Polgrmesteri Hivatal

Szada Nagyközség Önkormányzata soron kívüli intézkedést kért a hulladékelszállításban

Szadán a hulladékok elszállítása akadozik, több hete késve, vagy a szelektív- és a zöldhulladékok esetében immár huzamosabb ideje egyáltalán nem történik meg. A jelenlegi helyzet a szadai lakosok és a szolgáltatást szerződésszerűen igénybe vevő Szadai Polgármesteri Hivatal számára is elfogadhatatlan, ennek megfelelően az ügyben Szada Nagyközség Önkormányzata tájékoztatást kért a hulladékok elszállítását végző Vertikal Group Zrt.-től.

A társaságtól több válasz is érkezett az ügyben: először műszaki-technikai problémára, majd kapacitáshiányra hivatkoztak, mindezeket követően pedig az október 30-án megküldött levelükben arról tájékoztattak, hogy Szadán az esedékes zöld- és szelektívhulladék-gyűjtés járatában átszervezés volt. Hozzátették, hogy a gyűjtés kapacitás függvényében történik, illetve a pótlás időpontjáról a későbbiekben e-mailben értesítik az önkormányzatot.

A kialakult helyzettel kapcsolatban állásfoglalást kértünk a közszolgáltatást ellátó MOHU Zrt.-től is. Levelünkben leírtuk, hogy a MOHU MOL Zrt.-vel megkötött szerződés alapján Szadán a szelektív hulladékot heti rendszerességgel hétfőnként, míg a zöldhulladékot kétheti rendszerességgel szintén hétfőnként kötelezettsége elszállíttatni a MOHU-val kapcsolatban álló szolgáltatóval – mind a lakosoktól, mind intézményektől.  

A hulladékszállítást a Vertikal Group Zrt. megbízásából a Zöld Híd végzi, azonban – tájékoztatásunk szerint – két hete már nemhogy rendszeresség nem figyelhető meg a hulladékszállításban, de egyes helyeken el sem szállítják a hulladékot. 

A Vertikal Group kitérő válaszai alapján pontosan nem lehet tudni, hogy mikor, mely napokon, vagy éppen milyen rendszerességgel számíthat a lakosság a felgyűlt hulladék elszállítására. Szadán ezen oknál fogva állandóan kint vannak a hulladékgyűjtő edényzetek, remélve, hogy bármelyik nap megérkezhetnek a szállítóautók. Ez a környező települések jelentős forgalmát biztosító Dózsa György úton különösen balesetveszélyes helyzetet terem, a teherautók sok esetben elsodorják a hulladékgyűjtőket, amelybe más gépjármű belerohanhatnak, a hulladék pedig szétszóródik.

Mindezeknek megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzata a MOHU soron kívüli intézkedését kérte a hulladékgyűjtés helyreállítása, és a hétfői szállítási napon történő heti rendszeresség biztosítása érdekében. Szada Nagyközség Önkormányzata várja a MOHU pozitív válaszát, de ha az nem érkezik meg, úgy az önkormányzat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz kénytelen fordulni a helyzet megnyugtató rendezése érdekében. 


Utoljára frissítve: 2023 október 31. 14:07