Szunetel2

Ideiglenes helyi iparűzési adóbevallás

A PM szakmai állásfoglalása szerint, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény fogalmi rendje alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV-on) keresztül történő adóbevallási kötelezettség csak az „állandó jellegű iparűzési adóra” vonatkozik.

A még – esetleg – benyújtandó, ideiglenes helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat továbbra is elektronikus úton, az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

Ide tartozik természetesen a 2020. december 31-ével – az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése napjával – befejeződő adókötelezettségről szóló bevallás-benyújtás, amelynek határideje 2021. január 15. napja.

Az önkormányzati adóhatóságok ezen időpontot követően is elfogadják az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettségről szóló bevallásokat, egészen az adókötelezettség elévülési idejének utolsó napjáig, azaz 2026. december 31-ig.

Filó-Szentes Kinga
jegyző


Utoljára frissítve: 2021 január 11. 11:22