Mff J Mretben

Eredményes munkavégzés, megváltozott körülmények között - Polgármesteri visszatekintés a ciklus második évéről

Szada Nagyközség Önkormányzatának munkáját az elhúzódó koronavírus-járvány 2021-ben is nagyban befolyásolta, azonban a korlátozott lehetőségek mellett is meghatározó jelentőségű rendeletek születtek, és a település fejlesztése is a terveknek megfelelően haladt. A Helyi Építési Szabályzat módosítása és a közösségi együttélést szabályozó rendelet újragondolása mellett 2,2 kilométernyi út kapott aszfaltozott burkolatot, de az önkormányzat gondoskodáspolitikája is kibővült tavaly. Az elmúlt év fontosabb történéseiről Pintér Lajos, a település polgármestere nyilatkozott.

Interju 01

– A ciklus első évéhez hasonlóan a tavalyi évet sem a felhőtlen építkezés jellemezte. Ennek tükrében hogyan értékeli a 2021-es évet?

– Való igaz, munkánkat és lehetőségeinket a koronavírus-járvány és az előre nem tervezhető feladatok nagyban befolyásolták, így ismét egy furcsa, ám – a hátráltató tényezők miatt – már-már ismerős évet tudhatunk magunk mögött. Szada Nagyközség Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal is megváltozott körülmények között végezte munkáját, hiszen az év első felében a járvány miatt képviselő-testületi üléseket nem tarthattunk, ügyfeleket is csak korlátozott számban fogadhattunk. Mindezek ellenére kifejezetten hatékony és eredményes évet zárhattunk. A polgármesteri hivatal dolgozóinak és az új jegyzőnk, Dr. Finta Béla segítségével az előző évivel gyakorlatilag megegyező számú, 142 határozatot és 35 rendeletet hoztunk, fél év alatt pedig öt rendes, illetve négy rendkívüli képviselő-testületi ülést, valamint egy közmeghallgatást tartottunk.

– Születtek fajsúlyos, Szada életét hosszú távon meghatározó rendelkezések. Említhető például a Helyi Építési Szabályzat megváltoztatása és a közösségi együttélést rögzítő rendelet. Miért voltak ezek fontosak?

– Tavasszal változtattuk meg a Helyi Építési Szabályzatot, mellyel egyértelműen a már itt élő lakosság érdekeit kívánjuk védeni. Mindenki számára látható és érzékelhető tendencia, hogy Szada lakosságszáma az utóbbi időben robbanásszerű emelkedésen megy keresztül. Ezt a folyamatot meg kellett állítanunk. Alapvető célunk és hosszú távú elképzelésünk, hogy Szadát falusias arculatú településként tartsuk meg, a népességnövekedés ütemét visszafogjuk. Ennek érdekében tavasszal a falusias lakóterületen és a kertvárosias építési övezetben változtatási tilalmat rendeltünk el, majd június 12-én lépett hatályba a Helyi Építési Szabályzat módosítása, amely azt szolgálja, hogy bizonyos övezetekben a jelenlegi két lakóegység vagy kétlakásos lakóépület helyett egyet lehessen építeni, tehát érvényesüljön a telkenként egy lakás elve. Hiszem, hogy így meg tudjuk őrizni Szadát annak a falusias jellegű településnek, amelynek mindannyian megszoktuk és megszerettük.

A másik, nagy horderejű ügy a közösségi együttélés szabályait rögzítő rendelet módosítása volt. A szabályozás újragondolása hatalmas közérdeklődést váltott ki, mert ez az egyik legfontosabb helyi rendeletünk. Az új szabályozás létrehozása és elfogadása több hónapot felölelő folyamat volt, hiszen nagyon nehéz az egyéni érdekeket és szempontokat olyan közösségi szabályokká formálni, amelyek megengedik a szabadságot addig, amíg más szabadságát nem korlátozzák. A rendelet megalkotása során az is a közösség érdekeit szolgálta, hogy a lakosság véleményét több körben is kikértük a településszintű konszenzus lehetőségeit vizsgálva. Ez a rendelet természetesen folyamatos felülvizsgálatot igényel, de az új szabályozás megfelel a megváltozott körülményeknek, illetve a korábbi rendelet megalkotása óta eltelt időszak elvárásainak.

