Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2023. június 27-én, 17.00 órakor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2023. június 27-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zárt ülést tart, a nyilvános ülésre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről, benne: a Veresegyházi Rendőrőrs és a helyi körzeti megbízott, továbbá a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Szadai Polgárőr Egyesület beszámolója (81/2023. sz. anyag, Rendőrség, Tűzoltóság, Polgárőrség, Térfigyelő értékelés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Éves beszámoló a Szada Nova NKft. lapkiadói tevékenységéről, a 2011 Szada lap irányvonalának érvényesüléséről (71/2022.(V.26.) KT-határozat szerint) (82/2023. sz. anyag, beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Az Önkormányzat Kommunikációs koncepciójában foglaltak megvalósulásának éves áttekintő értékelése (84/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

4. Házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása iránti kérelem elbírálása (85/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Döntés a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2022 évi beszámolójának elfogadásáról (86/2023. sz. anyag, beszámoló, költségvetés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Javaslat a Szada 093/17 és 4307/10 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére (87/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés pályázat vis maior-keretre történő benyújtásáról (89/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés HM Reklám Kft. – önkormányzati hirdetőfelületek hasznosítására szóló - ajánlatáról (90/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

PB ülésén:

1. Ingatlan-árverésen való részvétel előkészítése (Z/91/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. június 23.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2023 június 23. 13:51