Mff J Mretben

A felajánlott parkolást gátló berendezés telepítése jogszabályellenes

Nemrégiben egy parkolást gátló automata berendezést érintő felajánlás érkezett Pintér Lajos polgármester részére. A korlátozott mozgásképességű személyek számára kijelölt parkolóhelyek létesítésére és használatára vonatkozó jelenleg hatályos jogi szabályozás kivizsgálása után kiderült, hogy a berendezés alkalmazása nem felel meg a jogszabályoknak, így azt Szada Nagyközség Önkormányzata nem tudja telepíteni és átvenni.

Minden kezdeményezés csak hivatalos úton indítható

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2024. január 25-én rendes ülést tartott, amelynek napirend előtti felszólalásban Vrabély Balázs, a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselője egy civil egyesület nevében egy parkolást gátló automata berendezést adott át Pintér Lajos polgármesternek, Szada Nagyközség Önkormányzat képviselőjének. Elmondása szerint a berendezéssel az iskola parkolójában tapasztalható, sok konfliktust is kiváltó parkolási állapotra kerestek valamilyen megoldást. A képviselő az átadást egy írásbeli szándéknyilatkozattal kívánta hivatalos útra terelni. A település vezetője megköszönte a kezdeményezést és a felajánlást, ugyanakkor jelezte, hogy minden ilyen kezdeményezés indításának és befogadásának megvan a megfelelő eljárásrendje.

A berendezés korlátozná a mozgáskorlátozottak számára kialakított várakozási helyet

Miután a felajánlás, illetve a kapcsolódó szándéknyilatkozat hivatalosan is megérkezett, a Szadai Polgármesteri Hivatal megvizsgálta a korlátozott mozgásképességű személyek számára kijelölt parkolóhelyek létesítésére és használatára vonatkozó jelenleg hatályos jogi szabályozást. Kiderült, hogy KRESZ szerint a kijelölt várakozóhelyek esetében a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti, hogy egy adott várakozóhely kizárólag mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére fenntartott várakozóhely. E várakozóhelyek használata azonban kizárólag azt a mozgásában korlátozott személyt, valamint a mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű vezetőjét illeti meg, aki a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendelet szerint a parkolási igazolványt a járműben elhelyezte.

A mozgáskorlátozott személyt szállító járművek parkolását segítő akadálymentes parkoló méreteivel kapcsolatos előírásokat többek között az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), tartalmazza, amely kimondja, hogy mozgáskorlátozottak legkisebb álláshely-szélessége 3,6 méter, valamint a járművek be- és kiállását épületszerkezet, egyéb tárgy nem nehezítheti. Ezeken túl A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Törvény) szerint a közútra a közlekedés zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni nem szabad.

Nem felel meg a jogszabályoknak

Ismerve a berendezés működési elvét kimondható, hogy a felajánlott eszköz telepítése esetén kizárólag azok tudnák igénybe venni, akik rendelkeznek az eszköz működtetése érdekében távirányítóval, ez pedig szükségtelenül korlátozná az Önkormányzat által a mozgáskorlátozottak számára kialakított várakozási hely használatát.

Mindezek után kimondható, hogy a felajánlott eszköz telepítése a hivatkozott jogszabályoknak nem felel meg, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben meghatározott egyenlő bánásmód követelményeibe is ütközhet. Ezen kívül az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatában azt is kifejtette, hogy „a jognak mindenkit egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz az emberi méltóság alapjogán nem eshet csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok és a kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni” [ABH 1990. 46, 48.].   

Fentiekre tekintettel a felajánlott tárgyi eszközt telepíteni és így átvenni Szada Nagyközség Önkormányzata nem tudja, Pintér Lajos polgármester annak visszajuttatásáról haladéktalanul gondoskodik. 


Utoljára frissítve: 2024 február 08. 14:57