Mff J Mretben

Óvodai és bölcsődei beiratkozások 2023-ban

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi    CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde tekintetében

  • az óvodai beiratkozás időpontját 2023. április 20-21. időpontban,

  • a bölcsődei beiratkozás 2023. április 24. időpontban határozza meg.

  • a beiratkozásra mindhárom napon 8-16 óra közötti időszak áll rendelkezésre.


Utoljára frissítve: 2023 február 27. 13:49