Mff J Mretben

Átadták az idei „Szadáért” díjakat

A Székely Bertalan Nap keretében a Székely-kertben adták át a település vezetői az idei kitüntetéseket május 8-án.

Somlyaisiposszilvia Foto 36

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete díjat alapított azon cél által vezérelve, hogy méltó elismerésben részesíthesse azokat a személyeket, közösségeket, akik
- Szada gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak;
- egész életművükkel, vagy kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet, a sport ügyét, hozzájárulva a nagyközség jó hírnevének öregbítéséhez;
- Szada kultúrájáért, továbbá Székely Bertalan nemzeti festőnk kultuszáért sokat tettek, dolgoztak és hagyományainak ápolásáért maradandót alkottak az elmúlt évtizedek során.

A település önkormányzata idén is lakosság javaslatai alapján ítélte oda az elismeréseket a Székely Bertalan Napon a Székely-kertben megtartott ünnepségen május 8-án.

Somlyaisiposszilvia Foto 37

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” kitüntető emlékplakett kitüntetésben részesíti dr. Takács László fogszakorvost.

Dr. Takács László több mint 30 éve praktizál településünkön. Megbecsült, köztiszteletben álló személy, munkásságát magas színvonal végzi. Szívügyének tekinti az iskola- és az óvodafogászatot, ezen belül is a prevenciót. Folyamatosan képzi magát, hogy minél korszerűbb technikákat alkalmazva végezze gyógyító tevékenységét. Minden évben fogászati szűrés keretében ellátogat a gyermekintézményekbe, ahol játékos formában ismerteti meg a gyermekekkel a fogápolás fontosságát. Empatikus, segítőkész ember, a szakma, a betegek és a munkatársak egyaránt elismerik munkáját. A covid ideje alatt is ellátta praxisát, tevékenysége követendő példa.

Somlyaisiposszilvia Foto 38

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti Szekeresné Bokor Csillát.

Szekeresné Bokor Csilla több mint 20 éve dolgozik a Szada Nova Nonprofit Kft. munkatársaként. Feladatait lelkiismeretesen, szakértelemmel látja el, munkájához példamutató szorgalommal áll hozzá. A település lakóival munkáján kívül is jó kapcsolatot ápol, példás életet él, másoknak segítséget nyújt, empatikus, jóindulatú személy, akire szeretettel gondol mindenki, és akire lehet számítani. A járványhelyzet alatt is helytállt, munkájával támogatta és erősítette a Szada Nova NKft.-t., és rajta keresztül a szadai közszolgáltatás ellátását.

Somlyaisiposszilvia Foto 39

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti Puskásné Fülöp Zsuzsannát.

Hosszú évtizedek óta odaadó, lelkiismeretes és kiemelkedő munkájával tesz Szadáért. 2008 tagja a Polgármesteri Hivatal állományának, tapasztaltságával támogatja kollégáit, maradéktalanul ellátja munkáját, kollégáival jó kapcsolatot ápol. Segítőkészségével, empátiával, előzékenységével a Hivatalon keresztül a lakosságot is ellátja akár szakmai, akár lelki tanácsokkal is, jó szóval fordul mindenki felé, minden alkalommal segítséget nyújt, személyével erősíti a Hivatal és a település jóhírét. A járványhelyzet alatt is töretlenül dolgozott, kötelező feladatin túllépve a szervezési munkákban is részt vett, a nyugdíjas csomagosztás során minden időshöz volt egy-két jó szava.

Somlyaisiposszilvia Foto 40

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti Molnár Csaba Sándort.

Molnár Csaba Sándor a közel egy éve megnyílt Szadai Község Piac felügyelőjeként kimagasló munkát végez a piac mindennapi szervezésében és működtetésében. Tevékenysége eredményeként a Szadai Községi Piac az elmúlt időszakban a szadai lakosság körében fontos közösségi ponttá vált, illetve a régióban is alapvető árusítási helyszínként tartják számon.   

Somlyaisiposszilvia Foto 41

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti Dezső Edmond Bencét.

