Polgrmesteri Hivatal

Felhívások önkormányzati támogatást célzó pályázatokra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGISZTRÁLT HELYI CIVIL SZERVEZETEK, ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁT CÉLZÓ PÁLYÁZATRÓL

A pályázati eljárás célja

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2021-től kezdődően évente Civil Pályázati Alapot különít el az Önkormányzat költségvetésében (a továbbiakban: Civil Alap). E Civil Alap funkciója és célja, hogy pályázati úton pénzügyi támogatást biztosítson a regisztrált helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek részére a helyi lakosok érdekében végzett tevékenységükhöz és közösségi rendezvényeikhez.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel is támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás- és nevelés, a szociális, a karitatív és a sport területén végzett civil tevékenységet, a természet és épített környezet megóvását, az egyházi életet, a közbiztonságot, valamint anyagilag is ösztönzi a kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérését.

A Civil Alap keretösszege 2023 évben: 10.000.000,-Ft, amely keretből egy pályázó legfeljebb bruttó 560.000,- Ft/támogatott esemény erejéig részesülhet önkormányzati támogatásban.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen: Szadai Polgármesteri Hivatal Iktató Irodája, 2111 Szada, Dózsa György út 88. vagy elektronikusan a szada@szada.hu  e-mail címre.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. február 28. 10.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, FELTÉTELEK ÉS PÁLYÁZATI ADATLAP

*

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGISZTRÁLT HELYI SPORTEGYESÜLETEK ÉS ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK ESETI SPORTRENDEZVÉNYEINEK ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁT CÉLZÓ PÁLYÁZATRÓL

A pályázati eljárás célja

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2021-től kezdődően évente Civil Pályázati Alapot különít el az Önkormányzat költségvetésében. E Civil Alap funkciója és célja, hogy pályázati úton pénzügyi támogatást biztosítson a regisztrált helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek részére a helyi lakosok érdekében végzett tevékenységükhöz és közösségi rendezvényeikhez.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel is támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás- és nevelés, a szociális, a karitatív és a sport területén végzett civil tevékenységet, a természet és épített környezet megóvását, az egyházi életet, a közbiztonságot, valamint anyagilag is ösztönzi a kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérését.

A 2023. évtől kezdődően – a feladatcsoport nagyságrendjére és elkülöníthetőségére figyelemmel – a Képviselő-testület a Civil Alap mellett önálló Sporttámogatási Keretet hozott létre, az Önkormányzat éves eredeti működési bevételi előirányzatának 0,5%-a mértékében. A Sporttámogatási Keret keretösszege 2023 évben: bruttó 6.900.000,-Ft.

E pályázati keretösszeg eseti sportrendezvények – köztük különösen a tömegsport-rendezvények – önkormányzati támogatására szolgál, amelyből egy-egy pályázó legfeljebb bruttó 690.000,- Ft/támogatott esemény erejéig részesülhet önkormányzati támogatásban.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen: Szadai Polgármesteri Hivatal Iktató Irodája, 2111 Szada, Dózsa György út 88. vagy elektronikusan a szada@szada.hu  e-mail címre.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. február 28. 10.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, FELTÉTELEK ÉS PÁLYÁZATI ADATLAP

*

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGISZTRÁLT HELYI EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK, TOVÁBBÁ HELYI VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁSOK KÖZBIZTONSÁG MEGERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ PÁLYÁZATRÓL

A pályázati eljárás célja

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2021-től kezdődően évente Civil Pályázati Alapot különít el az Önkormányzat költségvetésében. E Civil Alap funkciója és célja, hogy pályázati úton pénzügyi támogatást biztosítson a regisztrált helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek részére a helyi lakosok érdekében végzett tevékenységükhöz és közösségi rendezvényeikhez.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel is támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás- és nevelés, a szociális, a karitatív és a sport területén végzett civil tevékenységet, a természet és épített környezet megóvását, az egyházi életet, a közbiztonságot, valamint anyagilag is ösztönzi a kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérését.

A 2023. évtől kezdődően – a feladatcsoport nagyságrendjére és elkülöníthetőségére figyelemmel – a Képviselő-testület a Civil Alap mellett önálló Közbiztonsági Alapot hozott létre, az Önkormányzat éves eredeti működési bevételi előirányzatának 0,5%-a mértékében. A Közbiztonsági Alap keretösszege 2023 évben: bruttó 6.900.000,-Ft.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen: Szadai Polgármesteri Hivatal Iktató Irodája, 2111 Szada, Dózsa György út 88. vagy elektronikusan a szada@szada.hu  e-mail címre.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. február 28. 10.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, FELTÉTELEK ÉS PÁLYÁZATI ADATLAP


Utoljára frissítve: 2023 január 30. 15:48