Polgrmesteri Hivatal

2111 Szada

Szada Nagyközség Önkormányzat ingyenes tájékoztató lapja

Főszerkesztő: Polgár Gyula
Szerkesztőség: 1173 Budapest, Székicsér utca 15.,
Telefonszám:
06 20/966 11 90
06 30/955 75 81

E-mail: gyulapolgar56@gmail.com
Kiadó: Szada Nova NKft.
Felelős kiadó: Illés Szabolcs
Nyomdai előkészítés: Juhász András
Hirdetésfelvétel: +36-20-966-1190, gyulapolgar56@gmail.com

Nyomda: PrimeRate Kft. 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 16.
Felelős vezető: Dr. Tomcsányi Péter

Megjelenik minden hónap első felében 2200 példányban.

ISSN: 2060-1115

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Az újság elektronikus változata letölthető innen.


Utoljára frissítve: 2020 április 16. 22:59

2022 05 Hosok Napja A3 1 Plakt