Mff J Mretben

2020 a kihívások éve volt - polgármesteri visszatekintés a ciklus első teljes évéről

Sikeres, ám kihívásokkal teli időszak áll a képviselő-testület mögött. A munkát nagyban befolyásolta, illetve az előzetes terveket átírta a tavaly kirobbant koronavírus-járvány, azonban Szada településfejlesztése a választási program szerint a meghatározott elképzelések szerint haladt. Az elmúlt év fontosabb történéseiről Pintér Lajos, a település polgármestere nyilatkozott.

Hogyan éli meg polgármestersége első teljes évét?

A szadai lakosok bizalma hatalmas felelősséget jelent, amelyet képviselőtársaimmal együtt minden nap újra és újra igyekszünk megszolgálni. Hiszem, hogy programunk – amely a településfejlesztés, az együttélés kialakítása, a környezetvédelem, a közösségépítés és a kommunikáció ötösére épült – jó időben szólította meg a lakosságot. Éreztük a változtatás iránti igényt, amelynek sikeresen álltunk az élére. Korábbi képviselőként és szadai lakosként nem ismeretlenül álltam a feladathoz, konkrét elképzelésim voltak a nagyközség jövőjét illetően.

Img 2512

Ezek tudatában mi mondható el az első év terveinek megvalósulásáról?

Az ismert tények, a koronavírus-járvány és az előre nem tervezhető feladatok miatt mindannyiunk számára furcsa, különleges és kihívásokkal teli év volt 2020. Márciustól, majd az ősszel elindult második hullám alatt Szada Nagyközség Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal is megváltozott körülmények között, de kifejezetten hatékonyan végezte, illetve végzi a munkáját. Tavaly – a július 1-én hivatalba lépett jegyző asszony közreműködésével – 146 határozatot hoztunk, és a korábbi évek többszörösét, mintegy 32 rendeletet fogadtunk el. Tettük ezt úgy, hogy a járványhelyzet miatt nem lehet testületi üléseket a megszokott formában tartani, a képviselő-testület online felületen tartja meg egyeztetéseit, és így születnek meg közös döntéseink.
Az országosan elrendelt szigorító intézkedéseknek megfelelően működő intézményeink támogatása folyamatos, mindent megteszünk a zavartalan működés érdekében. A járvány idején a védekezéssel kapcsolatos költségeket, így a felszereléseket, teszteket, egyéb kiadásokat saját forrásból biztosítottuk. Büszke vagyok Szadára, a szadai lakosokra, a nagyközséget jellemző közösségi életre, a helyi vállalkozások felajánlásaira, a megerősített polgárőrségre, orvosaink, védőnőink és önkénteseink áldozatos munkájára, hiszen így közösen, az összefogás erejével sikerült átlendülnünk a nehezebb időszakokon.
Az önkormányzat a nehéz körülmények között is támogatta Szada idősebb lakosságát, így a 70 éven felüliek, húsvét és karácsony alkalmával is ajándékcsomagot kaptak, amelyben – hála a felajánlást tett vállalkozóinknak – vírus elleni védekezést segítő eszközöket is ajándékozhattunk. A lakosság egymás iránti szolidaritása és lelki támogatása is példaértékű volt abban az időszakban is, amikor számos, sokak által várt és hagyományos program maradt el. Önkormányzati támogatással a Szada Fényei csoport szinte az egész település lakosságát bevonó eseményt szervezett a Fény Világnapjára időzítve. A program közösségépítő hatását Szadán túl is elismerték, hiszen „A Fény Világnapja Szadán - önkormányzat és civilek együtt a közösségért nehéz helyzetekben is" önkormányzati gyakorlati példa az Innovációk területén az első helyezést kapta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által irányított Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programban.
Ezen kívül még számos példát hozhatunk az előző évről, amelyre szadai lakosként, a szadai közösség tagjaként büszkék lehetünk. Említhetjük azt, amikor a Szadai Fényei szervezői már a Változás Útján Egyesülettel közösen Kertmozit hoztak létre, de beszéljünk még a VUE többi akciójáról, így például a közös szemétszedésekről, a kutyás sétákról, vagy éppen a gombászásról. Fergeteges sikere volt a Halloween-i eseménynek, amely során 59 vendégváró pont kapcsolódott be a programba, a „Hagyj el egy mikuláscsomagot Szadán” akcióban pedig 250 elhagyott csomag csalt mosolyt a megtalálók arcára. Minden év végén hozzájárul a várakozás megszenteléséhez a Szadai Adventi Ablakok eseménysorozat, ahol Tóth Évi és Tóth Orsolya fáradhatatlan szervezői munkája lehetővé teszi, hogy összekapcsolódjanak régóta itt élők, frissen betelepültek, Szada minden részéről.

