Polgrmesteri Hivatal

Elkészült a 2023-as költségvetés

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 23-án rendes testületi ülést tartott, amelyen döntés született többek között az idei költségvetés elfogadásáról és a villamos-energia közbeszerzési eljárás eredményéről is.

20230223 162055

Elfogadták az Önkormányzat 2023. évi költségvetését

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a 149/2022.(XI.24.) KT-határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban foglalt tervezési irányelvek, a Képviselő-testület korábbi költségvetési kihatású döntései, továbbá a 2023. évi költségvetési törvény fő számai alapján elkészült Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végső verziója. A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 2.974.331.268 forint bevétellel és 2.974.331.268 forint kiadással fogadta el. Ezen belül 1.756.331.268 forint a költségvetési bevételi összege, 1.218.000.000 forint a finanszírozási bevétel összege; valamint 2.950.146.802 forint a költségvetési kiadás összeg és 24.184.466 forint a finanszírozási kiadás összege.

Döntés született a villamos-energia közbeszerzési eljárás eredményéről

A 2022. szeptember 29-én megtartott rendkívüli ülésen Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgynevezett Dinamikus Beszerzési Rendszerben (DBR) történő (3 havonta ismétlődő) közbeszerzési eljárást indított villamosenergia beszerzéséhez. A következő szakaszra, tehát a 2023. április 1-től június 30-ig terjedő időszakra szóló felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig egyetlen ajánlattevőtől 2 ajánlat (1 intézményi és 1 közvilágításra szóló) érkezett be. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményesnek bizonyult, így Szada Nagyközség Önkormányzata az érvényes ajánlatot tett az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel köt szerződést.

Meghatározták az óvodai és a bölcsődei beiratkozások időpontjait

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló törvény által biztosított feladatkörében eljárva arról döntött, hogy az Önkormányzat fenntartásában lévő Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde tekintetében az – az intézményvezetővel történő előzetes egyeztetés alapján – óvodai beiratkozás időpontját 2023. április 20-21. időpontban, a bölcsődei beiratkozás 2023. április 24. időpontban határozza meg. A beiratkozásra mindhárom napon 8-16 óra közötti időszak áll rendelkezésre. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghirdetett időpontban.

Egyéb döntések

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előbbieken túl módosította az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet – átminősítve egyes ingatlanok forgalomképességük szerinti besorolását -, valamint felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy az elektronikus ingatlanárverési rendszerbe Szada Nagyközség Önkormányzatát regisztrálja.

A Testület tudomásul vette a Polgármester és az önkormányzati képviselők 2023. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló tájékoztatást, miként a Szadáról készített műsor-számok időpontjairól, tartalmáról, témáiról szóló féléves beszámolót is.

A Testület elfogadta Szada Nagyközség településének vízmegtartást segítő koncepcióját, amelynek elkészítési szándéka hivatkozási alapként jelent meg már a LIFE LOGOS 4 WATERS projektben meghirdetett Önkormányzati Pályázati Programra Szada Nagyközség Önkormányzat által benyújtott pályázatban is. A Koncepció természetesen nem csupán a pályázati projekt megvalósításához jelenthet megfelelő alapot, hanem közép- és hosszú távú további önkormányzati célkitűzések és feladatok jövőbeni meghatározásához is.

A képviselők tudomásul vették a tavalyi évben önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és intézmények 2022. évi támogatásaik felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásait, amelyekből kiderült, hogy a támogatások összegét a Támogatottak minden esetben a pályázatukban megjelölt, és a támogatási szerződésben szereplő célokra fordították. A fel nem használt összegeket az érintett Támogatottak visszautalták az Önkormányzatnak.

A Képviselő-testület kedvezően bírálta el a Szadafeszt Közösségszépítő Egyesület ingyenes helyiséghasználat iránti kérelmét, továbbá településrendezési kérdésben is döntést hozott.

Mindezek során összesen 11 határozat és 3 rendelet született a testületi ülésen.


Utoljára frissítve: 2023 március 01. 13:12