Mff J Mretben

Átadták a 2024-es „Szadáért” díjakat

A Székely Bertalan-nap keretében a Székely-kertben adta át Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere és a képviselő-testület tagjai az idei kitüntetéseket 2024. május 12-én.

Mes 6318

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete díjat alapított azon cél által vezérelve, hogy méltó elismerésben részesíthesse azokat a személyeket, közösségeket, akik

- Szada gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak;
- egész életművükkel, vagy kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet, a sport ügyét, hozzájárulva a nagyközség jó hírnevének öregbítéséhez;
- Szada kultúrájáért, továbbá Székely Bertalan nemzeti festőnk kultuszáért sokat tettek, dolgoztak és hagyományainak ápolásáért maradandót alkottak az elmúlt évtizedek során.

A település önkormányzata idén is lakosság javaslatai alapján ítélte oda az elismeréseket a Székely Bertalan Napon a Székely-kertben megtartott ünnepségen 2024. május 12-én.

Mes 6407

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szada Nagyközség Díszpolgára” címet adományozta Petrák Árpádnak.

Petrák Árpád 25 éve vesz részt a település fejlődésében, ebből 20 évet alpolgármesterként tevékenykedett. Szadai szerepvállalása igen sokrétű, minden tevékenységét az önzetlen segítségnyújtás jellemzi. A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézményt már több mint 40 éve támogatja. Alapítótagja az Székely Bertalan Óvoda Kulturális Közhasznú Alapítványnak, melyet anyagilag támogat akár nyeremények, akár játékok, vagy egyéb eszközök beszerzésével.

Szintén támogatta az akkoriban országos hírnévvel rendelkező Szadai Népi Együttest, főleg az utazási költségeket vállalta magára. A régi (Kossuth utcai) Tájház felújítását személyesen is fontosnak tartotta, melyet építőanyagok beszerzésével támogatott. Számára a közösség létezik, lehet szó a fiatalabb, vagy már az idősebb generációról egyaránt. Ennek megfelelően a kiserdei játszótér létrejöttének, vagy éppen Nyugdíjas Klub rendszeres támogatása is fűződik nevéhez, de többek között a Szőlész-Borász Egyesület támogatói között is rendszeresen tűnt fel. Ezek mellett a szadai sportélet felpezsdítéséért a sportklub támogatásával tett.
Az akkor alakult helyi polgárőrség munkájában évekig „járőröző” tagként vett részt, illetve az egyesület rendezvényei segítségével jöhettek létre.
Nemzetközi karitatív tevékenysége is figyelemre méltó. Segélyszállítmányok eljuttatását szervezte meg a romániai forradalom idején és az ukrajnai árvíz idején a helyi rászorulók segítése érdekében.

Tiszteletdíját két cikluson át teljes egészében hátrányos helyzetű gyermekek segítő intézmények számára utalta.

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” kitüntető emlékplakett kitüntetésben részesítette Horváth Ágnest, a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársát. Ágnes jelezte, hogy egy előre tervezett program miatt nem tud részt venni a programon, így a díjat nevében Kerékgyártó Tamás, a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője vette át.

Horváth Ágnes 1993 óta az egészségügyi és a szociális szféra dolgozója. Munkássága ékesen bizonyítja a munka jellemformáló, személyiséget alakító szerepét. 2005 óta dolgozik családsegítőként az egykori Székely Bertalan Általános Művelődési Központ, majd 2011 óta a jogutód Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központban keretei között. Az elmúlt évtizedben jelentős szerepet vállalt az központ profiljának megalkotásában, illetve ennek következetes fenntartásában. Munkáját nagy alázattal, lelkiismeretesen és a legjobb tudása szerint végzi. Ellátottjai kedvessége, figyelmessége miatt ragaszkodnak hozzá és szeretik. Jó kapcsolatot alakít ki a hozzátartozókkal is. Nem ismeri a lehetetlen fogalmát. Rendszeresen szakmai képzéseken fejleszti magát, ezért mindig lehet számítani javaslataira, tanácsaira munkatársainak is. Szaktudását szívesen adja át az újabb generációknak. Ellátottjainknak mindig a kellő mértékű segítséget nyújtja, tiszteletben tartva autonómiájukat. Ösztönzi ellátottjait az önállóságra, felnőtt identitástudatuk megerősítése érdekében. Munkatársai körében is tiszteletet vívott ki tudásával, munkabírásával. Az oktatást, a jövő nemzedékének szakmai nevelését szívügyének tekinti, ezért hosszú évek óta tevékenykedik gyakorlatvezetőként is. Az egyének, csoportok, családok, közösségek szociális problémáinak segítése érdekében végzett munkája során az emberi, családi értékeket mindig szem előtt tartva tevékenykedik. Példamutató szakmai tevékenysége és emberi hozzáállása elismerésre méltó.

