Mff J Mretben

Őrizzük meg a közösségek erejét!

6a6a9184 Edit Small

Egy település életét napjainkban alapvetően meghatározzák a helyi közösségek és a civil szervezetek. Alpolgármesterként miért tartja fontosnak a helyi közösségeket Szadán, miben számítanak rájuk, és mivel tudják a munkájukat segíteni?

Szadának is egyik nagyon fontos erőssége az, hogy remek közösségekhez tudnak tartozni az emberek, ahol közös értékek, közös célok alapján élik meg az együvé tartozás támaszát, erejét.
Több szempontból is nagyon fontosnak tartom ezeket a közösségeket. Ezek keretei a befogadásnak, legyen szó beköltözőkről, közös érdeklődés alapján egymásra találókról, de keretei a támaszadásnak, az álmok valóra váltásának, a teremtésnek is.
Külön szeretném kiemelni az egyházi közösségeket, amiknek a fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni. Három közösség is meghatározó Szada hitéletében, ezek stabil központjai a település életének, egyszerre őrizve régi értékeket és átadva azokat az újabb generációknak, befogadva a csatlakozókat.
Az önkormányzat oldaláról a segítés onnan indul, hogy alaposan meg kell ismernünk, milyen közösségeink vannak, kik dolgoznak azért, hogy szabadidejüket feláldozva jobb legyen itt élni. Folyamatos kapcsolatban kell lennünk és akkor tudjuk őket segíteni azokon a módokon, amire szükségük van. Ennek egyik fontos formája a pénzügyi támogatás, örülünk, hogy így is tudunk segíteni. Ezt egészíti ki az, hogy ismerve az adott szervezet jellemzőit, céljait, akár helyszínnel, akár kapcsolatokkal, akár pályázati lehetőségekkel segítünk.
Nagyon jó látni, hogy a támogató hozzáállásunk kézzelfogható eredménye, hogy nem egészen két év alatt, nemcsak új szervezetek, közösségek jöttek létre, mint például a Szada Fényei, vagy a Csapás úti faültetés, a 10 millió Fa – Szada aktív szereplői, hanem szuper megvalósult események vannak már mögöttünk. A Fény Világnapjának megünneplése Szadán egy olyan hagyomány lehet majd, ami egyszerre éri el az itt születetteket és az itt újonnan otthonra találókat, összekötve a település különböző részeiről is a lakosokat. A Kertmozi, ami ráadásul két szervezet, a Szada Fényei és a VUE együttműködésének nagyon szép példája is, ismét egy olyan új közösségi alkalom, amire sokan vártak már.
Ugyanígy nagyon szívet melengető, amikor aktív lakosok veszik kézbe, hogy akár egy fasor létrejöhessen, akár az, hogy minél több fa kerüljön elültetésre Szadán. Ezekre tud épülni egy olyan jövő, amiben közösen teremtünk és mindannyian felelősséget vállalunk abban, hogy Szada olyan hely lehessen, ahol élni jó.
Komoly siker az is, hogy annak a módszertannak, aminek alapján újraszerveztük az aktív lakosság bevonását, annak már most országos híre is van. Első helyet is nyertünk vele a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázaton 2020-ban, idén pedig jó példaként szerepel a Miniszterelnökség által készíttetett Civil Kézikönyvben, ami megint az egész országban viszi jó hírünket, és nagyon jó érzés, hogy Pest megyében a mi gyakorlatunkat találták kiemelésre érdemesnek.
2019-ben a VUE (Változás Útján Egyesület) létrejötte és a szervezet által képviselők delegálása volt ennek az új, a civil szervezetekkel, a tenni akaró lakosokkal való szoros együttműködésnek a kiindulópontja.

Ha már ennél a témánál tartunk, miért lépett ki a VUE-ból?

A VUE kizárólag nagyközségi szinten vállal szerepet, helyi közösségépítési és környezetvédelmi célokért dolgozik. Ezen célok érdekében delegálta a képviselőjelölteket is a 2019-es önkormányzati választásra, köztük engem is, ez viszont egyértelműen csak a helyi politikában való részvételt jelent. A helyiek döntése eredményeképp a VUE által delegált jelöltek alkotják ma a képviselő-testület meghatározó többségét, a polgármester is a VUE jelöltjeként indult. Ez a szadai hatáskör továbbra sem változik.
Nálam az új irányok viszont ezen túlmutatnak. Fontos volt számomra, hogy ha ezeken a kereteken túllépek, akkor egyértelmű legyen, hogy a VUE továbbra is ugyanaz, a pártoktól független, sokféle nézőpontú tagot tömörítő szervezet, ami eddig is volt, ezért adtam be a kilépési kérelmet.

 

Gyors és pontos kommunikálás nélkül nincs hatékony tájékoztatás. Ezt a választási kampányukban is hangsúlyozták. Alpolgármesterként nagyon aktívan jelen van a közösségi oldalakon. Mi a tapasztalata?

A közösségi oldalak, konkrétan a facebook, behoztak egy olyan új felületet, ahol tömegeket lehet megszólítani és szélesebb időtartamban lehet „beszélgetni”. Még mindig elsődlegesnek tekintem a személyes találkozásokat, akár a telefonos megkereséseket, de mára talán még fontosabb lett, hogy valaki tud írni akkor is, amikor mondjuk, épp Budapesten van a munkahelyén és írásban is tud szadai kérdésekről egyeztetni. Fontosnak tartom azt is, hogy igyekezzünk láthatóvá tenni azt a munkát, ami zajlik az önkormányzatnál, de szerintem itt még komoly lehetőségeink vannak a fejlődésre.
Én a magam részéről kifejezetten intenzíven használom a facebook adta lehetőségeket, ezért nagyon sok megkeresést kapok messenger üzenetekben is, amelyekben problémát jeleznek, segítséget, találkozást kérnek. De ugyanígy igyekszem információt is adni arról, hogy éppen hol tartunk a feladatokkal, például amikor augusztus elején a nagy vihar után akut helyzeteket kellett kezelni.

 

A TÖOSZ-ban (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) a Helyi adottságok – Okos városok al­mun­kacsoport vezetőjeként egy fontos szakmai anyag előkészítésében vállalt meghatározó szerepet!

A legfontosabb alap szerintem a nagyon jó kapcsolat a TÖOSZ-szal, mint szervezettel, ami legnagyobb hazai önkormányzati szövetségként nem csak érdekvédelmi területen erős, hanem az információk beszerzésével és továbbításával a napi munkánkat is segíti. A kormánynak az önkormányzatokat érintő, az utóbbi időben leginkább a működését nehezítő döntései kapcsán fontos, hogy minél hamarabb, minél jobban lássuk az irányokat, ehhez igazítsuk a terveket.      

***

Simon Erika jogi szakokleveles közgazdász és mentálhigiénés szakember, vállalkozó, a 2019-es önkormányzati választáson a Változás Útján Egyesület (VUE) jelöltjeként, a harmadik legjobb eredménnyel (1045 szavazat 47.26 %) került a képviselő-testületbe. Az alakuló ülésen Petrák Árpáddal együtt társadalmi megbízatású alpolgármesternek választották meg. Húsz éve él Szadán, két leánya van.

P.Gy.

 


Utoljára frissítve: 2021 szeptember 17. 15:02