Polgrmesteri Hivatal

A küldemények pontos célba érése közös érdekünk - Szada Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Posta Zrt. közös felhívása

Az ingatlan tulajdonosa köteles a házszámot tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni és a folyamatos karbantartásáról gondoskodni. A postai küldemények sikeres kézbesítésének ez alapvető feltétele. 2023. június 30-át követően a kézbesítés során nem beazonosítható címhelyekre szóló küldeményeket soron kívül visszaküldik a posta munkatársai a feladónak.

A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól és Szada Nagyközség Önkormányzat rendelete alapján az ingatlan tulajdonosa köteles a házszámot tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni és a folyamatos karbantartásáról gondoskodni. A postai küldemények sikeres kézbesítésének ez alapvető feltétele, és segíti a postai kézbesítők munkáját.

Ahhoz, hogy a levelek célba érjenek az alábbiak szükségesek:

1. a házszám legyen kihelyezve az ingatlanon,

2. legyen zárható és a kézbesítő számára könnyen hozzáférhető levélszekrény az épület, illetve a telek cím szerinti bejáratánál, továbbá

3. a küldemények címzése teljeskörűen és olvashatóan tartalmazza az alábbi címadatokat:

·   a címzett (személy, cég) pontos nevét,

·   a település, valamint a közterület hivatalosan alkalmazandó nevét és típusát (Fő út, Rákóczi Ferenc utca, stb.), a hivatalosan alkalmazandó, pontos házszámot,

·   a település irányítószámát (2111).

Amennyiben a jelzett feltételek bármelyike nem teljesül, előfordulhat, hogy a Magyar Posta kézbesítője nem tudja azonosítani a címzettet vagy a címet, illetve nem tudja a küldeményt, vagy az értesítőt a levélszekrénybe helyezni, melynek következtében a kézbesítési kísérlet meghiúsulhat.

Fontos továbbá tudni, hogy (a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. tv. 41. § (1) bekezdése értelmében), a Magyar Posta a küldeményt az azon szereplő címen köteles kézbesíteni, függetlenül attól, hogy a címzett a megjelölt címhelyen lakik-e, vagy sem. A postai szolgáltató címnyomozásra, címpontosításra nem kötelezett.

Az általános szabályokkal ellentétben, az önök érdekeit szem előtt tartva, Szada posta munkatársai komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek, hogy a sikeres kézbesítés érdekében minden nap beazonosítsák a több azonos házszámmal rendelkező utcákban és a házszám nélküli ingatlanok esetében a címzetteket.

A Magyar Posta kapacitásai és erőforrásai azonban végesek, a küldemények kézbesítésének megkísérlése KIZÁRÓLAG A CÍMZÉSBEN SZEREPLŐ, BEAZONOSÍTHATÓ CÍMEN történik.

A küldemények pontos célba érése közös érdekünk! Ezért arra kérjük a szadai lakosokat, hogy legkésőbb 2023. június 30-ig a címadataikat érintő esetleges változásokat valamennyi levelezőpartner esetében szíveskedjenek átvezetni, vagy átvezettetni, a lakóingatlanok esetében pedig a házszám legyen kihelyezve és legyen zárható és a kézbesítő számára könnyen hozzáférhető levélszekrény az épület, illetve a telek cím szerinti bejáratánál.

2023. június 30-át követően a kézbesítés során nem beazonosítható címhelyekre szóló küldeményeket soron kívül visszaküldik a posta munkatársai a feladónak.

Együttműködésüket köszönjük!

Magyar Posta Zrt. Központi Területi Igazgatóság                                                                 

Szada Nagyközség Önkormányzata


Utoljára frissítve: 2023 január 26. 14:18