Mes 6397

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” kitüntető emlékplakett kitüntetésben részesítette a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha kollektíváját, Balogh-Balázs Máriát, Bánfiné Ambrus Máriát, Czalbert Halasi Enikőt, Jakab Barbarát, Juhász Szabinát, Nagy Sándornét, Pető Attilánét, Száfta Ottiliát, Seres Zsoltnét és Hegedüs András intézményvezetőt.

A Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha 9 fős kollektívája Hegedűs András vezetésével napi szinten több intézményt és több száz főt ellátva végzik a gyermekélelmezés és a szociális étkeztetés terén nyújtott magas színvonalú munkájukat. Mindennapi tevékenységük elismerése a közösségi kategóriában adományozott a „Szadáért” kitüntető emlékplakettet.

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Novák Richárdot, aki nem tudott részt venni az eseményen.

Novák Richárd para sportoló 31 éve él Szadán, 2008-ban kezdett sportolni. Jelenleg az MTK Evezős Szakosztályának tagja. Ricsi évek óta belföldön és külföldön is részt vesz különböző versenyeken, programokon. 2022 októberében a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtárban Guinness rekordot állított fel. 45 kilométert evezett egyhuzamban ERGO-gépen 5 óra 28 perc 48 másodperc alatt. A versenyeken elért eredményeivel és a rekord beállításával is öregbíti Szada hírnevét. A következő útja 2024 augusztusában Svájcba lesz, ahol egy táborban segédkezik. Nagyon készül egy Amerikai Egyesült Államokbeli versenyre, mely 2025-ben lesz.

Ricsi Édesapjával megálmodta a Szadai Közösségi Edzőtermet, amelynek munkálatai 2022 áprilisában kezdődtek. Az edzőterem helyi szervezetek és magánszemélyek segítségével idén megnyitott. Az edzőteremben 3 db ERGO-gép (evezőgép), egy bordásfal és egy multifunkciós kondigép is található.

Az ERGO-gépeket több helyi programon már bemutatta, ilyen volt például a Sportcentrumban tartott majális, a SzadaFeszt által szervezett Fényfesztivál vagy éppen a Diósi Lauráért Alapítvány főzőversenye. A Lélekmozgató program keretén belül immár harmadik éve mutatkozott be a helyi általános iskolásoknak, akik kipróbálhatták az evezőgépeket.

Mes 6327

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Nyilas-Kádas Juditot és Hódi Editet.

Bár Judit és Edit külön-külön, egyéni kategóriában kapják az elismerést, mégis együtt vehették át a díjat, hiszen ők ketten külön körzetben, de számunkra mégis együtt teljesítenek védőnői szolgálatot. Munkájukat több éve önzetlenül, a szadai gyermekek gondozásában nyújtják nap mint nap. Mindennapi tevékenységük elismerése a számukra adományozott a „Szadáért” elismerő oklevél.

Mes 6331

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Boros Gábort.

Boros Gábor immár két éve, 2022 nyarától látja el Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségét. Az elmúlt időszakban úgy tette rendbe a Szada Nova működését, hogy időközben újabb tevékenységekkel bővült a társaság profilja. A tevékenységi körök növekedéséhez igazodva a személyi állomány, eszközök és a géppark szempontjából is bővülést hozott a társaság életébe. A beérkezett ajánlás szerint oroszlánrésze volt az esőkertek kialakításában, és vágási erdőből parkerdővé minősíttette át a kiserdőt, ezzel megmentve a tarvágástól, és lehetővé téve a szálas művelést.

Mes 6337

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Jancsóné Szalai Szidóniát.

Jancsóné Szalai Szidónia számára nincs lehetetlen! Lendületessége és teherbírása sokunk számára példamutató. Soha nem csügged, a szadai iskola gyerekeiért bármit megtesz. Sokáig a Diákönkormányzat munkáját segítő tanárként is tevékenykedett, elmondható, hogy a diákok érdekeit minden körülmények között képviseli. Az évek során tantárgyfelosztásának gyakori változásait rugalmasan és megértően fogadta, soha nem a problémát, hanem a megoldást kereste. Kollégái szeretik és becsülik, mert őszinte, nyíltszívű, empatikus és jó barát. Az iskolát gyakran képviseli a nagyközség ünnepein, emléknapjain, rendezvényein. Szadán sokan ismerik őt, mert aktívan részt vesz a közügyekben, véleményének jobbító szándékkal igyekszik hangot adni. A SzadaFeszt Egyesület munkáját is örömmel segíti.

