Mff J Mretben

Temetkezés

Mit tegyek egy hozzátartozóm elhalálozása esetén?

Ha az elhalálozás lakáson történik meg, rendelési időben értesíteni kell az illetékes háziorvost, rendelési időn kívül pedig az ügyeletes orvost. A kiérkező orvos elvégzi a halottszemlét, s amennyiben az elhalálozás természetes úton következett be, kiállítja a Halottvizsgálati Bizonyítványt, s elrendeli az elhunyt temetőbe, vagy – hamvasztásos temetési mód választása esetén – korboncolás céljából Pathológiai Intézetbe szállítását.

Haláleset bejelentése és anyakönyvezése

A halálesetet anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.
Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be
Az intézeten kívül halálesetet az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett.
Hivatalból kell anyakönyvezni a születést és a halálesetet, ha bejelentésre kötelezett nincs vagy a kötelezett a bejelentést elmulasztotta. Ilyen esetben az anyakönyvvezető gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről.

Milyen adatokat kell megadni?

Az elhalt:
– neme férfi, nő),
– születési családi és utóneve, házassági neve,
– születési helye,
– személyi azonosítója, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
– apjának születési családi és utóneve,
– anyjának születési családi és utóneve,
– életben levő házastárs vagy bejegyzett élettárs születési családi és utóneve, házassági neve,
– személyi azonosítója, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
– ha házas vagy bejegyzett élettárs volt, utolsó házasságkötésének vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye, ideje (év, hó, nap),
– az elhalt állampolgársága

(Az eljárásról további tudnivalók itt olvashatók)

Szadán ki az illetékes anyakönyvvezető?

Takács Tímea
takacst@szada.hu
+36/28 503-065 /6. mellék

Veresi Szabó Temetkezés Kft.

Cím: Veresegyház, Kálvin u. 27.
Telefon: 06 30 966 4675

SZIGU - Gödöllői temetkezési iroda

Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Telefonszám:
+36 28 410 65
3
+36 30 478 3673

Ügyelet:
+36 30 331 8822
Ingyenes zöld szám:
+36 80 880 013

Weboldal: https://szigu.hu/

Egyházi ügyintézés

Katolikus szertartás:
A +36304630487 telefonszámon Borbáth Gábort vagy Dezső Balázsné Szekeres Alízt kell keresni.

Református szertartás:
Sándor Levente
Tel: +36-30/830-5071

Baptista szertartás:
Bacsó Benjámin
Weboldal:
 https://eloremeny.hu/ (kapcsolat menüpont)

Köztemető

Szada, Corvin u. 21.
Temetőgondnok: Delea Ferenc
Mobil: +36/70 220-4399


Utoljára frissítve: 2022 január 19. 13:51