– Hogyan haladt a település fejlesztése 2021-ben?  

– Büszkén mondhatom, hogy sikeres időszak áll mögöttünk, hiszen a település fejlesztése a járványügyi helyzetben, és a számos hátráltató tényező ellenére is a meghatározott tervek szerint haladt. Júliusban a nagyközségünk életében meghatározó beruházás avatását tarthattuk meg. Több mint 500 fő részvételével megnyílt a Szadai Községi Piac, amelynek a fogadtatása Molnár Csaba piacfelügyelő vezetésének köszönhetően az előzetes elvárásainkat is felülmúlta. A már megismert és megkedvelt üzletek, valamint a megnyitás óta rendszeressé vált és népszerű piacnapok mellett az is nagyon fontos, hogy a Szadai Községi Piac egyfajta közösségépítő szereppel is bír, hiszen adottságainak köszönhetően közösségi események megrendezésére is kifejezetten alkalmas.

Ezen kívül tavaly is jelentős figyelmet fordítottunk azon vállalásunk teljesítésére, hogy a lakossági igényeket és a lehetőségeket figyelembe véve minél több szakszerűen megépített, aszfaltozott útburkolatot hozzunk létre. Ennek megfelelően nagy előrehaladásként említhető az önkormányzat által támogatott magánerős útépítés keretében szeptemberben átadott Boncsoki, Panoráma és Erdő utcák aszfaltozása összesen mintegy 1.100 méter hosszúságban, valamint az ősszel elkészült 450 méter hosszú Szőlőhegyi utca és a Gesztenyefa utca aszfaltozása 650 méter hosszúságban. A magánerős útépítési konstrukció nagyon jól vizsgázott, így a következő időszakban több utca is hasonló finanszírozással épülhet meg.

Ezeken kívül Szada Nagyközség Önkormányzat finanszírozásával a Magyar Közúttal együttműködve megtörtént a hatalmas, a környékbeli települések forgalmát is bonyolító Székely Bertalan út felújítása, mintegy 400 méteres szakaszon az Aradi utca és a Sport utca között. Voltak apróbb, de kétségkívül nagy jelentőségű munkálatok is. Példaként említhetem a Varga út teljes felújítását, amellyel sok lakos régi elvárását sikerült teljesítenünk, valamint a környéken az Ág utca teljessé tétele is komoly fejlesztés a környék lakosai számára. Amint az időjárás engedi, elindul a Vadvirág utca építési munkálata is, így büszkén jelenthetjük majd ki, hogy mindössze két év leforgása alatt sikerült közel 4 kilométer szilárd burkolatú utat építenünk Szadán.  

– Már régóta húzódik az új iskola fejlesztésének elindítása. Milyen előrelépés történt ebben tavaly? 

– Szerződést kötöttünk a beruházó BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel, amelyben 2022 áprilisáig vállaltuk a terület biztosítását, a közművek fejlesztését, valamint a Berek, az Ág és a Varga utak engedélyes megterveztetését az iskola megközelíthetősége érdekében. Az ígéretek szerint az utak kivitelezését az állam vállalja egy külön megállapodás keretében. A közműfejlesztés utolsó részeként az önkormányzat 42 millió forintból elvégezteti a Csapás utca – Berek utca szakaszon a csatornázást. Szada Nagyközség Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy valóban megépüljön az új iskola, amelynek építése reményeink szerint 2022 áprilisában el is indulhat.  

– Hogyan jellemezhető a szadai intézmények működése?  

