Mff J Mretben

Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ

Szak

Postacím: 2111 Szada, Dózsa György út 76.

Nyitvatartás:
Hétfő: 8.00-18.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-14.00

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 12.00-18.00
Szerda: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-14.00

Telefonszámok:

(28) 503-625
(28) 503-627
+36701999570

E-mail: szak@szada.hu

Munkatársak:
Kerékgyártó Tamás
intézményvezető
Horváth Ágnes
családsegítő
Szentpétery Borbála
házi gondozó,
Őri Ildikó
klubvezető, gazdasági ügyintéző

Egyéb elérhetőségek

Az intézményben területileg illetékes gyermekjogi képviselő:

Név: Dr. Juhász Erika
Tel.: +36204899629 (munkaidőben)
E-mail: erika.juhasz@ijsz.bm.gov.hu

Ellátott jogi képviselő:

Név: Forgács Béla
Tel.: +36204899529 (hétfőtől-csütörtökig 08:00-16:30 óra között, pénteken 08:00-14:00 óra között)
E-mail: bela.forgacs@ijsz.bm.gov.hu

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 4.
Tel: 06 28 513-605

Szolgáltatások:

  • pszichológiai tanácsadás

  • jogi segítségnyújtás

  • mediáció

A szolgáltatások előre bejelentkezés útján vehetőek igénybe.

Gyermekvédő hívószám: +36 80 212 021
24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás

Készenléti Szolgálat telefonszáma a Gödöllői Járásban

Munkanapokon 8:00-18:00-ig, szabad és munkaszüneti napokon egész nap hívható.
Tel.:06 70 334 01 34

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A család és gyermekjóléti szolgálat, egy olyan komplex szociális alapellátási forma, melynek célja a családok, egyének életvitelében beállt átmeneti, vagy időszakos krízis kezelése, enyhítése. A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. Ezen feladatot a településen dolgozó családsegítő látja el.

A családsegítő feladata az információk közvetítése a településen elérhető támogatások, szolgáltatások köréről. Hivatalos ügyek intézésének előmozdítása. Tanácsadás biztosítása életviteli, kapcsolati, gyermeknevelési kérdésekben.

Intenzív kapcsolatot ápol az önkéntesen együttműködő vagy együttműködésre kötelezett ügyfelekkel.

Az intézmény jelzőrendszert működtet, melynek segítségével tudomást szerez a segítségre szoruló családokról, gyermekekről, személyekről, szükség esetén beavatkozik, a jelzést tevőt informálja a megtett lépésekről.

Idősek Nappali klubja

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, meleg ebéd igényelhető.

Az idősek klubjában minden hétköznap van lehetőség a napközbeni tartózkodásra.

Társas kapcsolatok, barátságok ápolhatók, alkalmanként szabadidős programokat, egészség megőrző és egészséges életmódra nevelő előadásokat, szűrővizsgálatokat szervezünk, Elősegítjük az orvoshoz jutást, bevásárlást, lehetőség van a tisztálkodásra, illetve a mosásra is.

Házi segítségnyújtás

Igényelhetik mindazok, akik önmaguk ellátására csak részben képesek, valamint családtagjaik a napközbeni időszakban nem lehetnek ott velük, hogy otthonukban megoldják ellátásukat. Segítséget a következőkben tudunk nyújtani:

·       Tisztálkodás
·       Étkeztetés, illetve ezzel kapcsolatos teendők
·       Takarítás
·       Bevásárlás
·       Gyógyszerkiváltás
·       Szakrendelésekre időpontkérés

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe.

Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen a mellékelt összetett kérelem és orvosi értékelő lap együttes kitöltésével kérelmezhető. Az összetett kérelem első oldalán felsorolt dokumentumokat szükséges a kérelemhez csatolni. Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat szükséges. (az összetett kérelem 4. oldala és az orvosi értékelő lap).

A szolgáltatás Szada településen képviselő-testületi döntés alapján térítésmentes.

Szociális étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg ételről gondoskodik az intézmény, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.

Kik igényelhetik a szociális étkezést?

Az ellátást kérheti minden településen élő szociálisan rászorult személy aki:

· aki 65. életévét betöltötte, és személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja,

· illetve aki egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud, étkezését más módon nem tudja megoldani, és ezt a háziorvos, vagy kezelőorvosa igazolja.

A szolgáltatást a benyújtott kérelem elbírálása után lehet igénybe venni. A kérelmeket az Intézményben bírálják el, majd értesítés útján értesítik az igénylőt, hogy milyen módon és milyen költségtérítés ellenében veheti igénybe a szolgáltatást.

Az étkeztetés napi térítési díját a település Önkormányzata helyi szociális rendeletében szabályozza. A szociális étkezés és kiszállítás térítési díj ellenében történik, jövedelemtől függő mértékben. Az igénybevevő, tárgyhónapot követően 10-ig fizeti meg az ellátás díját számla ellenében.

Az igénylő szükségleteinek megfelelően a gondozónő a házi segítségnyújtás keretén belül, külön megállapodás szerint a kiszállított ételt megmelegíti és segít az étkezésben.

Elelmiszerbank

Intézményünket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület is támogatja!


Utoljára frissítve: 2023 január 10. 08:43