Mff J Mretben

Dinamikus fejlődésben a Szada Nova

A 2023-as év a tervezés mellett a tevékenységi körök növekedéséhez igazodva a személyi állomány, az eszközök és a géppark szempontjából is a bővülés éve volt a Szada Nova NKft. számára, 2024 pedig már egyértelműen a termékeny szolgáltatásról szólt. A társaság fejlődése dinamikus, hosszabb távon a gépesítést, a szakmai színvonalat és a szervezettséget kell továbbfejleszteni.

Szada Nagyközség fejlődésén 2019 elején kezdtünk szisztematikusan dolgozni a Változás Útján Egyesület közösségével. Az önkormányzati választáson nagy bizalmat kaptunk, így az év őszétől a VUE vezetése alatt álló önkormányzat cél- és feladatrendszerének részletes kidolgozása kötötte le a legtöbb energiánkat. Alapvető célunk volt, amit az önkormányzat gazdasági programjában is rögzítettük, hogy a településüzemeltetés színvonalának emelésére nagy hangsúlyt fektetünk. Tisztában voltunk vele, hogy a legnagyobb kihívást a település méretéhez, létszámához igazodó infrastruktúra-szükséglet fogja jelenteni. A Szada Nova NKft. a ciklus elejétől az úthálózat minőségének javításában és az aszfaltozott szakaszok növelésében is oroszlánrészt vállalt. A magánerős útépítések rendszerének kidolgozása után a kivitelezések lebonyolítását végezte társaságunk.

2024 04 2111 Szada 08

2022 nyarán állt be nagyobb változás a Szada Nova és az én személyes életemben is, amikor a képviselő-testület felkért a cég ügyvezetői feladatainak ellátására. A társaság alapító okiratának összeférhetetlenségi kitétele miatt – és hogy energiái­mat megfelelően tudjam koncentrálni – lemondtam képviselői mandátumomról. A fent említett részt a tulajdonos önkormányzat később törölte az alapító okiratából egyéb törvényi kötöttség hiányában. A képviselői feladatok és felelősség terhe alól átmenetileg felmentve, egyéni vállalkozói faipari tevékenységemet lezárva, teljes erőbedobással az ügyvezetői munkámra koncentrálhattam. Első lépésemként, egy átfogó átvilágítást követően, új tevékenységstruktúrát alakítottam ki, majd ehhez rendeltük a megfelelő szervezeti felépítést és finanszírozási, elszámolási rendszert. Ennek megfelelően megtörtént 2022-ben az alapdokumentumaink felülvizsgálata, módosítása és a következő év közszolgáltatási szerződésének megkötése. Az év végén a tervezett eszköz- és gépbeszerzések, valamint a létszámbővítés is megkezdődött.              

A 2023-as évre már új tevékenységekkel bővült a társaság. Az útépítés, -karbantartás, hulladékszállítás, zöldfelület-kezelés, lapkiadás és a települési logisztikai feladatokon kívül megkaptuk az összes önkormányzati fenntartású intézmény épületének karbantartását, illetve a sportcentrum és a temető üzemeltetését.

Vezetői célkitűzésem volt, hogy az év végére tevékenységcsoportonként kidolgozott koncepció álljon rendelkezésre. Elmondható, hogy ez az év a tervezés mellett, a tevékenységi körök növekedéséhez igazodva, a személyi állomány, eszközök és a géppark szempontjából is a bővülés éve volt társaságunk számára. Elkezdtünk koncepcionálisan gondolkozni és működni, megismertük a gépeket, azok használatát, és beindítottuk a részlegek közötti feladat- és felelősségmegosztás-alapú munkavégzést. Azt, hogy egy időben a település 6-8 különböző pontján folyik hatékonyan a munkavégzés, az irodavezető-koordinátorra és a részlegvezetőkre delegált tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatok szakszerű elvégzése teszi lehetővé.

Az önkormányzat támogató intézkedései és a szervezet dinamikus fejlődése eredményeképpen 2024 már a termékeny szolgáltatás éve. A téli útüzemeltetési időszak lezárultával megkezdődtek az útkarbantartási és -felújítási munkák. A murvás utak kátyúinak feltöltése javarészt megtörtént, a meleg aszfaltos útjavítást is saját dolgozókkal és gépekkel végezzük. A karbantartáson felül az idén közel 4 km mart aszfaltos útpálya felújítása indult meg.

Az intézményi karbantartás mellett az építő-karbantartó részleg 5 fős csapata kiemelt felújítási feladatokat is kapott.
A Székely-kert melletti parasztháznak és udvarának munkálataival mára 40%-os készültséget értünk el. Májusra tervezett feladat a Faluház lépcsőjének burkolatcseréje is. Rendkívüli munkaként a polgármester úr kérésére az iskola alatt található intézményi parkoló átalakításával 4 új parkolóhely létesítését és 2 mozgássérült-parkoló kialakítását végeztük el a tavaszi szünetben.

