Polgrmesteri Hivatal

Módosul a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet – várjuk véleményüket!

Elkészült Szada Nagyközség Önkormányzatának A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018.(II.16.) számú rendelettervezetének módosítása, amelyet a képviselő-testület várhatóan a 2022. szeptember 29-i ülésén tárgyal majd.

A rendeletmódosítások köre az alábbi részekre terjed ki:

1.) A lakossági szelektív hulladék elszállítására alkalmas zsákok rendelkezésre bocsájtásának, valamint elszállításának gyakoriságában bekövetkezett változások:

A Rendelet 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(2) A szelektív hulladékgyűjtés a lakosság számára díjmentesen biztosított szelektív hulladékgyűjtő zsák vagy edény alkalmazása mellett történik. Szállítása két vagy négy hetente 1 alkalommal a Közszolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon történik. A szelektív hulladék kihelyezése a szállítás napján reggel 6 óráig kötelező.” szövegrész helyébe az alábbi kerül:

„(2) A szelektív hulladékgyűjtés a lakosok által kiskereskedelmi egységekben megvásárolható szelektív hulladékgyűjtő zsák, vagy bármely egyéb használt átlátszó zsák, valamint szelektíven gyűjtött hulladék elszállítására alkalmas edény alkalmazása mellett történik. Szállítása hetente 1 alkalommal a Közszolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon történik. A szelektív hulladék kihelyezése a szállítás napján reggel 6 óráig kötelező”

2.) A települési zöld hulladék gyűjtési módjainak, és elszállítására alkalmas, a Közszolgáltató által díjmentesen biztosított zsákok lakosok részére történő kiosztásának változása:

A Rendelet 13. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(3) A zöldhulladék gyűjtését a Közszolgáltató az OHKT-ban meghatározott módon gyűjtőpontos rendszerben végzi.” szövegrész helyébe az alábbi kerül:

„(3) A zöld hulladék gyűjtés az OHKT-ban foglalt valamennyi egyéb feltételnek megfelelő módon is biztosítható ideértve a gyűjtőpontos, kezelőlétesítményben történő átvétel biztosítását is.”        

3.) A Rendelet 13. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(4) A zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákot a közszolgáltató hozza forgalomba, a zsák díját és értékesítési helyszíneit a Közszolgáltató honlapján teszi közzé.” szövegrész helyébe az alábbi kerül:

„(4) A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákok gyűjtési alkalom szerinti éves mennyiségét a Közszolgáltató tárgyév március 15. napjáig átadja az Önkormányzatnak, aki biztosítja azt, hogy a lakosság ezen zsákokhoz hozzájusson.”

4.) A Rendelet 15. §-ában tévesen szerepelt a Szada Nova Nonprofit Kft. neve, ezt is korrigáltuk.

A rendelet tervezetét Szada Nagyközség Önkormányzata társadalmi vitára bocsátja. Véleményüket e-mailben várjuk 2022. szeptember 29-ig a szada@szada.hu címre.

Kérjük, alkossanak véleményt az új rendelettervezetről, amelyet ide kattintva érhetnek el.

Köszönjük együttműködésüket!  


Utoljára frissítve: 2022 szeptember 20. 14:05