Polgrmesteri Hivatal

Partnerségi egyeztetés Szada Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításáról

Szada Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy elkészült a Helyi Építési Szabályzatnak a BIOTECH USA új telephely (4307/3, 4307/4, 4307/7, 4307/10, 4307/11, 4307/12, 4308/27 4308/26, 093/17, 093/86, 099 helyrajziszámú ingatlanok) területére vonatkozó módosításának tervezete.

A helyi gazdaság egyik motorja az ipari parkba az elmúlt évtizedben betelepült BIOTECH USA Kft. A vállalkozás folyamatosan bővíti a szadai telephelyét. Egy további új üzemépület, és ehhez kapcsolódóan egy edzőközpont elhelyezése céljából a vállalkozás az Ipari park utca vásárolt meg újabb telkeket. A tervezett új telephely területére vonatkozóan az Országgyűlés az 557/2022. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosította az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendeletet. Szada önkormányzatának képviselő-testülete a BIOTECH USA Kft.-vel településrendezési szerződést kötött és a BIOTECH USA Kft. tervezett beruházása érdekében a tervezés elindításával egyidőben a 14/2024. (I. 25.) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a hivatkozott új telephely területét.

A szabályozási terv módosításának célja a jelenleg még ki nem épített, a jövőben a telekösszevonások miatt fölöslegessé váló közterületek megszüntetése és a területük integrálása a tervezett új telephely területébe. 

SZADA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A BIOTECHUSA ÚJ TELEPHELYE TERÜLETÉN

Amennyiben a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatban észrevételt kívánnak tenni, azt jelen közzététel dátumától számított 10 napon belül következő módon tehetik meg:

  • elektronikus formában a foepitesz@szada.hu email címen, vagy

  • az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszeren (E-TÉR) keresztül.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez teljes nevének megadása szükséges, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük. ​​


Utoljára frissítve: 2024 március 18. 15:46