Polgrmesteri Hivatal

Tudósítás a szeptember 30-i képviselő-testületi ülésről

Szada Nagyközség Önkormányzata rendes képviselő-testületi ülést tartott szeptember 30-án. A közbiztonsági, az egészségügyi és a gyermeknevelési intézmények beszámolói mellett döntés született többek között útépítési érdekeltségi hozzájárulás részletfizetési lehetőségéről, a közösségi együttélés alapvető szabályait rögzítő új rendeletről, valamint Szada nevének és jelképeinek használatáról is.

Beszámolók Szada közbiztonsági helyzetéről

A statisztikák szerint a szadai közbiztonsági helyzet 2020-ban kedvező volt – derült ki Kurucz Péter százados, a Veresegyházi Rendőrőrs parancsnokának évértékelőjéből. A településen minimális volt az erőszakos bűncselekmény, jellemzően vagyon elleni bűncselekmények fordultak elő. A közlekedési balesetek számában stagnálást tapasztaltak. Személyi sérüléses baleset 11 történt, a két halálos kimenetelű szerencsétlenség is figyelmetlenségből fakadt. Az ittas vezetés csekély mértékű volt, amely a hatékony bűnmegelőzésnek köszönhető. A parancsnok a következő időszakról szólva elmondta: a térfigyelő kamerák használata mellett a sebességmérések gyakoriságát szeretnék növelni, valamint az ittas vezetés további kiszűréséhez légalkoholmérő berendezést szeretnének beszerezni. Kurucz Péter a képviselő-testületi ülésen megköszönte a rendezvényen szintén megjelent szadai körzeti megbízott Kovács Ágoston munkáját, aki immár tíz éve lát el szolgálatot a településen. A Veresegyházi Rendőrőrs továbbra is számít az aktív és immár 27 tagú Szadai Polgárőr Egyesület munkájára és közreműködésére, akikkel rendszeresen látnak el közös szolgálatot.

Img 4845

Szigeti Róbert, a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője elmondta, hogy tűzeseti haláleset, szénmonoxid miatti haláleset nem történt. A műszaki mentések csökkentek, növekedés a szabadtéri tűzesetek számában volt. Ezek elkerülése érdekében a szakember a tűzoltóság prevenciós tevékenységét szeretné növelni a jövőben.  

Beszámolók Szada egészségügyi helyzetéről

Dr. Takács László fogszakorvos összefoglalójában kiemelte, hogy a járvány idején a páciensek félelme miatt csökkent ugyan a beteglétszám, ellenben a megváltozott helyzet több törődést, több munkát és nagyobb anyagi terhet jelentett a praxis életében. Tavaly a fogászati szakrendelésen 2150 beteg jelent meg, az esetszámuk 5730 volt.

A háziorvosi tapasztalatokat Dr. Ács Tamás osztotta meg, aki szerint a nagyközséget is jelentős mértékben elérte a fertőzés, sajnos több tragikus, váratlan haláleset is történt, melyekért egyértelműen a koronavírus a felelős. A járvány tetőpontján próbálták a terápiás palettát szélesíteni, de ennek ellenére sokan kerültek kórházba, s a járvány súlyosságát mutatja, hogy Kistarcsa és budapesti kórházak mellett Mátrafüreden, Balassagyarmaton, és Jászberényben is kezeltek szadai betegeket a helyhiány miatt. Az oltások beindulásával egészen új szintre emelhették a vírus elleni védekezést.

Beszámoló a2020/2021-es óvodai nevelési év tapasztalatairól

Dr. Csikós Gellértné intézményvezető elmondta, hogy az óvoda szakmai színvonalát sikerült még magasabb szintre emelni, a szakmai munka megfelelő ütemben folyik. A szadai bölcsődés- és óvodás korú gyermekek száma látványosan növekszik: 67 óvodai helyre 103 gyermek jelentkezett. A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde tíz különböző ellenőrzést kapott az elmúlt évben, de pozitív a megítélése az óvodának, mindent rendben találtak.

