Polgrmesteri Hivatal

Komoly vállalások a hulladékgazdálkodásban

Ne legyen érzékelhető a változás a lakossági szolgáltatásban – ez az egyik célja az új hulladékgazdálkodási rendszer elindítása után a terület új irányítójának. Július 1-től szinte minden téren átalakul ez az ágazat.

Május elején, a szokásos negyedéves kukaszámlával együtt egy tájékoztató levelet is kézhez kaptak a szadaiak. Utóbbit a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) jegyezte, és arról informálta a címzetteket, hogy 2023. július 1-től új hulladékgazdálkodási rendszer lép életbe, amelyben a települési hulladékok begyűjtését, kezelését az olajipari vállalat új cége végzi majd. A levélben leírták azt is, hogy a megszokott közszolgáltatási díjról szóló számlát ezentúl – az állami kukaholding, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) helyett – a MOHU állítja és küldi ki az igénybevevőknek, és az új szereplő részére kell kifizetni (azaz senki ne megszokásból, a régi számlaszámra utaljon)!

2 Old

Nem volt fenntartható

Aki figyelemmel követi a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos híreket, már tavaly nyár óta tudta, hogy a váltás közel egy év alatt bekövetkezik. A MOL Nyrt.  ugyanis 2022 közepén nyerte el azt a magyar állam által meghirdetett pályázatot, amelynek tétje az volt, hogy 35 évre mely vállalat kapja meg az önkormányzatok helyett a hulladékgazdálkodási koncessziós jogokat, és amelyben vállalta, hogy egy esztendő múltán bevezeti az új hulladékgazdálkodási rendszert. (A pályázat után a NHKV-t és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató (NHSZ) Kft.-t is megvette a MOL.)

Lapunk megkereste a MOL-on keresztül a MOHU-t, bővebb információkat kértünk arról, hogy milyen főbb változásokra kell még számítani. „A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer nem fenntartható, nagyon széttöredezett, amely a hatékonyság ellen hat. Korábban 27 szolgáltató végezte a lakossági hulladék begyűjtését, júliustól hat régiókoordinátor feladata lesz, hogy az uniós és hazai szabályoknak, valamint a koncessziós társaság útmutatásának megfelelően fenntarthatóan, előkezelésre minél alkalmasabb módon gyűjtsék a szemetet, amely ezt követően újra feldolgozhatóvá válik. A régiókoordinátorok a régiós ügyfélszolgálatokat, a begyűjtési és szállítási folyamatokat hangolják össze, a teljesítmény kontrollját, ellenőrzését a MOHU-val való együttműködéssel végzik majd. Az új rendszer egységes, kapacitásban és koordinációban is megfelelő szakmai hátterű, transzparens, európai szintű, jelentős beruházásokkal fejlesztett területet eredményez. Júliustól a gazdálkodó szervezeteket két kiemelt változtatás is érinti, ekkortól látja el a MOHU az intézményektől, gazdálkodó szervezetektől származó háztartási és háztartásihoz hasonló hulladék begyűjtését és kezelését, továbbá elindítja a hazai kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert (EPR), megszervezve az e rendszer hatálya alá tartozó termékkörökből származó hulladékok hulladékgazdálkodási feladatait is” – írta a MOL Nyrt. sajtóosztálya.

Mint a start előtt, május közepén közölték, a bevezetés és az indítás ütemezése a tervek szerint halad, a koncesszió bejelentése óta több területen (intézményi alvállalkozói pályázat, visszaváltási rendszer, kiskereskedelmi egységek, hulladéktermelő gazdálkodók regisztrációja) is zajlanak/zajlottak a szükséges folyamatok. Továbbá elindult a beruházási tervek összeállítása, kormányzati elfogadtatása, a lakossági és intézményi szemléletformálás előkészítése is.

3 Old

Megszokott módon

A legfontosabb kérdés – a számlázás után –, hogy mindebből mit észlelnek akár a szadaiak is. „Legfőbb célunk, hogy a lakosság az indulásnál semmit se vegyen észre. Vagyis a hulladékot a szokásos időben és módon szállítsák el tőle, a szokásos számláját kapja, szintén a megszokott időben. A MOHU mint koncessziós társaság a regionális szolgáltatókon, valamint azok közreműködőin keresztül végzi 2023. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási tevékenységét, vagyis a jelenlegi közszolgáltatói rendszeren keresztül történik majd a szemétszállítás. Nagy valószínűséggel július 1. után is a jelenlegi szolgáltatók viszik majd el a hulladékot” – szögezte le a társaság. Hogy mindez Szada esetében konkrétan mit is jelent, arról a DTKH helyett BKM című keretes írásban lehet olvasni.

