Mff J Mretben

Környezetvédelmi munkacsoport alakult

A környezetvédelemhez kapcsolódó lehetőségek és feladatok meghatározására megalakult a Környezetvédelmi munkacsoport 2022. február 17-én. Az eseményen részt vett Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere; Boros Gábor önkormányzati képviselő; Faludy Andrea kertészmérnök, a település megbízott kertésze, a Virágos Szada nevű Facebook csoport létrehozója és kezelője; Győrfi Zsuzsa földrajz szakos pedagógus a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola képviseletében; Borbát Péter túravezető; Tatár Sándor, a Tavirózsa Környezet- és Természetvédelmi Egyesület elnöke és Péter Judit, a Szadai Polgármesteri Hivatal munkatársa.

Munkacsoport

Az első értekezleten rögzítették, hogy Szada környezetvédelmi programja három évre szól, és tartalmaz minden felmerülő környezet- és természetvédelmi kérdéssel kapcsolatos koncepciót, feladatot, megvalósítási javaslatot és azok rendszerezését. Az elkészítése során figyelembe kell venni az országos szintű jogszabályokon kívül a helyi rendeleteket, valamint a helyi környezeti adottságokat. Az Önkormányzat a 2023. év folyamán tervezi elkészíteni a környezetvédelmi rendeletét, melynek megalapozó dokumentuma a Környezetvédelmi program.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy sok előnnyel jár, ha bizonyos területek, az egyedi épített és természeti értékek helyi védettség alá kerülnek.

Az előkészítő szakmai és szakértői munka mellett az értékek megismertetése a települési közösség környezettudatos magatartásának szemléletformálása ezzel párhuzamosan meg kell induljon. Kiemelt fontosságú a védendő, tisztelendő helyszíneink, élőlényeink és műtárgyaink feltérképezése, és a szükséges intézkedések priorizálása, megtervezése.

A település fejlesztéseivel kapcsolatos környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontok előzetes értékelésének meghatározónak kell lennie az Önkormányzat döntéseiben.

A lakosság megfelelő szolgálata és Szada környezetbarát települési irányvonala összhangjának támogatása egyaránt feladata lesz a Környezetvédelmi munkacsoportnak.


Utoljára frissítve: 2022 március 24. 08:53