Polgrmesteri Hivatal

Coop melletti parkoló: az Önkormányzat elindította a kisajátítást

Az Önkormányzat a közösség javára kívánja megszerezni a magáncélra lekerített parkolóterületet. Ennek érdekében a Polgármester február elején megindította a kisajátítási eljárást. A döntésre legkorábban március végén kerülhet sor.

Img 9911

Az év elején a Coop Áruház épületével szomszédos murvás terület egy részét elkerítette annak tulajdonosa, ami törvény adta joga ugyan, e lépése azonban nyilvánvaló, hogy Szada lakosságának nagy része által érzékelhető közlekedési problémát okoz a településközpontban. Miután a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) által felsorolt közfeladatok körébe tartozik többek között a gépjárművek parkolásának biztosítása is, Szada Nagyközség Önkormányzat úgy döntött, hogy az ingatlan tulajdonjogát közcélra megszerzi.

A Képviselő-testület eltökélt szándéka változatlanul fenntartani a szadaiak számára nélkülözhetetlen parkolási lehetőséget a település központjában. Ennek megfelelően már tavaly decemberben vételi ajánlatot tett a területre, ám azt a Tulajdonos a számára biztosított 30 napos határidő leteltéig, azaz 2023. január 18-ig sem fogadta el. Az Önkormányzatnak ezek után nem maradt más választása, mint hogy kisajátítás útján szerezze meg a telekrész tulajdonjogát – az ehhez szükséges dokumentáció összeállítását követően az eljárást 2023. február elején el is indította Pest Vármegye Kormányhivatalánál.

Időközben 2022. decemberében az ingatlant bérbe vette egy 2023. januárban (!) egy csomádi székhelyszolgáltatónál bejegyzett (!) gazdasági társaság és azonnal – kereskedelmi tevékenység bejelentése nélkül, azaz szabálytalanul – használt személygépkocsi kereskedelmi tevékenységbe kezdett, konténert telepített, közműveket köttetett be. Az addig csak körbe szalagozott ingatlant drótkerítéssel és zárható kapuval zárta le, és településképi bejelentés nélkül jogszabálysértő módon helyezett ki szabálytalan reklámtáblákat és molinókat… Az ingatlan lezárásával gyakorlatilag ellehetetlenítette az önkormányzatot ingatlannyilvántartásban rögzített  átjárási szolgalmat, valamint szinte lenullázta a területen engedéllyel működő Büfé forgalmát . Mind a tulajdonossal, mind pedig a bérlővel szemben hatósági eljárás indult, a bérlő kereskedelmi tevékenységének gyakorlását a polgármester határozattal 90 napra – vagy a kereskedelmi tevékenység szabályszerű bejelentéséig – felfüggesztette. A bérlő tevékenységét nem függesztette fel és a kereskedelmi tevékenységét sem sikerült még a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon bejelentenie, ráadásul a nyomtatványon nem a valóságnak megfelelő adatokat közölt. Az eljárás jelen pillanatban (március 7-én) még folyamatban van.

A kisajátításra vonatkozó szabályok szerinti eljárásban a Kormányhivatal végzésben jelöli ki a kártalanítás alapját képező szakvéleményt elkészítő szakértőt, akinek feladata helyszíni szemle megtartásával az ingatlan napi forgalmi értékének, valamint a kisajátítással összefüggő esetleges értékveszteségnek és költségeknek a meghatározása szakvélemény formájában. A Kormányhivatal e szakvélemény ismeretében, a szakértővel történő konzultációt követően dönt az ügyben – legkorábban e hónap, azaz március végén.


Utoljára frissítve: 2023 március 07. 14:23