Dezső Edmond Bence bár még csak 12 éves, sikert sikerre halmoz. A körzeti és az országos sakkversenyeken elért kiváló eredményeit nehéz is lenne felsorolni. Matematika terén is kimagasló teljesítményt nyújt, a kitűnő bizonyítvány esetében majdhogynem természetes. Szada hírnevét nemcsak a sakkversenyeken elért kiváló eredményeivel öregbíti, hanem a katolikus közösségben ellátott ministránsi feladatainak ellátásával is.

Somlyaisiposszilvia Foto 42

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti Szathmáryné Szabó Zsuzsát.

Szathmáryné Szabó Zsuzsa munkáját alaposan, körültekintően és lelkiismeretesen végzi már több mint 10 éve Szadán, a Szadai Székely Bertalan Általános Iskolában. Ügyes szakemberként a kémiát élvezetesen tanítja a gyermekeknek, akik szeretik őt és felnéznek rá. Korábbi osztályfőnökként már számos osztályt formált igazi közösséggé. A gyermekeknek példát mutat, kézzelfogható segítséget ad és élményszerűen tanít. Lendülete és munkabírása irigylésre méltó. A váratlanul megkapott feladatoktól nem ijed meg, nagy erővel és lelkesedéssel veti beléjük magát. A jelenlegi megváltozott helyzetben is élvezi a kollégák bizalmát. Gyorsan átlátta az iskola működését, és nagy erőfeszítéseket tesz az iskolai közösség építéséért és az infrastruktúra fejlesztéséért. A nagyközség igazán aktív tagja.  

Somlyaisiposszilvia Foto 43

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti Koleszáné Tarnai Juditot.

Koleszáné Tarnai Judit, Jutka néni 2013 augusztusa óta nyugdíjba vonulásáig volt tagja a szadai Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde nevelőtestületének. Igaz, munkásságának csak egy része köti őt a település gyermekeihez, de ez alatt az idő alatt kiemelkedő hivatástudat és gyermekszeretet jellemezte. Óvodapedagógusi munkáját precízen, pontosan és megbízhatóan végezte, példát adva a fiatalabb kollégáinak. Kiegyensúlyozott, derűs egyéniség, mosolya támaszt és vigaszt nyújtott az éppen beszokó gyermekek, de szüleik számára is. Következetessége és elfogadása biztonságérzetet adott a csoportjaiba járóknak. Szívesen bekapcsolódott mindazon rendezvények megszervezésébe, és kivitelezésébe, melyek az óvodás gyermekeknek élményt biztosítottak. Kiemelkedő szerepet vállalt az óvoda szakmai munkaközösségének vezetőjeként a szakmai munka irányításában, ellenőrzésében, korszerű szinten tartásában.

Somlyaisiposszilvia Foto 44

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti Bajkainé Földes Gabriellát.

Bajkainé Földes Gabriella, Gabi néni 2014 szeptembere nyugdíjba vonulásáig volt tagja a szadai Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde nevelőtestületének. Először az Őzike, majd a Babóca csoportban, végül a Minibölcsőde nevelői közösségében. Kisgyermeknevelői munkáját gyermekszeret, pontosság és megbízhatóság jellemezte. Hagyományos értékrendje biztonságot nyújtott azoknak a családoknak, akiknek gyermekei az ő csoportjaiba kerültek. A gyermekek környezetére igényes, esztétikusságra, és a praktikumra egyszerre törekvő személyiségét egészítette ki magas szakmaisága. A bölcsődéskorúak felé való odafordulása, a meleg, szeretetteljes légkör kialakítása példaként szolgál a fiatalabb kisgyermeknevelői korosztály számára. A gondozási feladatok mellett az értelmi képességek, és mozgásfejlesztésükre fordított nagy hangsúlyt. Ő látta el a bölcsőde szakmai vezetését.

Somlyaisiposszilvia Foto 45

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti Petz Mariant.

