Mff J Mretben

Fűtési rendszerek korszerűsítése indul

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 8-án rendes testületi ülést tartott, amely keretében a képviselő-testület közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezte a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Dózsa György úti épülete, továbbá a Szada Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha és a Polgármesteri Hivatal épületegyüttese gázkazánjainak cseréjére.

Img 9527

Önkormányzati épületek gázkazánjait cserélik le

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást lefolytatásának elindításáról döntött a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Dózsa György úti épülete, továbbá a Szada Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha és a Polgármesteri Hivatal épületegyüttese gázkazánjainak cseréjére.

A 2022. szeptember 29-i testületi ülésen az energiatakarékossági lehetőségek kivizsgálására Munkacsoportot jött létre. A Munkacsoport az intézmények energiafelhasználásának feltérképezése és a világítást célzó fejlesztések után a fűtési rendszerek felmérését végezte el. A szakemberek arra jutottak, hogy a Konyha, az Óvoda (Dózsa György úti és Posta közi épületei), és a Polgármesteri Hivatal épületeiben található, átlagosan több mint tízéves gázkazánok felújításra és/vagy cserére szorulnak. Megállapításuk szerint, ha a meglévők mindegyikét akár csak úgynevezett kondenzációs kazánokra cserélné az Önkormányzat, már akkor a jelenlegi mennyiséghez képest átlagosan 20 százalékos gázfogyasztás-csökkenés lenne elérhető. Továbbá véleményük szerint egyes épületekben a fűtés-rásegítést napelemmel/napkollektorral vagy ún. inverteres split klímákkal – hűtésre és fűtésre egyaránt alkalmas berendezésekkel – lehetne megoldani.

Közszolgáltatási szerződés a Szada Nova Közhasznú NKft.-vel

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az őszi hónapokban több lépcsőben döntött a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú NKft. Alapító Okiratának aktualizálásáról, SZMSZ-ének megalkotásáról, 2022. évi Üzleti tervének módosításáról, majd 2023. évi Üzleti tervének elfogadásáról is. A Társaság szabályszerűségi és pénzügyi szakértői átvilágításának megállapításait is hasznosítva, a korábbi hiányosságok pótlása egyetlen további dokumentum megalkotását igényelte. Annak a Közszolgáltatási szerződésnek a megkötése vált szükségszerűvé, amely a Társaság tulajdonos önkormányzat által történő finanszírozásának alapjául szolgálhat. A szerződés tervezetének összeállításához be kellett várni a Képviselő-testület 2022. november 24-i rendes ülésének döntését a Társaság jövő évi finanszírozásának számadatairól. Mindezek után a képviselő-testület határozatban döntött a Szada Nova NKft. és az Önkormányzat közötti, 2023. évre szóló Közszolgáltatási szerződés elfogadásáról.

Egyéb döntések

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ezeken túl tudomásul vette a Szada Nagyközség Önkormányzatával szemben fennálló, az adóhatóság által foganatosítandó, a végrehajtási eljárásokról szóló törvény alapján elévülő 1068 db tétel adótartozás törlését. Döntés született a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2023. március 1. napjától kezdődő hatállyal történő módosításáról, valamint az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról és a Képviselő-testület 2023. évi Munkatervének elfogadásáról is.

Mindezek során összesen 8 határozat és 2 rendelet született a testületi ülésen. A részletek iránt érdeklődők a nyilvános testületi ülés dokumentumait megtekinthetik a www.szada.hu weboldalon is.


Utoljára frissítve: 2022 december 08. 17:39