Mes 6343

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Győrfi Zsuzsannát.

Győrfi Zsuzsanna mindamellett, hogy kiváló pedagógus, lelkiismeretesen végzi az osztályfőnöki teendőit is. Osztályának, a tanév alatt rengeteg kulturális és közösségépítő programmal készül. Rendkívüli szaktudással rendelkezik a földrajz tantárgy területén, és minden óráján igyekszik a maximumot kihozni diákjaiból és magából egyaránt. Változatosan alkalmazza a munkaformákat és motiválja a diákokat. Minden évben lelkesen készíti a gyerekeket a Bolyai természettudományi csapatversenyre. Idén tanítványai közül két csapat is kimagasló eredménnyel végzett: az induló 82 csapat közül az egyik a 9. a másik a 12. helyen zárt. Reál munkaközösség vezetőként is mindig számíthatnak rá. A kért feladatokat időben, precízen készíti el. Fontos része tantestületnek. A kollégák, a vezetőség és természetesen a gyerekek is mindig számíthatnak rá.

Mes 6348

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti Kozma Márkot.

A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola 8/C osztályos tanulója Kozma Márk Tamás, aki a 2023-2024-es tanév Diákönkormányzatának elnöke. Márk évek óta a Diákönkormányzat stabil tagja, minden gyűlésen és rendezvényünkön jelen van, mégha csupán pakolásról is van szó, így kifejezetten neki szóló, elnöki posztra való felkérés nem is volt kérdés, Márk pedig felkészülten vállalta és látja el azóta is pozíciójával járó feladatait. Képviselőtársai egyöntetűen kiálltak mellette és elfogadták jelentkezését. Így 2023. szeptember 14-én a Diákönkormányzat új elnököt köszönthetett Kozma Márk Tamás személyében.

Nem ijed meg zsűritagként szerepelni és díjazottakat közölni, a realitás talaján mozogva értékeli társait. Osztály- és diáktársai érdekében minden alkalommal becsülettel kiáll, bármiben számíthatnak rá. Iskolaszinten számíthatnak rá mindenben még akkor is, ha utolsó pillanatban derül ki, hogy szükség lenne a megjelenésére. A Székely Bertalan Általános Iskola büszke Márkra és tevékenységére, aki folyamatos vidám és mosolygós egyéniségével, becsületes megbízhatóságával igazi fénye az iskolának.

Mes 6354

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Babucs Zoltánt.

Szadán már régi hagyománynak számít, hogy nemzeti ünnepeinken történelmi beszédeket hallgathatunk meg és ezáltal is olyan tényeket, érdekességeket tudhatunk meg, amit esetleg nem tanítottak az iskolai keretek között.

Szerencsére az évek alatt sok kitűnő történelmi tudással bíró személyt hallhattunk, egy-egy beszéd alkalmából. Már több mint két éve Szadán rendszeresen beszédet tart, valamint a Történelmi kávéház folytatásában, a Fejezetek a magyar hadtörténelemből egy kávé mellett című előadás-sorozatban vesz részt Babucs Zoltán, aki mind a tévében mind a rádióban rendszeresen tart előadásokat történelmi témában a Magyarság Kutató Intézet vezető munkatársaként. Munkáját kitűnően, lelkiismeretesen, kutatásokkal alátámasztva végzi. 

Zoltán az utóbbi években nagyon megszerette Szadát, így idén azt tervezi, hogy az év végén egy Szadáról szóló előadásban tárja elénk leszármazottaink múltját.

Mes 6357

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Nagy Ildikót.

Nagy Ildikó 2012. szeptember 1-e óta tagja a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde nevelőtestületének. Ildikó Szadán él, sokan ismerik emberként és szülőként is, hiszen gyermekei is itt nőttek fel. Eddigi pályafutása alatt odaadó munka és kiemelkedő gyermekszeretet jellemezte. Halk szavú, elfogadó személyisége teszi őt könnyen szerethetővé.

Megfelelni akaró embert ismertünk meg benne, aki a napi feladatait kiegyensúlyozottan és odafigyelően végzi. Elfogadása példaértékű, mert legyen szó sajátos nevelési igényű, vagy normál fejlődésmenetű óvodásról, mindenkivel megtalálja a hangot. Munkáját precízen, pontosan és megbízhatóan végezi. Szívesen bekapcsolódik rendezvények kivitelezésébe akár csoport, akár intézményi szintű feladatokról van szó.