– Ahogy Boros Gábor, a Humánügyi Bizottság elnöke tavaly év végén megjelent interjújában elmondta, az országosan elrendelt szigorító intézkedéseknek megfelelően működő intézményeink támogatása folyamatos volt, mindent megtettünk a zavartalan működés érdekében. Az intézményeink működésének felülvizsgálata 2021 egyik legfontosabb feladata volt, majd az eredmények ismeretében elvégeztük az indokolt átalakításokat. Két intézményünk – a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde és a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár – élén is vezetőváltás történt, az új vezetés pedig elengedhetetlenné tette a működések újragondolását. Az óvoda új vezetője, dr. Csikós Gellértné már 2020-ban megkezdte a munkát, de áthúzódó feladatként tavaly történt meg az indokolt belső változások beépítése a napi működésbe, melyekhez természetesen szükséges volt a fenntartó önkormányzat segítsége is. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár élére is új vezető került Pusztai-Krepsz Mónika személyében, akivel közösen fogalmaztuk meg a terveinket. A szadai fiatalok számára ifjúsági klubot alakítottunk ki egy belső átszervezéssel, de változatlan állományi létszámmal. Kitüntetett együttműködésünk van a művelődési ház munkatársaival, hiszen az önkormányzat rendezvényeit összetett csapatmunkában közösen szerveztük meg az utóbbi időben. Egy másik, igen fontos intézményünk, a Szadai Szociális Alapszolgáltató Központ élén a már tíz éve vezető Kerékgyártó Tamás újabb öt évre kapott megbízást.  

– Szada ismert arról is, hogy az önkormányzat a lakókra személyesen is odafigyel. Milyen intézkedések voltak ilyen szempontból mostanában?  

– Az önkormányzat tavaly is támogatta Szada idősebb lakosságát, így a 70 éven felüliek karácsony alkalmával ismét ajándékcsomagot kaptak. A több mint 550 csomag összeállításában jelentős segítséget nyújtottak a szadai vállalkozások. Egy 2020 októberében elfogadott rendeletnek megfelelően pedig 2021 januárjától minden szadai gyermek születésekor egyszeri természetbeni támogatást biztosít Szada Nagyközség Önkormányzata a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. A születéshez nyújtott támogatás mértéke gyermekenként egységesen 10 000 forint, melyet a rendelkezés szerint babacsomag formájában kapnak meg az érintettek. Az elmúlt egy év alatt már közel nyolcvan szadai újszülött szülei vehették át az önkormányzat támogatását.

Interju 02

– Melyek a legfőbb tervek 2022-ben?

– Szada fejlődése idén töretlen lesz, folytatjuk településünk fejlesztését a megkezdett ütemben. Terveink szerint idén magánerős útépítési konstrukcióban az Ezredes, a Földvár és a Várdombi utca alsó fele kap aszfaltozott burkolatot. Idénre beterveztük, hogy a Szadai Községi Piac mellett egy új játszóteret hozunk létre, a Főtéren lévő játszóteret pedig áthelyezzük a gyógyszertár és a Coop közötti teraszra. Mintegy 1,1 milliárd forint értékben adtunk be pályázatokat az elmúlt napokban. Sikeres pályázás esetén a Dózsa György úti óvoda bővítését tervezzük három csoportszobával 800 millió forint értékben. A Székely Bertalan Emlékház és Kulturális Központ létrehozásának és fejlesztésének jelenlegi, első fázisát 300 millió forintból tervezzük. A projekt keretében Székely Bertalan lakóházat újítanánk fel, amelyben 2 kézműves műhelyt és 3 egybenyitható kiállítóteret hoznánk létre. Ezeken kívül az épület hozzáépítésével létrehoznánk egy multifunkcionális kulturális csűrt, amely számos program fogadására lehet majd alkalmas. A projekt második fázisában a későbbiekben a csűr méretét a duplájára növelnénk majd, így Szada egy 150 négyzetméteres közösségi térrel gazdagodna.

Andó Patrik

 


Utoljára frissítve: 2022 január 28. 18:04