Mff J Mretben

Díjmentesen oszt ki sárga kukákat az önkormányzat

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. március 31-én tartott rendes testületi ülésén döntött arról, hogy a sikeres, közel 550 kitöltéssel zárult igényfelmérés eredményének megfelelően a szelektív hulladékok gyűjtésére szolgáló edényt, közkeletű nevén sárga kukát oszt ki díjmentesen a közszolgáltatói szerződéssel rendelkező háztartások számára. A sárga kukák megrendelése megtörtént, az átadások módjáról és időpontjairól később tájékoztatjuk a lakosságot.

A Szadán is hulladékszállítási feladatokat ellátó Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DtKH) az idei évtől nem biztosít ingyenes zsákokat a szelektív hulladékok gyűjtésére. Ez komoly probléma településünkön, hiszen a környéken Szada volt az első, amely bevezette a hulladékok szelektív gyűjtését. Nem akarjuk, hogy a már húszéves szokások megváltozzanak, így Szada Nagyközség Önkormányzata kereste a lakosság számára legjobb megoldást. Ennek érdekében kikértük Szada véleményét, és egy online kérdőívet állítottunk ki a lehetőségekről.

A március 23-án indult, kilenc napon át tartó igényfelmérésen közel 550 lakos jelezte véleményét a hulladékok szelektív gyűjtésével kapcsolatban.  Kiderült, hogy a válaszadók 99,3 százaléka (538 szavazat) szelektíven gyűjti a háztartásban keletkező hulladékot, valamint az igényfelmérést kitöltők 83,5 százaléka (452 szavazat) helyesli, hogy Szadán a szelektív hulladékok begyűjtése a jelenlegi kéthetes periódus helyett heti rendszerességgel történjen. Elsöprő többség, a válaszadók 96,4 százaléka (528 szavazat) nyilatkozott úgy, hogy vállalja, hogy a heti rendszerességű begyűjtés érdekében a Szada Nagyközség Önkormányzat által díjtalanul biztosított 120 literes gyűjtőedényt háztartása számára átveszi, és abba gyűjti a továbbiakban a szelektív hulladékot.

A beérkezett válaszok feldolgozása után a képviselő-testület az eredményt is figyelembe véve hozta meg döntését a március 31-én megtartott ülésén. Annak értelmében a képviselő-testület a „Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, mint Közszolgáltatóval, 2020. október 30. napján kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítását kezdeményező javaslatot mérlegelve úgy döntött, hogy bruttó 17.724.628 forint keretösszeget biztosít szelektív hulladékgyűjtő edények egyszeri beszerzésére a közszolgáltatási (NHKV) szerződéssel rendelkező (jelenleg 1.702 db) háztartás számára, amely hulladékgyűjtő edényeket az igénylők az önkormányzat által megjelölt helyen és módon vehetnek majd át. A Közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtő edények rendszeresítése esetére vállalja az edények heti rendszerességű ürítését. Megszavazták azt is, hogy a zöldhulladék közszolgáltató hulladékgazdálkodási előírásaitól eltérő elhelyezése a jövőben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősüljön: az önkormányzati rendelet mielőbb ezzel a szabállyal egészüljön ki.

A kép illusztráció.


Utoljára frissítve: 2022 április 01. 12:17