Az óvoda nevelési programjának szerves részét képezi a fenntarthatóságra, a természet szeretetére való nevelés, melynek fontosságát Ildikó kiemelten kezeli nevelő munkája során. A gyermekek lelki egészségét szem előtt tartva terelgeti a helyes irányba őket, fejlesztve társas kapcsolódásaikat, kialakítva az elvárható szabálykövető magatartást. Elfogadása nem teljesítmény alapú. Minden bajra van valami finom illatú olaj a kincsestárában, melyet nagyon szeretnek a gyerekek, szükség esetén kérik már tőle. Szociális érzékenységére jellemző, hogy vegyes életkorú csoportjaival rendszeresen meglátogatják a helyi idősek otthonában élőket, akiknek kedves műsorral készülnek. A szépkorúak szeretetére, tiszteletére tanítva ezzel az óvodásokat. Az óvodai közösség aktív tagja, szem előtt tartja az óvoda jó hírnevének megőrzését.

Mes 6359

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Varga Csillát, aki helyett Dr. Csikós Gellértné intézményvezető vette át az elismerést.

Varga Csilla 2012. szeptember 1-e óta tagja a szadai Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde nevelőtestületének. Csilla Szadán él, sokan ismerik emberként, szülőként, nagyszülőként is. Eddigi pályafutása alatt odaadó munka és kiemelkedő gyermekszeretet jellemezte. Nyílt szívű, egyenes személyisége teszi őt könnyen szerethetővé.

Napi feladatait kiegyensúlyozottan és kiszámíthatóan, munkáját precízen, pontosan és megbízhatóan végezi. Szívesen bekapcsolódik rendezvények kivitelezésébe akár csoport, akár intézményi szintű feladatokról legyen szó. Az óvoda nevelési programjának szerves részét képezi a fenntarthatóságra, a természet szeretetére való nevelés, melynek fontosságát Csilla kiemelten kezeli nevelő munkája során. Rendszeresen szervez programot csoportja részére állatasszisztáltan, terápiás állatokkal. Fontos feladatának érzi a madarak téli etetését, gondoskodást róluk. Rendszeres látogatásokat szervez az Öreghegyi Csemete Tanodába, ahol a növények gondozásáról tudnak meg sokat óvodásai.

Idén kiemelt szerepet vállalt az óvoda „Állatbarát” címért beadott pályázatának kidolgozásában és megvalósításában. Elsajátította Polgár Judit nevével fémjelzett Sakkpalota-Sakkjátszótér programot is, mellyel az óvodáskorú gyermekek a sakkfigurák segítségével logikus gondolkodást fejlesztő tevékenységekben vehetnek részt. Az óvodai közösség aktív tagja, szem előtt tartja az óvoda jó hírnevének megőrzését.

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Erdélyi Erikát, aki helyett Dr. Csikós Gellértné intézményvezető vette át az elismerést.

Erdélyi Erika 2014. augusztus 15-e óta tagja a szadai Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde nevelőtestületének. Kreativitása, modern ötletei sikeressé tették csoportjait a települési rendezvényeken való fellépésekkor. Szívesen és hitelesen tanítja az apróságokat a közeli településekről származó és a szadai népdalokra, népi játékokra. Az „Így tedd rá!” néptánctanulási program elkötelezett híve, erősítve ezzel az intézményben folyó néphagyományőrző tevékenységet. Szépen rajzol, munkáival színesíti csoportja falait, esztétikus környezetet biztosítva a rábízott gyermekeknek. A „Kerekítő manó” anyanyelvi fejlesztő tevékenységekben is elöl jár, fejlesztve kiscsoportosainak beszédmotivációját.

Napi feladatait kiegyensúlyozottan és kiszámíthatóan, munkáját precízen, pontosan és megbízhatóan végezi. Szívesen bekapcsolódik rendezvényeink kivitelezésébe akár csoport, akár intézményi szintű feladatokról legyen szó.

Elkötelezett híve a felelős állattartásra, növényápolásra nevelésnek. Rendszeres látogatásokat szervezett idősebb korcsoportos gyermekei részére az Öreghegyi Csemete Tanodába, ahol a növények gondozásáról tudtak meg sokat óvodásai. Fontos személyiségvonása a humorral történő nevelés, mely jó hangulatúvá teszi a csoportjának napjait. Az óvodai közösség aktív tagja, szem előtt tartja az óvoda jó hírnevének megőrzését.

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Újlakiné Györki Ágnest, aki helyett Dr. Csikós Gellértné intézményvezető vette át az elismerést.

