Mff J Mretben

Szilárd alapokon a falu működése és működtetése

Mozgalmas volt a 2022-es év önkormányzati szempontból, több váratlan ügyben kellett megoldást találni. Az idei esztendő fő célja, hogy minden szolgáltatást megtartson a helyhatóság, akár más fejlesztések átütemezése árán is. Azonban az óvoda bővítése elkezdődik. Évértékelő-évindító interjú Pintér Lajos polgármesterrel.

03 Old

– Tavaly áprilisban telt el a 2019 októberében indult ötéves önkormányzati ciklus fele. Ennek megfelelően lehet egy két és fél éves, valamint ezzel együtt egy naptári éves mérleget is vonni így az új, a 2023-as esztendő elején. Mit emelne ki ezek közül?

– Mindkettőre a jegyző úr tette a legfontosabb megállapítást az évzárónkon, amivel én is egyetértek: rengeteg munka eredményeként a testületi tagok és hivatali munkatársak közreműködésével 2022 végére sikerült megoldani a legtöbb olyan örökölt jogi és működési problémát, amelyek eddig hátráltatták a hatékony feladatellátást. Ugyanakkor új, a következő éveket alapjaiban meghatározó szabályozókat is alkottunk: ilyen volt például a sport-, kommunikációs és a közbiztonsági koncepció, valamint a környezetvédelmi program. Ami pedig számomra külön öröm: a képviselő-testület minden egyes tagja aktív és együttműködő, kezdeményezően állnak az egyes aktuális előterjesztések, ügyek mellé.

– Ami azt illeti, volt ügy bőven, tervezett és váratlan is. Azt javaslom, vegyünk sorra ezek közül néhány meghatározót. Az útfejlesztés talán a leglátványosabb mind közül.           

– A Szada Nova NKft. lebonyolításában 2022 második felében önkormányzatunk több mint 1300 méter szilárd burkolatú utat alakíttatott ki. Az újonnan átadott utakkal együtt ebben a ciklusban már közel 5,5 kilométer szilárd burkolatú út készült el, amelyek között több is úgynevezett magánerős építésű volt: az érintett ingatlantulajdonosok által vállalt önrészt egészítette ki az önkormányzat a beruházáshoz ténylegesen szükséges mértékig. Ugyanakkor még mindig nagyon sok a félreértés ezen a téren, ami miatt néhányan igaztalan vádakkal illetik az önkormányzatot. Az egyik tévhit szerint Szada teljes, 54 kilométeres úthálózatára – aszfaltozott, murvás, földes utak egyaránt beletartoznak ebbe – kész, utcákra lebontott kivitelezési és engedélyes terv áll rendelkezésre, és amikor a fejlesztésben bármelyik utca sorra kerül, csak elő kell húzni a fiókból és máris lehet indítani a beruházást. Nos, ilyen tervegyüttes nem létezik! Jelenleg, illetve a jövőben nagyjából 25 kilométernyi utat lehetne még szilárd burkolattal ellátni településünkön. Pusztán egy kilométernyi szakasz kialakításának terveztetése viszont a jelenlegi árakon 3-4 millió forintba kerül – így a teljes 25 kilométer egyszeri, egyidejű terveztetése 75–100 millió forintba kerülne, ami egy éves önkormányzati költségvetésben jelentős összegnek számít. Ráadásul 25 kilométer út fejlesztését nem is lehet egyetlen esztendőben elvégezni. Mivel pedig egy terv érvényességi ideje öt év, így ha egy út nem épülne meg ennyi idő alatt, akkor csak a tervezésére elpazarolnánk több millió forintot. Ezzel pedig az önkormányzat pénzvagyonát herdálnánk el.

Ugyancsak sok félreértés adódik abból a másik tévhitből, miszerint minden út az önkormányzat tulajdona és így feladata is azt állandóan korszerűsíteni. Ám Szada két legforgalmasabb közútja, a Dózsa György út és a Székely Bertalan út nem az önkormányzaté, hanem az államé, így ezeken a Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatósága a tulajdonos képviselője. Ha az e két út mentén élőktől bármilyen lakossági észrevétel érkezik hozzánk az utakkal kapcsolatban, azt mi is csak továbbítani tudjuk az igazgatóság felé, érdemi intézkedésre az önkormányzatnak nincs sem joga, sem lehetősége.              

Hogy mennyire nehéz a helyzet, azt a következő példa talán jól mutatja. Bár nem lett volna a feladatunk ebben részt venni, a Székely Bertalan út egyik négyszáz méteres szakaszának rendbetételét mégis közösen végeztük el a Magyar Közúttal, úgy, hogy ők biztosították az aszfaltot, mi pedig fizettük a munkagépeket. Ez a négyszáz méter nekünk 10 millió forintba került! És ez volt az elmúlt tíz esztendőben az egyetlen helyi állami tulajdonú úton történt (rész)-felújítás! Úgy véltük, ez a konstrukció talán 2023-ban is életképes maradhat, és további szakaszok újulhatnak meg, ám a társaság közölte velünk, hogy ebben az évben már nem tudnak aszfaltot adni, talán majd 2024-ben, és keressük őket inkább akkor… De afelől is érdeklődtünk, hogy a két főúttal kapcsolatban részükről egyáltalán mi várható idén, jövőre vagy utána; azt válaszolták, hogy általános, nagyívű útfejlesztésre nincs forrásuk, költségvetésükből csak állagmegóvásra és kátyúzásra futja.

– Egy másik nagy ügy volt a tervezett új iskolaépület megépítésének állami „befagyasztása”. Tavaly szeptember óta van-e új fejlemény?         

