Mff J Mretben

Pályázatot adtunk be a Székely Bertalan Emlékház és Kulturális Központ létrehozására

A Székely-kert a szadai kulturális és közösségi élet meghatározó helyszíne. Átalakítása és bővítése tovább nem halogatható, hiszen már nem képes teljes mértékben kielégíteni a közösségi érintkezések, összejövetelek igényét. Ezt felismerve Szada Nagyközség Önkormányzata mintegy 300 millió forint értékben pályázatot nyújtott be a Székely Bertalan Emlékház és Kulturális Központ létrehozására.

Dsc 1821ok 01 1

A Székely-kert jelenleg

Nagy részben Székely Bertalan egykori műterme, lakóháza és kertje ad otthont Szada kulturális életének. A ma már Székely-kertként emlegetett ingatlanon kiállítások, színházi előadások, koncertek és számos közösségi program várja az érdeklődőket. A műteremház galériaként, a környék legszebb kiállítóhelyeként és a helyi művészeti nevelés központjaként működik. A volt nyaralóépületben Rajztanoda és Helytörténeti kutatópont kapott helyet. Kertje ma közpark, szabadon bejárható.

A felújítás és a bővítés határozott elképzelés volt

A Székely-kert felújítása és bővítése Szada Nagyközség Önkormányzatának határozott elképzelése volt, hiszen hosszú távú alapcél a magas színvonalú helyben élés biztosítása, amely a hagyományok, a természeti és épített örökségi értékek megőrzésével, valamint azok további erősítésével érhető el. Szada Nagyközség Önkormányzata számára egyértelmű, hogy fejlesztéseit a lakosság igényeinek megfelelően hajtja végre. Ennek megfelelően decemberben egy kérdőív segítségével mértük fel a közösségi terek fejlesztésével kapcsolatos lakossági véleményeket. Szada felnőtt korú lakosságának éppen 5 százaléka tett eleget felhívásunknak, és töltötte ki a kérdőívet, amelyből többek között kiderült, hogy a kitöltők jelentős többsége, 78,4 százaléka részt szokott venni nagyközségi programokon, illetve a véleményt alkotók több mint kétharmada szabadtéri közösségi tér fejlesztését várja el az önkormányzattól. Ezek mellett a Székely-kert átalakítása és bővítése a tagoltsága, illetve a műszaki állapot miatt nem halogatható, mert már nem képes teljes mértékben kielégíteni a közösségi érintkezések, összejövetelek igényét.

Szkely Bertalan Emlkhz S Kulturlis Kzpont

Pályázat a Székely Bertalan Emlékház és Kulturális Központ létrehozására és fejlesztésére – a projekt elemei

A kínálkozó lehetőséget azonnal kihasználva Szada Nagyközség Önkormányzata a Székely Bertalan Emlékház és Kulturális Központ létrehozásának és fejlesztésének első fázisára pályázatot nyújtott be január 14-én mintegy 300 millió forint értékben. A fejlesztéssel érintett ingatlanon található Székely Bertalan festőművész egykori nyaralója és a hozzá tartozó kert. Az ingatlan korábbi funkciójából kifolyólag jelenleg három szobából áll, amelyben az átalakítás és bővítés hatására 20 nm-t meghaladó 2db kézműves műhely, 3db kiállítótér, az épület hozzáépítésével egy 75 nm-es multifunkcionális kulturális csűr (közösségi tér), recepció és szociális helyiségek kerülnek kialakításra akadálymentesített kiépítéssel. Az így létrejövő épületkomplexum 306,5 nm-en számos program fogadására lehet majd alkalmas. A projekt második fázisában a későbbiekben a csűr méretének duplára növelése van tervben, így Szada egy 150 négyzetméteres közösségi térrel gazdagodna.

A pályázat részét képezi még az ingatlan környezetének a fejlesztése is, amely során a kert kerül megújításra a növényfelület rekonstrukciója mellett. A beavatkozás során a klímaváltozásnak megfelelő, lehetőleg őshonos, a helyi adottságoknak legjobban megfelelő növények telepítése a cél.

A fejlesztés hosszú távú hatásai

A projekt keretében létrejövő Székely Bertalan Emlékház és Kulturális Központ egy olyan multifunkcionális közösségi tér lesz, amely a művészeten, mint univerzális nyelven keresztül teremt kapcsolatot egyének és korcsoportok között. A település lakosságának az összetétele heterogén képet mutat. A „tősgyökeres” ide születettek, a több mint 10 éve Szadán élők, valamint a frissen betelepülő lakosok jól elkülöníthető csoportokat alkotnak, sok esetben eltérő elvárásokkal, érdeklődési körökkel. Az utóbbi kettő csoport település életébe való szerves integrálása jelent kihívást a nagyközség vezetése számára. A projekt nem titkolt célja a lakosok egymáshoz való közelítése is, így létrehozva egy egységes magot, amely Szada fejlődésének motorja lehet.

A jelenlegi Székely-kert szűkösen ugyan, de helyet ad többek között ifjúsági klubnak, nyugdíjas klubnak, egyéb civil szervezeteknek, táboroknak, valamint önkormányzati rendezvényeknek is. Ezen közösségek a fejlesztést követően szabadabban tudnának alkotni, illetve megvalósítani, előadni a kulturális programjaikat.

A kistérségben és a községben működő civil szervezetek jelenleg 5000 fős látogatottságot generálnak a kertnek éves szinten, amely a kapacitásbővítés révén 4 évszakossá válhatna, illetve több teret hozna létre az alkotásra.


Utoljára frissítve: 2022 január 21. 12:48