Img 2505

A váratlan helyzetben hogyan haladtak a tervezett beruházások?

Büszkén mondhatom, hogy sikeres időszak áll mögöttünk, hiszen a település fejlesztése a járványügyi helyzetben is a meghatározott tervek szerint haladt. Eltökélt szándékunk volt, hogy a lakossági igényeket és a lehetőségeket figyelembe véve minél több szakszerűen megépített, aszfaltozott útburkolatot hozzunk létre. Ennek megfelelően összesen több mint 700 méteren újult meg a Széchenyi és a Jókai utca, az önkormányzat által támogatott magánerős útépítés keretében aszfaltozott burkolatot kapott a Fenyvesliget lakórészben a Hajnal és a Dombos utca összesen 750 méter hosszúságban. Ez a rendszer jól vizsgázott, így idén több utca is hasonló finanszírozással épülhet meg.
A játszóterek és szabadidőparkok fejlesztését az önkormányzat ebben a ciklusban kiemelten fontos feladatának tekinti, ezért tervet készített arra vonatkozóan, hogy milyen erre irányuló beruházásokat és milyen ütemben kíván megvalósítani 2023-ig. Ennek megfelelően elkészült a játszótér a Szőlőhegyen, továbbá a sport- és szabadidőparkban is átadtuk a játszóteret. Választási programunkban szerepelt a zöld felületek megtartása, megóvása, illetve azok bővítése, így a település több pontján is megindult a növények telepítése.
Fontos célunk Szada természeti és épített értékeinek gondozása, megóvása és a megőrzése a jövő nemzedékei számára. Gondolok itt többek között a parkok, a kilátó és a Székely-kert felújítására, valamint a Rákos-patak és környékének rendszeres gondozására. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy mindannyian nyugodtan kimondhassuk: Szada, ahol élni jó!
Novemberben átadtuk a Mini Bölcsődét, amely a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde telephelyeként működik már, ahol két csoportban bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása biztosított. Elkészült a Piac, megtörtént a műszaki átadása is, a működési engedély megszerzése folyamatban van, az árusítóhelyeket pályázat útján adjuk ki.

Az elmúlt egy évben a lakosság részéről indult több kezdeményezés kapcsán is volt az önkormányzatnak teendője. Milyen meghatározó ügyben kellett fellépniük?

Alapvető célunk volt, hogy a Szadát érintő kérdések jelentős többségét a lakosság bevonásával, az ő véleményüket kikérve kezeljük. Ilyen volt többek között a gokartpálya ügye is, amely kapcsán a lakosság ellenállását látva azt a döntést hoztuk, hogy elutasítjuk annak a vállalkozónak az ingatlan-átminősítési kérelmét, aki mintegy 13 hektár szántóföldet vásárolt fel a település külterületén, hogy ott pályát építsen.
Természetesen az év másik, komoly visszhangot kiváltó ügye a tavasszal megnyílt Safari Park Szada, illetve az ott elhantolt elefántok ügye volt. A Safari Park Szada fenntartója további fejlesztési terveket nyújtott be. Szada lakosságának érdekeit figyelembe véve az önkormányzat nevében korábban meghozott döntésemet visszavontam, illetve a Safari Park Szada cirkuszi menazséria vagy állatkerti formában történő további működését a parkhoz közeli belterületen élő lakók nyugalma és biztonsága érdekében elviekben nem támogatom.
A Mondi gyár ügye is fellépést, illetve közbenjárást követelt meg az önkormányzat részéről. A lakosság által tapasztalt vegyszerszaggal kapcsolatban személyes egyeztetések történtek. A visszajelzések alapján azóta a gyár környékén lényeges, a lakók számára megnyugtató változás következett be a vegyszerszag eltűnésével.

Milyen évre számít 2021-ben?

A 2020-tól beszedett gépjárműadó maradék részét is elvonta az állam az önkormányzatoktól. A járványügyi helyzet az önkormányzatok gazdasági helyzetét a vállalkozásokon keresztül is sújtja, ugyanis nem számíthatunk a betervezett iparűzési adóra sem, illetve a kilátások szerint tovább csökkennek bevételeink, hiszen a kormányzat részben megváltoztatja az adónem kulcsát: az éves 4 milliárd árbevétel alatti vállalkozásoknak elengedik az iparűzési adójuk felét. Ennek fényében kell megterveznünk az idei évet, de egy biztos, a tervezett beruházásaink nem maradhatnak el, hiszen fontos számunkra, hogy mindenki érezze: Szada fejlődik!

Kép és szöveg: Andó Patrik


Utoljára frissítve: 2021 január 25. 11:51