Polgrmesteri Hivatal

2111 Szada

Szada Nagyközség Önkormányzat ingyenes tájékoztató lapja

Főszerkesztő: Raffai Ferenc
Telefonszám: 06 30/202 51 35
E-mail: szerkesztoseg@szada.hu

Kiadó: Szada Nova NKft.
Felelős kiadó: Boros Gábor
Nyomdai előkészítés: Juhász András
Olvasószerkesztő: Veréb Eta

Hirdetésfelvétel: 06 28/200 602

Nyomda: Pauker Nyomdaipari Kft., 1047 Budapest, Baross u. 11.
Felelős vezető: Vértes Dániel

Megjelenik minden hónap második felében 2.400 példányban.

ISSN: 2060-1115

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Az újság elektronikus változata letölthető innen.


Utoljára frissítve: 2023 február 13. 10:02

Szada 2023 05 Takaros Porta A3