Polgrmesteri Hivatal

Három év alatt talán megszüntethetők a hiányosságok

A szadai képviselő-testület még januári tanácskozásán fogadta el a település 2022 és 2024 közötti időszakra érvényes környezetvédelmi programját. A dokumentum legfontosabb pontjait ismertetjük most, a teljesség igénye nélkül.

A környezetvédelmi prog­ram legelőször is tisztázza a kiindulási állapotot, azaz, hogy Szada Nagyközség Fenntartható Fejlődésének Programjából (SZFFP, 2019–2021) mi is teljesült. A dokumentum szerint az SZFFP a társadalmi és gazdasági feladatokon kívül összesen 37 környezetvédelmi célú intézkedést fogalmazott meg, amelyek összességében 46 százalékban valósultak meg. „A megvalósítási arány lehetett volna kedvezőbb, azonban az önkormányzat anyagi és humán erőforrásai behatárolják a lehetőségeket. A hulladékgazdálkodás és a belterületi zöldfelületek fejlesztése terén történtek jelentős előrelépések, ugyanakkor több olyan terület van, ahol nem történt érdemi változás.” – rögzíti az anyag.

2023 03 2111 Szada 17 01

Sok a „nem”

A környezeti állapot jelenlegi helyzetét valamennyi szegmensben (levegő- és, vízminőség, a természet és táj, a települési és az épített környezet állapota, zaj- és rezgésterhelés, hulladék- és energiagazdálkodás) bemutatja, és ezek közül a levegő- és a vízminőség összegző „pillanatfelvétele” igen figyelemremélt

„A településen levegőminőség-mérő hálózat nem működik, alkalmi mintavételre és értékelésre sem került sor, ezért Szada levegőminősége, annak változása, tendenciái nem ismertek. A település parlagfű és egyéb allergén növények okozta pollenszennyezettségéről konkrét adatokkal nem rendelkezünk. A gépjármű-állomány és -forgalom mint kockázatnövelő tényező az elmúlt években tovább nőtt” – áll a dokumentumban.

„A településen felszíni és felszín alatti vizeket monitorozó rendszer nem működik. Kútkataszter nem készült. Forráskataszter rendelkezésre áll, és továbbfejlesztésének irányai is meghatározásra kerültek a dokumentumban. A jelenlegi területhasználatok az erózió, az alkalmi nagy vizek keletkezésének, valamint a talaj és a vizek kémiai terhelésének a lehetőségét hordozzák. Az aszálykockázat a talajtani adottságok miatt is nagy, melynek a mezőgazdaság és a természeti környezet is elszenvedője. Sürgető feladat a szennyvíztisztító bővítése és rekonstrukciója, mely ugyan vízminőség-védelmi szempontból Szadát közvetlenül nem érinti, de a község is használója és tulajdonosa a tisztítóműnek.”

Rengeteg feladat

A program három évre (2022–2024) foglalja össze a szükséges tennivalókat a hiányosságok kezelésére. Mint az anyag hangsúlyozza, „a környezetvédelmi problémák megoldása hosszú távú, tervezett, tudatos tevékenységet igényel, melyet a program alapján kidolgozott helyi rendeletek, határozatok, intézkedések segítségével kell megvalósítani”.

Többek között az alábbi feladatokat tűzte ki az önkormányzat:
-
Fenntarthatósági Értékelő Rendszer (FÉR) alkalmazása a Szadát érintő jelentős beruházások, fejlesztések előzetes értékelésére;
- Helyi Környezetvédelmi Alap létrehozása és pályázati rendszer működtetése;
- környezet- és természetvédelmi rendelet megalkotása;
- helyi nyilvános Környezeti Információs Rendszer (KIR) létrehozása és működtetése;
- átfogó levegőminőség-vizsgálat elvégeztetése;
- ökológiai vízgazdálkodási program elkészítése, integrálása a településfejlesztési eszközökbe;
- a szennyvíztisztító kapacitásának bővítése és rekonstruk­ciója, a szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója, bővítése;
- erdős esőkert létrehozása (a Székely Bertalan úti átvezetés és környezete vízelvezetési problémáinak megoldása);
- forráskataszter bővítése; kútkataszter elkészítése;
- takarékos vízhasználat a közintézményekben;
- vízgyűjtő módszerek elterjesztése a lakosság körében;
- tölgyesek telepítése, a fenyvesek átalakítása tölgyessé;
- a védett Veresegyházi-medence Natura 2000 területen a motoros sportot űzők szemléletformálása;
- ökológiai szemléletű zöld­fe­lület-fejlesztési koncepció elkészítése és végrehajtása, ezen belül települési fakataszter készítése;
- gyalogos- és kerékpáros-infrastruktúra fejlesztése;
- helyi iskolabuszjárat indítása csúcsidőszakokban a központtól távolabb eső területek bevonásához;
- termálvízzel történő fűtéshez megfelelő rendszer kiépítése az önkormányzati intézmények, a lakosság és a vállalkozások felé.

Anyagiak

A célok elérése nem megy pénz nélkül. A dokumentumban – tekintettel arra, hogy a kitűzéseket elosztva, három év alatt kell elérni – nem az adott ügyhöz rendelnek meghatározott nagyságú összeget vagy keretet, hanem a lehetséges anyagi forrásokat sorolják fel. A környezetvédelmi program – amelyről bővebben a szada.hu-n lehet tájékozódni – részletes kiértékelése a hároméves időszak eltelte után várható.

RF 


Utoljára frissítve: 2023 március 21. 12:31