Mff J Mretben

Szadán két közterület-felügyelő vigyáz a rendre

Törvényi kötelezettség alapján, a közterületi rend és tisztaság biztosítása a települési önkormányzat feladata. Ezért a képviselő-testület a szeptember 3-án megtartott rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy a település rendjének, tisztaságának és az önkormányzati vagyon védelme miatt közterület-felügyeletet hoz létre. Feladataik közé tartozik a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése és kezelése is.

Szadán az önkormányzat a település közterületeinek rendjét két közterület-felügyelő alkalmazásával biztosítja. A közterület-felügyelőket a polgármesteri hivatalban a műszaki osztály épületében helyezték el. A kétfős csapat vezetője Jancsó Szabolcs, aki 15 év rendőri szolgálat után tavaly jelentkezett erre a feladatra. Jászságban él, onnan jár be naponta Szadára. A csapat másik tagja Fejes Norbert, aki civil területről pályázott közterület-felügyelőnek. Hat évvel ezelőtt költözött Budapestről Szadára, felesége a helyi óvodában dajka. Mindketten elkötelezett hívei egy még élhetőbb település kialakításának. A két közterület-felügyelőt egy délelőtti járőrözés után kértem meg egy rövid beszélgetésre.

Dsc 01430

Az eltelt hónapok után milyen tapasztalatik vannak, milyen ügyekkel találkoztak?

Jancsó Szabolcs: A legtöbbször az elhanyagolt ingatlanok miatt kerestek bennünket. Több bejelentést is kaptunk, hogy az ingatlanokat a tulajdonosok nem gondozzák, ezért elburjánzott a parlagfű. Annak örültünk a legjobban, hogy minden egyes esetben szép szóval sikerült rábeszélnünk a tulajdonosokat, hogy végezzék el a gyomtalanítást és a kaszálást. Úgy vettük észre, hogy Szadán erre a lakosság vevő is. Így megoldódott minden probléma, senkit sem kellett megbüntetni. A másik dolog, ami szintén országos jelenség, az illegális hulladék lerakása. Érdekes módon a településtől messzebb lévő szántóföldeken találkozunk az ilyen „lerakatokkal”. Mostanában hozzánk került a behajtási engedélyek kiadása, ezt mi adjuk ki és mi ellenőrizzük. Vannak olyan utcák, amelyek súlykorlátozással védettek, ezt is fokozottan ellenőrizzük.

Fejes Norbert: Mivel többnyire velünk találkoznak az emberek, sok olyan problémával szembesülünk, amelyek megoldása nem a hatáskörünk. Az önkormányzatot érintő problémák esetén a kéréseket eljuttatjuk az illetékes munkatársunkhoz. Ilyen lehet például az útfelbontás, útkarbantartás, gallyazás. Viszont a közterület foglalás engedélyeztetése már a mi feladatunk. Érdekes módon Szadán egyre többen szerelnek autót, teherautót az utcán, és a szerelés idejére ott is hagyják a gépjárművet, pedig ez is illegális közterület foglalásnak minősül. Többen szemetet és hulladékot tárolnak az ingatlanjaikon, amit a szomszédok sem néznek jó szemmel, és amit nekünk is jeleznek. Még meg kell említeni, hogy van egy bővítésben lévő kamerarendszere a falunak. Hamarosan 26 ponton elhelyezett térfigyelő rendszer fog összeállni a településen és reményeink szerint a 24 órás térfigyelő szolgálat hatékonyan fogja majd segíteni a munkánkat.

Hogyan telik egy napjuk?

Jancsó Szabolcs: Reggel átnézzük az adminisztrációt, elvégezzük a határidős feladatainkat, majd kimegyünk a településre. Időnk nagy részét területen töltjük, mert így lehet a problémákat észrevenni. Igyekszünk megakadályozni a szabálytalan parkolást, az egyirányú utcában való szabálytalan közlekedést, a túlsúlyos tehergépkocsival súlykorlátozott övezetbe való behajtást, az illegális szemét lerakóhelyek kialakulását, az üzemképtelen autókat pedig elszállíttatjuk. Kötött programunk nincs, az élet alakítja, hogy mikor, merre megyünk.

Milyen a kapcsolat a rendőrséggel és a polgárőrséggel?

Jancsó Szabolcs: A rendőrséggel és a polgárőrséggel szerencsére nagyon jó az együttműködés, velük napi szinten kapcsolatban vagyunk. Már közös szolgálatot is adtunk. Egy a célunk, biztosítani kell a lakosság nyugalmát, biztonságát, és Szadát még élhetőbb településsé kell alakítani.

A közterület-felügyelők elérhetősége:
+36/28 503 065/5. mellék
+36/70 396 28 02
+36/30 208 18 55
kozterulet@ szada.hu

P.Gy.


Utoljára frissítve: 2021 január 26. 13:06