Mff J Mretben

Szadáért díjak 2023 - Várjuk a javaslatokat!

A korábbi hagyományoknak megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzata idén is várja a lakosság, a helyi intézmények, az alapítványok és az egyesületek javaslatait arról, hogy kit tartanak érdemesnek 2023-ban a „Szadáért” díjakra. Javasolni 2023. március 1-ig lehet.

08 Old 01

„SZADA NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” CÍM

Annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település életében, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, ami hozzájárul a település tekintélyének gyarapításához. A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és Szada nagyközség címerével ékesített aranygyűrű jár.

„SZADÁÉRT” KITÜNTETŐ EMLÉKPLAKETT

A kitüntető emlékplakett egyéni kategória díját kaphatja az a személy, aki hosszabb időtartamú (5–10 év) tevékenységével növelte a település hírnevét, illetve, aki a településért, a település közösségéért kiemelkedő munkát végzett. A kitüntető emlékplakett közösségi kategória díját kaphatja az a közösség, amely többéves tevékenységével, 5–10 éven keresztül növelte a település hírnevét, illetve, amely a településért, a település közösségéért kiemelkedő munkát végzett.

„SZADÁÉRT” SZÉKELY BERTALAN-EMLÉKÉREM

Az emlékérmet egyéni kategóriában az kaphatja, aki az elmúlt évek, évtizedek során Szada kultúrájáért, továbbá Székely Bertalan nemzeti festőnk kultuszáért sokat tett és dolgozott, hagyományainak ápolásáért maradandót alkotott. Egyéni kategóriában a kitüntetett személy 50 000 forintot, egy emlékplakettet, egy ezüst kitűzőt és egy oklevelet kap.   

Az emlékérem közösségi kategória díját kaphatja az a közösség, amely az elmúlt évek, évtizedek során Szada kultúrájáért, továbbá Székely Bertalan nemzeti festőnk kultuszáért sokat tett és dolgozott, hagyományainak ápolásáért maradandót alkotott. Közösségi kategóriában a kitüntetett közösség 100 000 forintot, egy emlékplakettet, a közösség minden tagja egy-egy ezüst kitűzőt és egy oklevelet kap.

„SZADÁÉRT” ELISMERŐ OKLEVÉL KITŰZŐVEL KITÜNTETÉS

E kitüntetésben egyéni díjat kaphat az a személy, aki a település közösségéért kiemelkedő munkát végzett több (2-3) éven át oly módon, hogy a község fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért maradandót alkotott.

E kitüntetés közösségi kategória díját kaphatja az a közösség, amely többéves (2-3 éves) tevékenységével a falu közösségéért, környezetének megóvásáért, szépítéséért kiemelkedő eredményességgel önzetlen munkát fejtett ki, és ezzel a község polgárai előtt követendő példával szolgált.        

A fenti elismerések odaítéléséről a képviselő-testület márciusi ülésén dönt a beérkezett javaslatok alapján. Kitüntetési javaslatot tehet magánszemély vagy szervezet. Az írásbeli javaslatokat rövid indokolással, a kitüntetésre, elismerésre javasolt személy vagy csoport pontos nevének feltüntetésével, tevékenységének ismertetésével és a javasolt személy vagy csoport elérhetőségével lehet benyújtani Szada Nagyközség Önkormányzat részére a szada@szada.hu e-mail-címre 2023. március 1-ig. A díjakat az idei Székely Bertalan Napon adják át.


Utoljára frissítve: 2023 január 25. 09:52