Img 4843

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. féléves helyzetéről

A képviselő-testület a költségvetési rendeletet a beszámoló elkészítéséig egy alkalommal módosította. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatással együtt) 1.611.607.946 Ft, amelyből 333.491.310 Ft az előző év költségvetési maradványa. Az első félévben összesen 1.060.440.131 Ft bevétel teljesült, ami a módosított éves előirányzathoz viszonyítva 66%-os teljesülést jelent. Az Önkormányzat költségvetésének módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatással együtt) 1.611.607.946 Ft, amelyből első félévben 639.451.558 Ft teljesült – ez pedig 40 %-os teljesítésnek felel meg. 

Csatlakozás a „BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2022. évi fordulójához

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2021. szeptember 1-jén nyílt pályázat keretében meghirdette a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulóját a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Szada Nagyközség Önkormányzata 2012. évtől kezdődően minden évben, így idén is döntött a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához történő csatlakozásról. A pályázók 2021. november 5-ig nyújthatják be az ösztöndíjra vonatkozó igényeiket.

Részletekben is megfizethető az útépítési érdekeltségi hozzájárulás

A Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak szilárd, pormentes burkolattal történő ellátása részben magánerős befizetések útján történő, 2021-es évre tervezett megvalósulásának szerződéses előkészítése során felmerült az a lakossági igény, hogy az útépítési érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetésére legyen jogi lehetőség. Pintér Lajos polgármester javaslatára a Képviselő-testület ennek megfelelően módosította helyi rendeletét – a Polgármester mérlegelési jogkörébe utalva a legfeljebb 36 havi részletfizetés iránti kérelmek elbírálását.

Img 4840

Új rendelet készült a közösségi együttélés alapvető szabályairól: vasárnap tilos a zajkeltés

A korábbi, 2017-ben e tárgyban alkotott rendelet több, meghatározó jelentőségű tényállást nem vett figyelembe – s így nem is rendezett –, más esetekben pedig éppen a tényállás túlszabályozottsága miatt nem volt egyértelmű az eredeti jogalkotói szándék. A rendelet felülvizsgálatába az Önkormányzat Szada lakosságát is bevonta. A módosító tervezet előkészítésekor azonban kiderült: a hatályos helyi rendelet a lakossági véleményekre alapozott változtatási szükségleteknél is lényegesen több helyen igényel javítást, értelmező kiegészítést, vagy éppen egyes jelenlegi rendelkezések hatályon kívül helyezését. Az önkormányzati képviselők erre alapozott nyári műhelymunkája során nyilvánvalóvá vált, hogy a mintegy 40 db változtatási igénynek – ezek mennyiségére tekintettel – nem rendelet-módosítással, hanem új rendelet megalkotásával célszerű eleget tenni. A most elkészült és elfogadott rendelet legnagyobb újdonsága, hogy vasárnapon és ünnepnapokon 0.00-24.00 óra között (azaz egész nap) tiltja a zajkeltő tevékenységet.

Szabályozták Szada nevének és jelképeinek használatát

A helyi rendeletek teljességének átfogó felülvizsgálata során derült ki az is, hogy korábban nem létezett helyi szabályozás sem Szada jelképeinek használatáról, sem pedig a Szada településnév felvételének, használatának szabályairól – noha más önkormányzati rendeletek eleve feltételezték, illetve hivatkozták e szabályok létezését. A rendeletek mostani megalkotásának az a célja, hogy szabályozott módon, előzetes és utólagos kontroll mellett, az arra érdemes szadai magánszemélyek és civil szervezetek, valamint vállalkozások vehessék fel a „Szada” nevet, illetve tevékenységük során használhassák kommunikációjukban a nagyközség nevét, vagy jelképeit. Üzleti célú használat esetén (pl. póló, bögre, reklámeszköz stb.) a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

A Képviselő-testület a továbbiakban számos vagyongazdálkodási és településrendezési kérelmet is elbírált – az összesen 25 napirend keretében 11 rendelet és 22 határozat született. A részletek iránt érdeklődők a testületi ülés dokumentumait megtekinthetik a weboldalon.


Utoljára frissítve: 2021 október 05. 09:01

Szada 2023 05 Takaros Porta A3