Polgrmesteri Hivatal

Erdők, parkok lomb nélkül

A vegetációs időszakon kívül számos zöldfelület-kezelési tevékenységet végzett a Szada Nova NKft. A társaságnak a közelmúltban egyik fontos feladata lett az erdőgazdálkodással kapcsolatos munka.

Az erdőről, az erdők védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény értelmében 2022. január 1. napjától Szada erdőgazdálkodási tevékenységét az erdőterületek tulajdonjogát gyakorló szadai önkormányzat mint erdőgazdálkodó látja el. A képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésén a szerződött erdészeti szakirányító javaslatai alapján az alábbi döntéseket hozta meg.

2024 02 2111 18 Old

Átminősítés

Az önkormányzat szándéka, hogy az erdők fakitermelés helyett közösségi térként legyenek használva, ezért a parkerdővé minősítésre irányuló tulajdoni igényét az erdészeti hatósághoz benyújtotta. Így a folyamat végén a „talajvédelmi” vagy „faanyagtermelő” kategória „parkerdő” elsődleges rendeltetésre módosul az erdészeti adattárban az alábbi nyilvántartási számú területeken: 10/A, 15/A, 15/B, 15/C, 15/E, 15/F, 17/E, 17/H, 17/G. Az átminősítésen felül a 2024. évi erdőgazdálkodási feladatait a 15/A, B, C, E, F számú erdőrészletek idei kezelésének teendőiben határozta meg. Az érintett területek munkáinak elvégzésével az önkormányzat a Szada Nova Nonprofit Kft.-t bízta meg, melyhez később a szükséges anyagi fedezetet is biztosította.

A hatályos erdőterv erdőrészletenként meghatározott „egyéb termelés”, „tisztítás”, „törzskiválasztó gyérítés” feladatokat ír elő. A felsoroltak mindegyike megelőzi, kiváltja az ún. tarvágást, így az erdők ritkítása a balesetveszély, káreset megelőzésén kívül a megmaradó fák növőterének növelése érdekében történik. Az év elején az Ősz utca két oldalán található 15/C jelzésű és a Bucka utca felé szomszédos fás terület kezelése, gondozása valósul meg, amely során a vitálisabb fák megfelelő koronájának kialakulása érdekében ritkítunk. Az őszi lombhullást követően a Tél utca–Dózsa György út sarkán található 15/E jelű erdőrész „törzskiválasztó gyérítése”, valamint a Bucka utca–Aranyhegy utca –Jókai utca között elhelyezkedő blokk (15/A, 15/B és 15/F) erdészeti feladatait végezzük. Cél a fenntartható, ún. örök erdők kialakulása, ezzel együtt az élőhelyek hosszú távú biztosítása, az esztétikai állapot megőrzése és a lakosság rekreációs igényeinek betöltése.

Figyelni a metszésre

A téli időszakban számos elhanyagolt, invazív növényekkel túlnőtt önkormányzati ingatlanon végeztünk nagyobb zöldfelület kezelést, gyérítést például a Dobogói Szabadidő Parkban, a Kertalja utcában, a Fenyvesligeti út bevezetőjénél stb. Az elkövetkezendő hónapok fontos feladata lesz a kihajtó aljnövényzet meghatározása, válogatása, pótlása a többszintes növénytársulások (gyep-, cserje-, lombkoronaszint) megfelelő arányú összetételének kialakítása. Területrészenként és azon belül is meghatározandó az intenzíven és az extenzíven gondozott felületek elhelyezkedése és mértéke.

Nemcsak a gyümölcsfákat kell metszeni, hanem a dísz- és parkfák koronaformájának kialakításában is nagy jelentősége van az időben történő szabályozásnak. Figyelem, az erős visszametszés erős hajtásnövekedést eredményez, ezért a lombozat 30 százaléknál nagyobb arányú metszése a vízhajtások nagy számát, a seprűsödést akadályozza! A koronaforma kiválasztásában, metszésében fontos tényező a légvezeték közelsége (nem sudaras vázágrendszert kell kialakítani), az út elhelyezkedése (az útpályával párhuzamosan terjeszkedjen), sétány vagy más funkciók figyelembevétele (kényelmesen el kell férni a magasabbra hagyott törzs mellett), a beteg és sérült részek eltávolítása, kezelése.

A tisztítási, területrendezési és metszési munkákon felül ilyenkor a talajjavítás, a vízmegtartás és a gyomosodás elkerülésének érdekében legideálisabb az ágyások, ültetett növények jól beázott tövébe teríteni vagy ott pótolni a mulcsot, az ágaprítékot.

Hasznos észrevételek

A fizikai feladatokon, gépkarbantartásokon kívül ilyenkor van idő a kapacitás pontosabb megtervezésére, az előttünk álló év kertészeti feladatainak, beszerzéseinek, gondozási munkafolyamatainak meghatározására a tájépítész, a kertészeti tanácsadó és a részlegvezető együttműködésében. Gyakran kapunk a dicséret és bátorítás mellett kritikát is kertész, bio­lógus, ökológus lakostársainktól, amit ezúttal is köszönök, mert fontos szempont, hogy a zöldfelület-kezelés nem öncélú, hanem organikusan illeszkedik a természetes és épített környezetbe, igazodik az élővilág és a lakosság szükségleteihez.

Tudjuk, hogy a fejlődésnek és a változásoknak vannak nehezebb, kevésbé látványos, néha regressziónak tűnő fázisai, és a tervezett végeredményhez évek, néha évtizedek kellenek, de köszönjük a bizalmat, amit kaptunk, és ezután is kapni fogunk.

Boros Gábor, a Szada Nova NKft. ügyvezetője


Utoljára frissítve: 2024 február 19. 09:59