. Szociális ügyek
2.4.4. Anyakönyvi és hagyatéki ügyek
Anyakönyvi kivonat kiállítása
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Hagyatéki ügyek
Haláleset anyakönyvezése
Hazai anyakönyvezés
Házasság anyakönyvezése
Névváltoztatás
Születés anyakönyvezése
2.4.5. Népességnyilvántartási ügyek
Lakcímbejelentéssel és lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés
2.4.6. Kereskedelmi- és ipari engedélyezési ügyek
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységek
Engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek
Bejelentésköteles ipari tevékenység
Telepengedély-köteles ipari tevékenység
Méhészet bejelentése
2.4.7. Környezetvédelmi ügyek
Fakivágás
2.4.8. Főépítészi ügyek
2.5. A szerv nyilvántartásai
2.6. Nyilvános kiadványok
2.7. Döntések: Határozatok, Rendeletek
2.8. Tervek, koncepciók, programok, pályázatok
2.10 Hirdetmények
2.11 Közérdekű adatok igénylése
2.12. Közzétételi listák
2.13. Összevont jelentés az 1370/2007/EK rendelet 7. Cikk (1) bek. szerinti közzétételi kötelezettség teljesítéséhez
2.14. Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
2.15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatások
2.16. Közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok és nyilvántartások leíró adatai

2.17. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.2
Költségvetések:
- 2020
- 2021
- 2022
Beszámolók
- Zárszámadás 2020
- Zárszámadás 2021
- Zárszámadás 2022
3.3. Foglalkoztatottak
Tisztségviselők
Foglalkoztatási adatok
3.4. Támogatások
2021
2022
2023
3.5. Szerződések
- Érvényben lévő önkormányzati szerződések
- Érvényben lévő hivatali szerződések
3.6. Koncessziók
3.7. Egyéb kifizetések
3.8. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.9 Közbeszerzés

4. Kereskedelmi tevékenység, működési engedély

5. Egyedi közzétételi lista


Utoljára frissítve: 2023 szeptember 18. 13:55