2024 04 2111 Szada 09

A köztisztasági feladatokon felül, ami heti 2 m3 hulladék begyűjtését teszi ki, az első negyedévben a Szada nagyközség területén fellelt illegális hulladéklerakók felszámolása során még 24 m3 szemetet szállítottunk el. Mindezek mellett a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtést is megszerveztünk, amelyre április 27-én került sor.    

A zöldfelület-kezelési tevékenységcsoporton belül a közterületek tervezett virágosítása, növények ültetése a szokásos menetrend szerint halad, a parkfák, cserjék, bokrok, sövények metszéseit, a szükséges lemosó permetezéseket elvégeztük. Az út menti belógó növényzetet visszavágtuk Szada számos területén, az indokolt veszélyes fakivágásokat elvégeztük. A ránk bízott első fél évre tervezett erdészeti feladatokat elláttuk.

A Dobogói Szabadidő Parkban hosszas tervezési időszak és több lakossági fórum után megkezdődött a korábbi erdőrészlet nem csupán nyilvántartási, hanem fizikális értelemben vett közparkká alakítása. A kidolgozott éves kaszálási tervnek köszönhetően a gépesítés és a bővülés eredményeképpen a 2022. évi 90 ezer m2 helyett mára már 208 ezer m2 gyepfelületet tudunk településszerte rendszeresen gondozni.

A 2111 Szada című havilap kiadói tevékenysége rendben zajlik a minőség folyamatos fejlesztése mellett, a példányszám 2400. A lapterjesztést 2024. január 1-től külsős megbízottal végezzük, hogy a saját állományú dolgozóink így a különböző szakfeladatok elvégzésére koncentrálhassanak.

Szállítási részlegünk munkatársai két 3,5 tonnás teherautóval dolgoznak, amelyekkel az önkormányzati, intézményi rendezvények logisztikai feladatait teljesítik. Szállító kollégáink folyamatosan segédkeznek a kertészeti és az építő-karbantartó részleg munkavégzésében. Közszolgáltatásunkat az év elején használtan vásárolt JCB 2CX rakodógép segíti, amivel képzett gépkezelőink dolgozhatnak.

A sportcentrum rendezvénytermét az első negyedévben már 32 alkalommal adtuk ki hosszabb-rövidebb alkalmakra, a műfüves pályát pedig összesen 26 órára bérelték ki magánszemélyek. Költségoptimalizálás céljából megtörtént az élőfüves pályavilágítás áramváltójának cseréje és az épület vízmegtakarítás érdekében tett fejlesztése is. Az év első felére az élőfüves pálya idény szerinti karbantartása mellett a műfüves pálya felújítására, gumitöltésére is leszerződtünk. Felújítottuk az öntözőrendszert, és új öltözőszekrényt is vásároltunk.

A tavaly elfogadott temetőfejlesztési koncepció megvalósulása érdekében engedélyt kapott az ökotemető tájépítészeti koncepcióterve, amelynek kivitelezését tereprendezéssel és faültetéssel kezdjük.

Az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt rendszeres szolgáltatások értékesítésén túl társaságunk projektalapú vállalkozói tevékenységet is végzett. Ezek közül szeretném kiemelni az esőkert-kivitelezést, a központi játszótér környezetrendezési befejező munkálatait, valamint kerítések és kémények építését. Az önkormányzati támogatáson felül tavaly közel 35 millió forint vállalkozói bevétel segítette a településüzemeltetési célok megvalósulását.

Ügyvezetőként a gondjaimra bízott Szada Nova NKft. fejlődését dinamikusnak látom. A 2022-es elégséges feladatellátási színvonalát 2023 végére megítélésem szerint erős közepes szintre sikerült felhozni. Reményeim szerint ez év végére a kijárt munkarendek optimalizálásával, a dolgozói állomány szakmai fejlődésével, alkalmazkodásával sikerül elérni, hogy a tulajdonos önkormányzat és a munkánk eredményeit élvező lakosság is jó minőségben dolgozó céget tudhasson magáénak.   

Hosszabb távon a gépesítést, a szakmai színvonalat és a szervezettséget kell továbbfejleszteni és egy olyan telephelyet kialakítani, ahol az eszközpark, a készletek és a munkatársak egy lokáción vannak az irányítással. Ennek eléréséhez természetesen a képviselő-testület belső kapacitást erősítő szándéka, támogatása is szükséges.

Boros Gábor ügyvezető


Utoljára frissítve: 2024 május 02. 11:34