Petz Marian fogászati asszisztens tősgyökeres szadaiként Takács doktor mellett évtizedek óta asszisztensi munkát végez településünkön. Munkáját kiemelkedő színvonalon végzi, folyamatosan továbbképzésekre jár, a betegekkel empatikus, segítőkész. A covid alatt is ellátta munkáját, a járvány alatt a fogászaton fokozott veszélynek kitéve is elvégezte a kezelésekkel járó feladatait, ezzel is segítve a betegeket. Hivatástudata, felelősségérzete példamutató, kitartás és precizitás jellemzi. A szadai lakosok bizalommal fordulnak felé. 

Somlyaisiposszilvia Foto 46

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti Molnár Andrást.

Molnár András több nemzedékre visszamenő szadai származású. Faluját mindig előtérbe helyezve éli életét, a település közéletében aktív szerepet vállal. Fiatalon futballjátékosként a szadai sportélet aktív tagja volt, majd az öregfiúk focicsapat erőssége lett. A társadalmi munka sem idegen számára: dolgozott az iskolai és az óvodai építkezésen is. Több éven keresztül volt az iskolai Szülői Munkaközösség oszlopos tagja, ezzel is támogatva az intézményi munkát. Minden alkalommal lehet rá számítani intézményi kirándulások, testvértelepülésre szervezett utazások alkalmával autóbuszvezetőként is. A Borászegyesület alapításánál is jelen volt, azóta is tagja a klubnak, jelenleg is segíti az egyesületet. A Református Egyház presbitereként szolgált, ma is aktív tagja a közösségnek. A Szadai Polgárőr Egyesület alapítója, szükség esetén részt vesz a szolgálatban.

Somlyaisiposszilvia Foto 47

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti Orosz Katalint.

Orosz Katalin, aki jelenleg a 4.b osztály osztályfőnöke kiváló pedagógus, elsősorban szaktudásával, emberségével és munkabírásával tűnik ki kollégái közül. Méltán szereti és tiszteli őt minden munkatársa, diákja és annak szülője egyaránt. Mindig mosolyog, szívesen nyújt segítséget bárkinek, a szadai gyerekek mindig számíthatnak rá, ahogyan kollégái és a vezetőség is. A hagyományokat, Szada múltját tiszteli, az idei tanévben nem először tanítja meg diákjainak a szadai betlehemes koreográfiáját és mutatják be együtt Szadán több helyszínen, olykor a Czibere táncegyüttessel közösen. Kati régen elhatározott tervei szerint az utolsó tanévet tölti a Szadai Székely Bertalan Általános Iskolában.

Somlyaisiposszilvia Foto 48

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti közösségi kategóriában a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, Pusztai-Krepsz Mónikát, valamint dolgozóit, Németh Anikót, Puskás Zsuzsannát, Kocsis Tamást és Zenker Annát.

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár kiemelt szerep vállal Szadán a művelődés és a szabadidő minőségi eltöltésének szervezése és lebonyolítása terén. Vezetőjének és minden dolgozójának elkötelezettsége a közművelődés támogatásának szolgálatában példaértékű. Szada oktatási és egyéb intézményeivel való együttműködésük kiváló, eredményes és zökkenőmentes. A szadai gyermekeknek és felnőtteknek rendezvényeikkel és pusztán működésükkel kiváló szórakozási lehetőséget nyújtanak.  

Somlyaisiposszilvia Foto 49

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti közösségi kategóriában a Szadai Czibere Hagyományőrző Egyesület vezetőit, Antal Éduát és Horváth Viktort.  

A Szadai Czibere Hagyományőrző Egyesület vezetőinek munkája a szadai hagyományok életben tartása és a felnövekvő generációk oktatásában példaértékű. Fontosnak tartják a szadai hagyományok életben tartását, emellett fokozatosan más tájegységek táncaival is megismerkednek. Az általuk vezetett együttes országszerte népszerűsíti településünk kulturális örökségét, erősítik a helyi identitástudatot. Számos nagyközségi és környező települések rendezvényeinek szereplői. Országunk határain belül és túl is hírnevet szereztek Szadának.

Somlyaisiposszilvia Foto 50

A képviselő-testület és település nevében szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és további eredményes munkát kívánunk!

Fotók: Somlyai-Sipos Szilvia


Utoljára frissítve: 2022 május 10. 11:38