Mff J Mretben

Bemutatkozik Polgármesteri Hivatalunk új jegyzője: dr. Finta Béla

„A legtöbb hivatalnok az ügyeket csak gépiesen intézi, nem azzal törődik, hogy a kitűzött célt elérje, hanem csak azzal, hogy valami olyan dolgot el ne kövessen, amiért a szolgálatból elbocsátanák! Márpedig ilyen gépies ügyintézéssel a köz javát szolgálni nem lehet! Akit nem az a vágy ösztönöz, hogy hazáján és polgártársain segítsen, hogy a köz javát előbbre vigye, az hivatalviselésre nem alkalmas, nem méltó rá, hogy tisztséget nyerjen és fizetést élvezzen!”

A fenti idézet egykori „kalapos királyunk”, II. József császár Körleveléből származik, amelyet „a Birodalom valamennyi hivatalához” intézett 1784-ben! Azóta „alig” 237 év telt el, s ma már bizonyára nehezen találnánk olyan hivatalnokot a magyar közigazgatásban, akire ráillenének II. József kritikus jelzői, ugye?

Bízom, sőt biztos vagyok benne, hogy a közszolgálati tisztviselők népes táborában sokakat ösztönöz hivatástudata, segítőkészsége, a kedvező irányú változások iránti elkötelezettsége. Ilyennek ismertem meg annak idején Csobánkán – évtizedes közös munkánk során – Filó-Szentes Kinga kollégámat is, Szada Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának legutóbbi jegyzőjét is. A sors különös játéka, hogy Csobánka jegyzői posztját annak idején éppen ő vehette át kezeimből, most pedig nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy utódaként folytassam az ő tavaly megkezdett rendszerfejlesztő munkáját. A munka folytonossága biztosított, hiszen szakmai elveink és gyakorlati módszereink közös gyökerekből táplálkoznak.

Img 2901

Megtiszteltetés számomra, hogy Pintér Lajos polgármester úr és képviselőtársai március 24-én bizalmat szavaztak pályázatomnak, s örömömet tovább fokozta, hogy két nappal későbbi, első munkanapom egyúttal az első igazi, kabát nélküli tavaszi napnak bizonyult! Ezt biztató jelnek tekintettem, miként azt is, hogy elődöm jóvoltából számos elemét látom már a megkezdett rendteremtő munkának, amelynek folytatása mostantól az én feladatom.

Ideje tehát bemutatkoznom! Nevem dr. Finta Béla, 62 esztendőnyi élettapasztalatot mondhatok már magaménak, amelyet szerető családi környezetben és sok-sok munkával, folyamatos tanulással szereztem. Szüleimtől és mestereimtől a lelkiismeretes és tisztességes munka becsületét, nagyszüleimtől a vidéki életforma szeretetét, s tágabb közösségemtől is a közösség iránti elkötelezettséget kaptam útravalóul. Ezeket az értékeket szeretett néhai feleségemmel közösen igyekeztünk gyermekeinkre is átörökíteni, akik most is velem örülnek utam újabb értékes állomásának.

A korunkat jellemző társadalmi átalakulásokhoz nyújtható szakmai támogatást épp úgy a köz szolgálatában dolgozók feladatának tartom, miként a jogszerű, szakszerű bürokrácia napi teendőinek minőségigényes elvégzését! Jegyzőként elsődlegesen arra törekszem, hogy a Polgármesteri Hivatal kollektívája viszonylagos állandóságot jelenthessen és teremtsen a település életében, s hogy az Önkormányzat eredményes hivatali munkával is öregbíthesse hírnevét.

A gyakorlati teendők kezdetben bizonyára sok időmet kötik majd le: új nevekkel, emberekkel, a korábbiakhoz képest más típusú feladatokkal, helyi sajátosságokkal, egyéni elvárásokkal, közösségi követelményekkel egyaránt ismerkednem kell még. Előre is megköszönöm ehhez nyújtott segítségüket, miként megértő türelmüket a kellő helyismeretem megszerzéséig!


Utoljára frissítve: 2021 március 31. 15:04