Mff J Mretben

Az óvodai és bölcsődei beiratkozások 2024-es időpontjai

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde tekintetében
-  az óvodai beiratkozás időpontját 2024. április 22-23. időpontban,
-  a bölcsődei beiratkozás 2024. április 24. időpontban határozza meg.
-  a beiratkozásra mindhárom napon 8-16 óra közötti időszak áll rendelkezésre.


Utoljára frissítve: 2024 március 19. 14:17