Mff J Mretben

Területhasználatot segít az Önkormányzat

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott 2023. március 2-án, reggel 6:30 óra kezdettel. A rendkívüli ülést a kapcsolódó hatósági eljárás várhatóan 120 napos határideje, a korai időpontot pedig a képviselők általános elfoglaltsága indokolta.

A rendkívüli ülésen Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott, hogy a Szada 1045/4 hrsz-ú kivett út jellegét az ingatlan 289 m2-nyi része tekintetében meg kívánja szüntetni, a 289 m2-nyi ingatlanrész értékesítése érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a fejlesztési kötelezettségek teljesülése esetén a Településrendezési szerződést az Önkormányzat nevében aláírja. Ezt követően a szükséges adminisztráció és a hatósági eljárások megindítása után terjesszen elő javaslatot arról, hogy az átminősített ingatlan kikerüljön a forgalomképtelen vagyoni körből, és értékesíthetővé váljon. Mindezek után az ingatlan független értékbecslővel megállapított értéke ismeretében terjesszen elő javaslatot az ingatlan értékesíthetőségére a Képviselő-testület soros ülésére.

A döntés előzményei

A PAP és társa Kft. (a továbbiakban: Kérelmező) 2023.02.17-én kezdeményezte a Szadai Polgármesteri Hivatalnál a Szada belterület 1045/4 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú „kivett helyi közút” 289 m2-nyi részének telekhatár-rendezését – amely a jelenleg hatályos szabályozási vonal módosítását, s emiatt a HÉSZ Mellékletét képező Szabályozási Terv módosítását teszi szükségessé. A telekhatár-rendezés célja az lenne, hogy a Szabályozási terv módosítása nyomán két önálló hrsz-re bontható ingatlan közül a 289 m2-es területet a Kérelmező a saját szomszédos ingatlanához csatolhassa.

Kérelmező azért fordult beadványával az Önkormányzathoz, hogy – a tulajdonában álló - Szada, 1045/3. hrsz-on nyilvántartott ingatlanon működő, a településen már jól ismert és népszerű „Szűcs Fogadója” elnevezésű étterem működtetésének energiaigényét alternatív módon biztosíthassa. Ennek érdekében a Fogadó parkolóját a szomszédos, az Önkormányzat tulajdonát képező Szada, 1045/4. hrsz-ú (3302 m2 területű, kivett helyi közút elnevezésű) Ingatlan rovására 289 m2 területtel bővítenék, és az így megnövelt, jelenleg is parkolóként funkcionáló területen lábakon álló tetőt létesítenének, (fedett parkoló), amely alkalmas az energia biztosítását célzó napelemek elhelyezésére. (A Szűcs Fogadója jelenlegi épületének tetőszerkezete túlságosan tagolt, így az nem alkalmas napelem felhelyezésére.) A megemelkedett energiaárak miatt ugyanis a Fogadó csak ilyen módon kivitelezett, fedett parkolóra felhelyezett napelemekkel tudja folytatni a további működését. (A parkoló tetővel való ellátását és arra a napelemek felhelyezését a Kérelmező vállalja, természetesen költségeinek viselésével egyetemben.) A Kérelmező a jelenlegi Szabályozási terv módosítását azért kéri az Önkormányzattól, mert a jelenleg hatályos szabályozási vonal nem tenné lehetővé a fentiek szerint szükséges telekalakítást.


Utoljára frissítve: 2023 március 02. 13:38