Mff J Mretben

Pályázatot adtunk be az önkormányzati óvoda bővítésére

A szadai intézmények leterheltsége az utóbbi időben a betelepülő lakosság robbanásszerű növekedése miatt elképesztő méreteket ölt. A helyzet megoldására Szada Nagyközség Önkormányzata a Székely Bertalan Óvoda és Bölcsőde bővítésére pályázatot nyújtott be január 14-én mintegy 800 millió forint értékben. A pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt során a Dózsa György út 63. szám alatt található épület átalakítása és bővítése történne meg az alapterület jelentős növelésével, így a tervek alapján az új épületrészben a 75 fő befogadására alkalmas három csoportszoba mellett létrejönnének további kiszolgáló és szociális helyiségek is.

Túlterhelt szadai intézmények

Szadán az utóbbi időben robbanásszerű növekedést mutat a településre költözők mennyisége, a lakosok száma már meghaladja a 6 ezer főt. A népességnövekedés kihat többek az önkormányzati intézményrendszerre is, amely egyszerűen képtelen lépést tartani az ide települők igényeivel. Az intézmények sok esetben eredeti kapacitásukat messze meghaladva üzemelnek, amely hosszú távon beláthatatlan problémákat eredményez. A kimutatások szerint Szadán nagyságrendileg még 300 beépíthető telek áll az építkezők rendelkezésére. A tavaly elfogadott szabályozás szerint ez mintegy 300 családot jelent, és ismerve a Szadára települők kimagasló gyermekvállalási kedvét, pár éven belül az amúgy is magas gyermek létszámon felül kiemelkedő mennyiségű kiskorú intézményi elhelyezéséről és neveléséről kell gondoskodnia az önkormányzatnak.

Elkerülhetetlen kapacitásbővítés

A Székely Bertalan Óvoda és Bölcsőde óvodai férőhelyeinek összkapacitása jelenleg 230 fő. Tehát az intézmény teljes kihasználtsággal működik, mely már ma is zsúfoltságot eredményez. A prognózisunk szerint 2025-ben a várható óvodába járó gyerekek száma 349 fő lesz, melynek csakis kapacitásbővítéssel lehet megfelelni, mivel a településen élő lakosok számára mindenképpen biztosítani akarja az önkormányzat a helyben történő bölcsődei, óvodai ellátást.

Kapacits Tblzat

Szada Nagyközség gyermeklétszámának erős emelkedése miatt a 2021 tavaszi beiratkozások után az óvoda vezetőjének jelzésére, aktív prognóziskészítési, lehetőségelemzési, majd problémamegoldási munka indult meg az önkormányzati bizottságokban. A TOP Plusz pályázatok előkészületeinek során az önkormányzat egy három csoportszobás bővítést tűzött ki célul a településközpontban.

Fldszint Alaprajz

Pályázat a Székely Bertalan Óvoda és Bölcsőde bővítésére – a projekt elemei

Szada Nagyközség Önkormányzata a Székely Bertalan Óvoda és Bölcsőde bővítésére pályázatot nyújtott be január 14-én mintegy 800 millió forint értékben. A pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt során a Dózsa György út 63. szám alatt található épület átalakítása és bővítése történne meg az alapterület növelésével, ami az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Dózsa György út 65. szám alatt lévő telekre irányulna. Az ingatlan korábbi, önerőből történt megvásárlása az óvoda potenciális kapacitásbővítése miatt valósult meg. A tervek alapján az új épületrészben a 75 fő befogadására alkalmas három csoportszoba mellett létrejönnének további kiszolgáló és szociális helyiségek. A beruházás jellemzője, hogy nem csak horizontálisan, de vertikálisan is elkülönülnek a fejlesztések. A fejlesztéssel érintett földszinti helyiségek területének összege 425,52 m2.

Szadaovi 19

A három csoportszoba egyenként megközelítőleg 60 m2-t tesz ki. Mindhárom csoportszobához tartozik mosdó, valamint egy közös öltöző közlekedővel is megépítésre kerül 63,13 m2-en. Az épületben felnőtt és akadálymentesített mosdók, valamint udvari mosdók is lesznek. Ebben az épületben kerül kialakításra 2 db iroda az óvodavezető, az óvodavezető-helyettes és az óvodatitkár számára. Az bővítmény külső területén minden csoportszobából külön bejárattal nyíló terasz is megépítésre kerül összesen 91,52 m2-en. Az átalakított meglévő óvodaterületben egy új melegítőkonyha kapna helyet. Az új konyha összesen 32,74 m2-en kerül megépítésére, amely magába foglalja a tálalót közlekedővel 11,10 m2-en, a melegítőkonyhát 9,47 m2-n, valamint mosogatót és konyhai öltöző. Itt kap helyet egy só- és egy fejlesztőszoba is összesen 27,98 m2-en. A szuterénszint összesen 163,12 m2 alapterületű lenne az új épületrész alatt. A legnagyobb helyisége a tornaterem, ami 60,26 m2-en helyezkedne el. Ehhez tartozik egy sportszertár (27,12 m2), öltöző (18,8 m2), két tároló (összesen 36,82 m2). A termeket egy előtér és közlekedő köti össze. Az átalakított, meglévő óvodaterület tetőtéri átalakítása során a meglévő óvodaépület tetőterében 101,59 m2-es tér jön létre, amelyben a nevelőtestületi szobák, az orvosi szoba, a pedagógus-asszisztensi szoba, valamint az öltözők, mellékhelyiségek, közlekedők és a lépcsőház kapnak helyet.

Szadaovi 16

A komplex fejlesztés során az óvoda 305 fő befogadására válik alkalmassá, mely révén meg tudna felelni a településen fellehető további intézményekkel együtt a prognosztizált 349 főnek. Az önkormányzat eltökélt célja, hogy nem csak a minimális elvárt feladatellátást akarja elérni, hanem komplex oktatási lehetőségeket kínálni a pedagógusok számára, a település gyermekeinek készségei fejlesztése érdekében. Szada elkötelezett a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség mellett. Ennek megfelelően hőszivattyúval és napelemes rendszerrel épülne meg az óvoda, illetve teraszok, valamint fásítás révén passzív árnyékolás is betervezésre kerülne.

A fejlesztés hosszú távú hatásai

A település hosszú távú társadalompolitikai céljai között a családpolitika, valamint horizontális célként az egyenlő esélyek biztosítása kitüntetett szerepet kapnak. A szociális ellátórendszerek fejlesztése, az ifjúsági- és családpolitika, valamint a társadalmi felzárkóztatásra irányuló programok mellett a cél integrálja a közbiztonság javítását szolgáló beavatkozásokat, valamint a helyi közösségi élet támogatását. A cél sikeres megvalósításához szükség van a különböző fenntartású intézmények közötti együttműködésre. A településen a gyermekek számának növekedését elősegíti a szadai ellátórendszer, amely különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. A beruházás hatására az óvoda infrastruktúrája magas szintű ellátást fog biztosítani a minden nevelési igényű gyermek számára.

A pályázati összefoglalók itt tanulmányozhatóak: https://szada.hu/tervek-koncepciok-programok-palyazatok


Utoljára frissítve: 2022 január 27. 12:56