Mff J Mretben

„Munkámra a településüzemeltetésben van szükség”

Idén már huszadik éve élek Szadán családommal. Az azóta eltelt időben mindvégig célom volt a településért dolgozni, így az utóbbi közel három évben képviselőként szolgáltam nagyközségünket. Az elkövetkező időszakban a Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként az önkormányzattal szoros együttműködésben a feladatok kidolgozásában, átvételében és ezek végrehajtásának szervezésében kívánok elmélyülni.

07 Old 01

Idén nyáron 20 éve házasodtam Szadára Budapestről, szeretett feleségemmel családot alapítottam és itt neveljük három leánykánkat. Célom lett ezt a különleges agglomerációs gyöngyszemet egyre jobban megismerni, érte dolgozni. A 2019-es önkormányzati választásokon képviselői mandátumot szereztem a pártfüggetlen Változás Útján Egyesület színeiben. Ez időtől aktívan bevetettem magam az önkormányzatisághoz kapcsolódó felelősségek vállalásába, lehetőségek megismerésébe és a feladatok végzésébe – elsősorban döntéshozóként. A Humánügyi Bizottság elnökeként és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökhelyetteseként majd’ három, eredményekben gazdag esztendőt tudhatok már magam mögött.
A fenti tisztségekhez kapcsolódó tevékenykedésem számomra legkedvesebb sikerei az intézményeink működésének és vezetőik munkájának segítése, az óvodabővítési pályázatunk elkészítésének összefogása, civil kezdeményezések és szervezetek erősítése, támogatási rendszerének fejlesztése, a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletünk elkészítésének koordinálása, a Szadai Községi Piac elindításában való részvétel,  Szada forráskatasztere elkészítésének szervezése, vagy a környezetvédelmi munkacsoport felállítása, a települési program – későbbiekben rendelet – előkészítésének beindításai voltak.

A következő időszakban településüzemeltetés területén van legnagyobb szükség a munkámra, ezért elvállaltam a Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait, a képviselői mandátumomról lemondtam. Külső bizottsági tagként, a társaság vezetőjeként végzem a döntéselőkészítési munkát, és továbbra is segítek a lakosoknak, lehetőségeimmel összhangban. Általam sokszor hangoztatott vizualizálásként úgy gondolom, hogy az önkormányzat az AGY, a polgármesteri hivatal a TEST, a Szada Nova NKft. pedig a SZERSZÁM. Ezért az ideális működéshez ezen résztvevők hatásköreinek tisztázására, kapcsolatának kölcsönösségére és összhangjának megteremtésére, ápolására folyamatos erőfeszítéseket teszek.

A cég jelen állapotát, fejlődésének szintjét megismerve, azt elismerve meg kell állapítani, hogy az önkormányzat által delegált feladatok jobb minőségű elvégzéséhez, a lakosság igényeit szélesebb körben kielégítő szolgáltatások beindításához tervezett szervezetfejlesztés indokolt. Értendő ez a személyi- és eszközállományra, a feladatok strukturálására, priorizálására, a folyamatok aktualizálására, továbbá a belsős és külsős kapacitás arányainak gyakorlatára egyaránt, a gazdaságosságot tartva szem előtt. Ezen tényezők mélyebb megismerése, a következtetések levonása és megoldási alternatívák kidolgozása lesz a legfontosabb feladatom. Mivel egy stabil tulajdonosi háttérrel rendelkező, jelentős közhasznú tevékenységet végző társaság korszerűsítése a cél, ezért lehetőség van a kis kockázattal járó, gyors megtérülésű fejlesztéseket előnyben részesíteni. Munka- és vezetési gyakorlatom alapja – az átláthatóság és a hatékonyság növelésének érdekében – a rendszerezés és a csoportosítás. Célom, hogy a Kft. jó hírű munkahely legyen, a nálunk dolgozók munkakörülményei, elismertségük tegye vonzóvá az itt élők számára, hogy a településüzemeltetési cégünkben vállaljanak állást.

Vezetőként a feladatok kidolgozásában, átvételében és ezek végrehajtásának szervezésében kívánok elmélyülni, a tulajdonos önkormányzattal szoros együttműködésben. Mindemellett a fizikai munka gyermekkorom óta lételemem, ezért gyakran lehet majd sövénynyírás, sörpadcipelés, vagy nyílászáró-állítgatás közben látni. Így a településen a dolgozókkal, a társaság „hasznát” valójában élvező lakostársaimmal, és a minket körülvevő élővilággal szoros kapcsolatban maradhatok.

Boros Gábor ügyvezető, Szada Nova Nonprofit Kft.


Utoljára frissítve: 2022 augusztus 15. 10:15