Mff J Mretben

Általános iskolai beiratkozás április 20-án és 21-én

A nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet alapján a Dunakeszi Tankerületi Központ az általános iskolai beiratkozás rendjét közzétette.

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. (csütörtök) és 2023. április 21. (péntek)

A beiratkozás módjáról – ideértve az elektronikus (online) úton történő adatfelvételt – a tájékoztatást a köznevelési intézmények a helyben szokásos módon teszik közzé.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelesség válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

További részletek a tankerületi hirdetményben.


Utoljára frissítve: 2023 március 23. 13:03