– A jelenlegi helyzet az, hogy 2023 őszére az összes építési engedély meglesz – köztük az épületé és a kapcsolódó utaké is. A kormány tájékoztatása szerint a gazdasági helyzet normalizálódása esetén a mindenkori költségvetéstől függően finanszírozható ez a projekt. Bízunk benne, hogy a szadai iskolások örömére mielőbb megépülhet az új általános iskola.

– Ugyancsak váratlan ügy volt a rezsiárrobbanás. A többletköltségek kigazdálkodása nemcsak a magánházak tulajdonosainak okozott fejfájást, hanem a szintén vezetékes áramot és gázt használó önkormányzati ingatlanok, intézmények tervezett energiaköltségét is „megborította”. Mennyivel is?     

– A lejáró árambeszerzési szerződéseink miatt 2023. első negyedéves időszakára írtunk ki közbeszerzést, és a jelen körülményekhez képest viszonylag elfogadható, az eddigihez mérten „csupán” háromszoros árat kaptunk. A gázbeszerzési szerződések idén nyáron, illetve ősszel járnak le, addig a megszokott árat kell fizetnünk. Várhatóan negyedéves szerződéseket kötünk majd, mert így a szolgáltatók is relatíve kedvezőbb árat adnak. Éves megállapodások esetén ugyanis a szolgáltatók az árajánlatukba betervezik az áralakulás bizonytalanságából adódó kockázataikat is, ami pedig végül irreális, akár húsz-, huszonötszörös árkülönbséget is jelenthet.

– Hadd idézzem Varga Mihály pénzügyminiszter 2022. december 14-i híradását: „Fontos döntés a Gazdasági Kabineten: segítséget nyújtunk az önkormányzatoknak a szankciós energiaárak okozta többletköltségek kigazdálkodásához. A többlettámogatás egyebek mellett a közvilágítás, az óvodák, a bölcsődék és a gyermekétkeztetés fenntartásában is segíti majd a településeket. A szükséges fedezetet biztosítani fogja a jövő évi költségvetés.” Kapott-e ön, illetve az önkormányzat ezzel kapcsolatban bármilyen hivatalos értesítést, hogy milyen módon érkezik ez a segítség?            

– A tavalyi év végéig nem kaptam senkitől semmilyen hivatalos tájékoztatást ennek részleteiről. Csak kérdések vannak. Alacsonyabb, egy megállapított önkormányzati áron kaphatjuk az áramot és a gázt? Külön, címzett támogatás érkezik majd? Esetleg a működési támogatást emelik meg? És az sem mindegy, hogy mikortól számíthatunk a támogatásra, ugyanis a 2023-as költségvetést jó lenne már ennek ismeretében megalkotnunk és februárban elfogadnunk…

– Sajátos időszak következik: miközben az ötéves önkormányzati ciklus 2024 októberében ér véget, a soros helyhatósági választás – az Alaptörvény módosítása szerint – egy időben lesz a 2024-ben esedékes európai parlamenti választás magyarországi lebonyolításával, azaz 2024 májusában kerül rá sor. Egy, másfél vagy két esztendőre észszerű tervezni a folytatást?           

– Az biztos, hogy 2023-ra és 2024-re is önálló, éves költségvetés készül. Erre az évre az a vezérlő elvünk – éppen az emelkedő energiaköltségek miatt –, hogy a lakosságnak nyújtott alapvető közszolgáltatásokat mindenképpen biztosítjuk, akár más beruházások feláldozása, köztük korábban tervezett útépítések elmaradása árán is. Így változatlanul biztosítjuk a közvilágítást, az intézmények (művelődési ház, bölcsőde, óvoda, Szociális Alapszolgáltatási Központ) fenntartását. Emellett arra is gondot fordítunk, hogy a rendelkezésre álló összegeket ne csupán a növekvő energiaszámlák kifizetésére fordítsuk, hanem párhuzamosan költsünk energiahatékonysági korszerűsítésekre is, hogy hosszú távon minél kevesebbet kelljen majd energiaköltségekre kifizetni.

Mindemellett a 2023-as év legfontosabb fejlesztései között lesz az óvoda bővítése: a kivitelezés várhatóan tavasszal indul, és a terveink szerint 2024 szeptemberében már ott kezdhetik az óvodások az új, 2024/25-ös nevelési évüket. A fontossági sorrendben ezután a főtéren lévő játszótér átköltöztetése szerepel – a szükséges támfal majdani felhúzása után – a gyógyszertár melletti területre. Ugyanitt a gyógyszertár is bővülhet majd. A főtéren hosszú távon a parkolóhelyek bővítése is célunk, mert jelenleg ez igen komoly probléma, hiányosság – de úgy szeretnénk kialakítani a területet, hogy az ne csupán parkolásra legyen alkalmas, hanem önkormányzati rendezvények megtartására is.            

Szívügyem, hogy minden településrészen legyen olyan közösségi hely (játszótér, sportpálya), ahol a szadaiak összejöhetnek, találkozhatnak, beszélgethetnek egymással. A Szőlőhegyen és a Sportcentrumnál ez a lehetőség már adott, a piacnál is létrejöhet egy ilyen célú közösségi tér, így a Margitánál és a Fenyvesligetnél szükséges még ilyen hely kialakítása – remélem, idén ez utóbbiaknál is elindulhat a fejlesztés.

– A ciklus második felében talán már feltehető a kérdés: a következő választáson jelölteti-e magát újra polgármesterként?

– Igen, tervezem, hogy újra indulok a Változás Útján Egyesület polgármester-jelöltjeként, a megteremtett szilárd alapokra építkezve szeretném tovább folytatni hosszú távú terveink megvalósítását.

Raffai Ferenc


Utoljára frissítve: 2023 február 01. 11:22