Halasztani kellett volna?

A MOHU és a MOL Nyrt. a következő években jelentős beruházásokat hajt végre a hulladékgazdálkodás területén: az első tíz évben minimum 185 milliárd forint értékű fejlesztéseket tervez végrehajtani.

„Célunk egy egységes és magas szolgáltatási színvonal elérése. Ennek a végső tartalmát és a bevezetés ütemezését a helyi igények és a jelenleg működő rendszerek figyelembevételével folyamatosan alakítjuk ki. A MOHU célja több használttextil- és -sütőolaj-gyűjtőpontot létesíteni, továbbá a jövőben bevezetjük a konyhai (növényi és állati) hulladékok elkülönített begyűjtését is. 2024-től új italcsomagolás-visszaváltási rendszer lesz Magyarországon, amelynek értelmében minden üveg-, fém- és műanyag palackos italtermék értékesítésekor visszaváltási díjat kell felszámítani, amit a fogyasztó a palack visszaváltása esetén kap majd vissza. Az EU-szabályozás előírja, hogy 2029-re 90 százaléknak kell lennie a PET-palackok visszagyűjtési arányának, az új rendszer ezt a célt segíti elérni. A szemléletváltást is különösen fontosnak tartjuk a lakosság körében, hiszen nemcsak közös érdekünk a hulladékok megfelelő szétválasztása, de a lakosság megfelelő hozzáállása nélkül a kitűzött hulladékhasznosítási célok sem valósulhatnak meg.”

Iparági forrásaink szerint azonban túl gyorsan zajlott le a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása, így szerintük valamennyi fő- és mellékszereplőnek jót tett volna, ha – az eltérő szakmai és jogi álláspontok megnyugtató rendezése érdekében –
nem 2023. július 1-től, hanem 2024. január 1-től vezetik csak be…

Lesz felettes

Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára a Világgazdaság online lapnak elmondta, a MOHU felett a kontrollt egyrészt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) garantálja, amely egyes díjakat saját hatáskörben, másokat javaslatként fogalmaz meg. Kontrollt jelent továbbá a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, amely a szerződések betartása felett őrködik, és a hulladékgazdálkodásért felelős miniszternek is van meghatározott jogköre. Lesz ezenfelül műszaki képviselő is, aki a beruházásokat felügyeli, hiszen a MOHU 185 milliárd forintos beruházást vállalt a következő évekre. Ezek között egy hulladékégető is szerepel, mert 2035-re 10 százalékra kell csökkenteni a lerakott hulladék arányát.

Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy az új koncessziós rendszer – amelybe nem tartoznak bele az építési, az ipari vagy a mezőgazdasági hulladékok – csak az évi mintegy 5 millió tonna hulladékra vonatkozik, az azon kívüli, háromszor ekkora mennyiség a szabadpiacon marad. Ráadásul a koncesszor feladata is csak a gyűjtésig, szállításig, előkezelésig, kezelésre való átadásig terjed. A további munkafolyamatok, például az ártalmatlanítás és hasznosítás már ismét szabadpiaciak lesznek, és a koncesszor saját feladatait is elláthatja koncesszori alvállalkozók segítségével. Forrás: Világgazdaság

DTKH helyett BKM

Az új hulladékgazdálkodási rendszerben Szadát – az országot lefedő – hat régiókoordinátor szervezet közül a Budapest és környéke régióért felelős BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. „felügyeli”, tehát ezentúl a Duna–Tisza-közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (DTKH) helyett e fővárosi társaság szervezi innen a szemétszállítást. A vállalat a régióhoz tartozó 71 település polgármestereinek tartott május végi tájékoztatóján közölte, hogy 2023. december 31-ig a megszokott rend szerint viszik el a hulladékot – a DTKH közreműködésével –, az esetleges 2024. január 1. utáni változtatásokról a féléves szállítási, szolgáltatási tapasztalatok alapján határoznak.

Összességében Szada számára előnyös lehet az új rendszer, mivel az egész országot tekintve a BKM FKF hulladékgazdálkodási divíziójának (korábbi ismert nevén: FKF Zrt. vagy „Főkefe”) van a legkorszerűbb járműparkja, infrastruktúrája (például lerakóval, égetőművel, feldolgozóval stb.), így a nagyközségben keletkező szemét megfelelő begyűjtés, előkészítés és előkezelés után hasznosulhat újra vagy semmisülhet meg.

Raffai Ferenc


Utoljára frissítve: 2023 június 13. 11:34