Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2023. október 17-én, 17.00 órakor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2023. október 17-én (kedden) 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zárt ülést tart, a nyilvános ülésre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. Szada Nagyközség téli útüzemeltetési tervének felülvizsgálata (127/2022.(X.27.) KT-határozat értelmében XI.10-ig!!) (120/2023. sz. anyag, téli útüzemeltetési terv, utcajegyzék)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

PB, HB és ÜB együttes ülésén:

1. Döntés a Szadai Konyha élelmezésvezetői (intézményvezetői) tisztségének 2024.III.1-től történő ellátására szóló pályázat kiírásáról, a pályázati feltételek meghatározásáról
(zárt ülés lehetősége a Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja szerint!) (Z/121/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. október 12.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2023 október 13. 19:37