Újlakiné Györki Ágnes 2014. szeptember 1-e óta tagja a szadai Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde dolgozói közösségének. Jelenleg óvodatitkári feladatokat lát el, bár több, az óvodához kapcsolódó végzettséggel rendelkezik. Napi feladatait kiegyensúlyozottan és kiszámíthatóan végzi, munkája precíz és pontos. Fontos személyiségvonása az alaposság és kontrollálás, mely biztosítja a hibák minimalizálását.

Ági nemcsak a napi adminisztrációban, hanem az óvoda munkavállalói dokumentumainak elkészítésében, gazdasági adminisztrációban, a gyermekek adatainak kezelésében, nyilvántartások vezetésében, bérszámfejtésben, szervezési feladatokban is társa az intézményvezetőnek. Kezeli a különböző számítógépes rendszereket, segíti az óvoda széles spektrumú működését. Kreatívan kezeli az óvoda nyilvános közösségi felületeit, szükség esetén plakátokat, okleveleket készít.

Ötleteivel, hozzászólásával támogatja kollégái munkáját, vezetőjének segítője a határidők betartásában. Tudásával hozzájárul nem csak a közvetlen kollégái, de a település más intézményeiben hasonló adminisztratív munkakörben dolgozók eredményes munkájához is. Az óvoda intézményi kapcsolattartásában kulcsfontosságú szerepe van. Szükség szerint szervezi az információáramlást a fenntartóval, a helyi konyhával, Faluházzal, iskolával, családsegítővel és a védőnőkkel. Szívesen vesz részt a közösségi rendezvények lebonyolításában, aktív tagja az óvodai közösségnek, szem előtt tartja az óvoda jó hírnevének megőrzését.

Mes 6368

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesítette Kocsis Tamást.

Tamás Szadán született, jelenleg ugyan Gödöllőn él családjával, de a szíve, az emlékei láthatóan mindig is Szada felé fogják húzni. Ide járt iskolába is, és már több mint 20 esztendeje látja el nemcsak a Faluház, hanem a település többi intézményének is a technikai feladatait. Lelkiismeretes munkája, minden intézmény számára biztatóan hat, hiszen bármilyen program, esemény van, Tamásra mindig számíthatunk!

Mes 6376

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete közösségi kategóriában „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesített a SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület vezetőjét, Benke Évát és tagjait, Balázs Juditot, Bula Beátát, Formanek Noémit, Jancsóné Szalai Szidóniát, Molnár Ágnest, Molnár Bernadettet, Papp Erikát, Puskás Zsuzsannát, Simon Andreát, Sólyom Emőkét és Szabó Erzsébetet.      

Az Egyesület 2020-as megalakulása óta a Fény világnapjával kapcsolatos programjaival és a Fény Fesztivállal vált ismertté Szadán. További közösségépítő programjaik: Szadai Kincskereső, A Fény Ünnepe, Székely-kert mozi, Családi nap kertmozival, Mozi a Faluházban, Nyitott kapuk Fényfesztivál, Patakparti könyvmegálló, Adventi koszorú licit, patakpart feldíszítése karácsonykor és húsvétkor. A SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület Szada Nagyközség érdekében gyakorolt közösségépítő tevékenysége alapján méltó az elismerésre.

Mes 6385

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete közösségi kategóriában „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel kitüntetésben részesíti a Szadai Szólamok Nagyközségi Énekkar vezetőjét, Mácsainé Verók Irént és tagjait, Bezerédy-Heraldné Unger Zitát, Espán-Odrobina Jusztinát, Györki Árpádot, Halászné Vári Ildikót, Jancsóné Szalai Szidóniát, Pálmai Zoltánnét, Pálmai Zoltánt, Prókai Orsolyát, Scherzinger Máriát, Simonné Horváth Anikót, Simon Lászlót, Unger Róbertnét, Unger Róbertet és Zöld Editet.

Az énekkar évek óta oszlopos tagja a szadai rendezvényeknek, így fellép a szüreten, a Székely Bertalan napon, a Falukarácsonyon, illetve már második alkalommal a Faluházban rendezett adventi készülődésen is részt vettek. Ezeken kívül a Nagyközségben tartandó egyéb, civilek által szervezett rendezvényeken is részt vesznek, ezzel is emelve a rendezvények fényét. Minden alkalommal igyekeznek a rendezvény jellegének megfelelő dalcsokorral előállni. A külön készíttetett egyenruhájuk pedig még jobban emeli a rendezvény színvonalát. Hetente minimum egyszer próbát tartanak, felkészítőjük, Mácsainé Verók Irén.

Mes 6416

A képviselő-testület és a település nevében szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és további eredményes munkát kívánunk!

Fotók: Mester Éva


Utoljára frissítve: 2024 május 17. 13:51