Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2022. november 29-én, 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2022. november 29-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. Döntés Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról (147/2022. sz. anyag, ellenőrzési terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Döntés a Képviselő-testület 2023. évi Munkatervéről (benne a 2023. évi jogalkotási feladatokkal) (148/2022. sz. anyag, tervezet, ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

3. Rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 28/2021.(X.1.) ör. mellékleteinek módosítására(116/2022.(IX.29.) KT-határozat 2.3. pontja szerint) (143/2022. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására (145/2022. sz. anyag, rendelettervezet, SzMSz, szervezeti ábra)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Javaslat a Szada Nagyközség Önkormányzat és a Szada Nova Közhasznú NKft. közötti Közszolgáltatási szerződés tartalmára (146/2022.sz. anyag, közszolgáltatási szerződés, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. november 25.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2022 november 29. 09:17