Mff J Mretben

Indulhat az óvoda bővítése

A szükséges adminisztrációs folyamatok lezárása és a kivitelező kiválasztása után elindulhat az óvoda régóta tervezett bővítése. A Dózsa György út 65. szám alatti ingatlanon a szomszédos épület átalakítása és bővítése történik meg 75 fő befogadására alkalmas három csoportszoba kialakításával.

Szadaovi 11

Megvan a kivitelező

A szadai képviselő-testület 2023. december 11-én megtartott rendkívüli ülésén döntést hozott a TOP-PLUSZ 3.3.1-21-PT1 azonosító számú támogatási program keretében benyújtott és nyertes óvodaépítési pályázat kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről. A beérkezett kilenc ajánlat közül a legelőnyösebbnek három pályázó bizonyult: a Károlyház Kft., a Trend Építő Zrt. és a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. Ezeket az önkormányzat által megbízott bírálóbizottság értékelte, és a legkedvezőbb ajánlattevőnek a Károlyház Kft.-t nyilvánította, amely végül nettó 415 133 887 forintos ajánlati áron végezheti el az önkormányzati óvoda bővítését és részleges átalakítását. Mindezeknek megfelelően a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, valamint a határozattal kapcsolatos szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok aláírására. Ez a vállalkozói szerződés – az előírás szerint – a (még meg nem érkezett) miniszterelnökségi megfelelőségi tanúsítvány kiadásával lép hatályba.

Szadaovi 16

Elnyert forrás

2022 áprilisában kapott Szada Nagyközség Önkormányzata értesítést a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Helyettes Államtitkárságától támogatási kérelmének 799 999 945 forint értékű támogatásáról a Székely Bertalan Óvoda és Bölcsőde bővítésére. A döntéssel nyilvánvalóvá vált, hogy a Dózsa György út 63. szám alatt található épület átalakítása és bővítése valósulhat meg az alapterület növelésével, ami az önkormányzat százszázalékos tulajdonában lévő Dózsa György út 65. szám alatt lévő telek bevonásával lehetséges. Az ingatlan korábbi, önerőből történt megvásárlása is már az óvoda potenciális kapacitásbővítése miatt történt. A tervek alapján az új épületrészben a 75 fő befogadására alkalmas három csoportszoba mellett létrejönnének további kiszolgáló és szociális helyiségek. Az átalakított, meglévő óvodaterületen egy új melegítőkonyha kap helyet. A beruházás hatására az óvoda infrastruktúrája magas szintű ellátást biztosít majd minden nevelési igényű gyermek számára. A beruházás 2022 tavaszán a két telek összevonásával már meg is indult.

Szadaovi 13

Közbeszerzés

Az „önkormányzati óvoda bővítése és részleges átalakítása” projekt kivitelezésének közbeszerzési eljárását az önkormányzat közbeszerzési tanácsadója 2023. szeptember 25-én indította el. A szeptember 21-én készült tervezői költségbecslés alapján a közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 547 331 142 forintra (bruttó 695 110 550 forintra) emelkedett. A Miniszterelnökség előírta, hogy a megváltozott becsült érték miatt nyilatkoznia kell az önkormányzatnak, milyen forrásból biztosítja a fedezetet. A beruházás pénzügyi fedezete biztosított, miután a legkedvezőbb ajánlattevő végül nettó 415 133 887 forint összegben vállalja a kivitelezést.

Méltó körülmények

A 2020. augusztus 1-ei kinevezésem óta folyamatosan érzékelem a szadai beköltözések okozta óvodaicsoportlétszám-növekedést. Ez örömteli, hiszen a település olyan lakókörnyezetet biztosít a fiatal családoknak, amely vonzó számukra. Ezzel együtt azonban a helyi infrastruktúrát is fejleszteni kell, mert a megnövekedett lakosságszám együtt jár a közutak, a parkolók és a közintézmények fokozott igénybevételével. Ami elegendő volt egy kis falusi közösségnek, az kevésnek bizonyul egy rohamosan fejlődő nagyközségnek.

Az óvodában már korábban is kellett azzal a lehetőséggel élnünk, hogy a fenntartó minden évben engedélyezze a csoportlétszámok törvényben leírt maximális létszámának (25 fő) 20 százalékos túllépését, de az óvoda iránti igény oly’ mértékűvé vált, hogy szükség volt átgondolni a további lépéseket.

Az önkormányzat humánügyi bizottsága felelősen átgondolva már 2021. október 6-án létrehozta az óvodai férőhelyek bővítésén dolgozó munkacsoportot. Akkor több lehetőségen is gondolkodtunk: akár egyházi lehetőségek bevonása, vagy bölcsődei csoport átalakítása is szóba jött. A megfelelő helyszín kijelölése is fontos kérdés volt, hiszen az intézmény már akkor három épületben látta el a szadai óvodásokat és bölcsődéseket.

Ezután több egyeztetésre, együtt gondolkodásra és igényfelmérésre került sor, igyekeztem nagyon alaposan áttekinteni az optimális feltételekhez szükséges szegmenseket. Később azt a tájékoztatást kaptam, hogy településünk megpályázta, majd mindannyiunk örömére meg is nyerte a TOP PLUSZ-forrást. Sokat és sokan dolgoztunk és dolgozunk azon, hogy minden, a törvényi és egyéb építészeti előírásnak megfelelő esztétikus, biztonságos és Szadához méltó nevelési körülményeket hozzunk létre az óvodáskorú gyermekeknek.

Szakmailag sokat jelent majd a korszerű, egyéni bánásmódot előtérbe helyező feltételek megléte. Egyfelől a magas létszámok csökkenése maximum 25 főre, másrészt a gyermeki igényeket kiszolgáló fejlesztő helyiségek eredeti funkciójának helyreállítása is növeli a komfortérzetet. Az új, teljes belmagasságú, előírásoknak megfelelő tornaterem további lehetőségeket nyit a mozgásfejlesztésben, közösségépítésben. Hiszen nem csak az óvodai foglalkozások, a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési/tanulási zavarral küzdő gyermekek fejlesztése, hanem a délutáni, szabadon választható térítéses sportfoglalkozások is nagyobb teret kaphatnak. A tervekben szereplő öltöző és mosdó is emeli majd a helyszín nívóját. A jelentősebb óvodai rendezvények – legyen az akár koncert, bábszínházi előadás, vagy közös farsang – immár fedett teremben is megvalósíthatók lesznek. Ezeket eddig a Faluház nagytermében, vagy az emeleti tornaszobában tartottuk, illetve tartjuk a projekt lezárásáig.

További kérdésként merült fel, hogy hol lesz az új három csoport játszóudvara. A tervekben látható, hogy a két épületszárny közé lesz elhelyezve a megfelelő méretű és az előírt eszközökkel, valamint mosdóhelységgel is felszerelt terület. Így szinte teljesen önálló, független épületrészként funkcionálhat. Ez mind üzemeltetési, mind szakmai szempontból előnyös, hiszen vannak olyan időszakok, amikor csökkentett létszámmal működik az intézmény.

Összegzésként kijelenthető, hogy az óvodabővítési projekt szükséges, a költséghatékonyság, a törvények és a szakmai szempontok figyelembevétele mellett remélhetően egy esztétikailag is szép és korszerű intézményegység jön létre, közép- és hosszútávon biztosítja majd a kellő óvodai férőhelyeket.

dr. Csikós Gellértné, a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője


Utoljára frissítve: 2023 december 13. 11:30